Prison.Break.S04E06.HDTV.XviD-LOL, Prison Break, sezon 4

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.{22}{61}/Poprzednio w Prison Break:{62}{131}Dzi� kto� z Departamentu Bezpiecze�stwa|w�szy� na tw�j temat.{132}{147}Kto?{148}{220}Nazywa si� Don Self.{580}{633}Tak.{661}{739}Mo�e dasz mi ten ma�y kawa�ek papieru,|kt�ry masz w r�ce.{740}{874}Od teraz, prosz�, aby wszyscy trzymali|dyski przez ca�y czas przy sobie.{887}{922}Gdzie jest ksi��ka o ptakach?{923}{974}- Ksi��ka o ptakach?|- Gdzie jest ksi��ka?!{975}{1006}/Kto� mnie �ledzi.{1007}{1081}- To ten facet?|- Tak.{1086}{1105}Kto to?{1106}{1149}Cz�owiek, kt�ry zabi� mojego syna.{1150}{1229}Teraz przyszed� zabi� nas.{1569}{1643}Nie przyzwyczajaj si�.{1705}{1778}SparkleKid, bramka 8.{1943}{1970}Przepraszam.{1971}{1985}Witaj.{1986}{2082}Chcia�abym zrobi� par� zak�ad�w, prosz�.{2131}{2243}Chcia�bym postawi� exact� na Kapitana Brody'ego|i Pana Hoopera w pierwszym wy�cigu.{2244}{2286}Dobrze.{2287}{2339}20 dolar�w, prosz�.|Dzi�kuj�.{2340}{2379}Chyba si� pani tu pomyli�a.{2380}{2478}Chcia�em quinell� na Kapitana Brody'ego|i Pana Hoopera w pierwszym wy�cigu.{2479}{2548}- Pani mi da�a exact�.|- To pan chcia�.{2549}{2580}Nie, ja tego nie powiedzia�em.{2581}{2616}Chc�, aby pani to naprawi�a!{2617}{2660}Prosz� pana, da�am panu dok�adnie to,|o co pan prosi�...{2661}{2704}Nie, nie da�a pani.|Co to, do diab�a, za miejsce?!{2705}{2749}- Je�li si� pan uspokoi, prosz�.|- Ja nie...!{2750}{2795}Uspokoi� si�?|O czym pani m�wi?{2796}{2825}Chc�, aby pani to naprawi�a.{2826}{2876}/To... da�a mi pani z�y zak�ad.{2877}{2980}/Postawi�em quinella na Doktora Brody'ego|/i Pana Hoopera w pierwszym wy�cigu.{2981}{3097}- Siema, kto� wydziera si� na ekspedientk�.|- Sprawdzimy.{3295}{3403}/Hej, Louis.|/Mamy jakie� rozruchy przy okienkach.{3484}{3542}Ju� id�.{3569}{3624}Co to, do diab�a, za miejsce?!{3625}{3703}- Je�li si� pan uspokoi, prosz�.|- Ja nie mam zamiaru! O czym pani m�wi?{3704}{3733}/Chc�, aby pani to naprawi�a!{3734}{3820}/To...|/Da�a mi pani z�y zak�ad.{3845}{3949}/To mi pan powiedzia�.|/Nie da�am panu... Zajmuje pan kolejk�.{3950}{4021}/Nie odejd� st�d,|/p�ki nie porozmawiam z go�ciem...{4022}{4062}/Prosz� pana, prosz� nie histeryzowa�.{4063}{4092}/- Nie histeryzuj�!|/- Prosz� pana, prosz� pana.{4093}{4130}- Hej, musi si� pan uspokoi�.|- Kim, do diab�a, jeste�?{4131}{4174}Jestem kierownikiem.|Prosz� si� uspokoi�.{4175}{4256}Sprawdzacie historie pracownik�w|czy pozwalacie pracowa� tu skaza�com?{4257}{4283}Tu nie ma skaza�c�w, tak?{4284}{4303}Sp�jrz na ni�.|Co ona robi?{4304}{4355}Mave, jeste� notowana, Mave?{4356}{4384}/Przepraszam, prosz� pana, hej!{4385}{4413}/Niech si� pan uspokoi.{4414}{4443}/- Traktuje mnie pan protekcjonalnie.|/- Nieprawda.{4444}{4520}/Mam tu problem.|/Przyszed� pan mi pom�c, czy utrudnia�?{4521}{4577}/- Przyszed�em panu pom�c.|/- Pom�c mnie, dobra.{4578}{4648}Przepraszam pani�.{4681}{4708}O m�j Bo�e.|Bardzo dzi�kuj�.{4709}{4779}Mia�abym powa�ne k�opoty, je�li bym to zgubi�a.|Nie zna pan mojego szefa.{4780}{4816}Przewr�ci�by mnie na drug� stron�.{4817}{4901}- Dzi�kuj�.|- Zawsze do us�ug.{5239}{5294}Sp�jrz pan na ni�. Dlaczego tak na mnie patrzy?{5295}{5321}Nie krzyczmy na nikogo, dobrze?{5322}{5355}/Zajmiemy si� tym...|/Musz� tylko...{5356}{5419}Na nikogo nie krzycz�.{5420}{5488}Przepraszam pana.{5617}{5696}B�d� mie� oko na monitory.{5799}{5854}Wraca.{5896}{5954}Chod�my.{5977}{6047}/- Jak to wygl�da?|- Mam czysty sygna�. Jeste�my gotowi.{6048}{6132}Dyskobol numer 4, twoja kolej.{6307}{6341}Masz, kochanie.{6342}{6380}Tak, dzi�ki.{6381}{6468}Go�� mierz�cy czas powiedzia�, �e SparkleKid|by� na skraju rekordu toru w przygotowaniach.{6469}{6545}To wspaniale, kochanie.{6557}{6615}Chod�my.{6999}{7069}/Przygotowuj� si�!{7205}{7247}/Dzie� dobry, panie i panowie.{7248}{7356}/Witajcie na pierwszym wy�cigu|/tu w Los Alamitos.{7469}{7549}/Zawodnicy s� w bramkach...{7557}{7628}/i jeste�my gotowi.{7682}{7720}/I wystartowali.{7721}{7779}Co, do diab�a?{7780}{7866}Zaci�a si�.|Bramka si� zaci�a.{7882}{7967}Id� porozmawia� z kierownikiem.{8047}{8148}/.:: Grupa Hatak - Hatak.pl ::.|/przedstawia{8151}{8247}/T�umaczenie: JediAdam|/Korekta: Quentin{8604}{8687}/PRISON BREAK 04x06|/BLOW OUT{8885}{9000}- Musz� zobaczy� si� z kierownikiem.|- Tak, prosz� pana.{9048}{9110}Lepiej, �eby� mia� dobre wyja�nienie|tego, co si� sta�o.{9111}{9159}Dobra, oddzwoni�.{9160}{9202}Sprawdzamy to, panie Edison.{9203}{9274}Przewi� ta�m�.|Ju�.{9482}{9500}Mamy kontakt.{9501}{9572}/15% i idzie dalej.{9650}{9722}/Tutaj, zaci�a si�.{9780}{9856}- Co si� sta�o z jego bramk�?!|- Nie wiem.{9857}{9890}/Lewis, lepiej tu przyjd�.{9891}{9904}Nie teraz.{9905}{10019}/Znale�li�my co� przy bramce 8,|/gdzie sta� SparkleKid.{10081}{10103}Zaraz wr�c�.{10104}{10165}Id� z tob�.{10430}{10476}Mamy to?{10477}{10516}100%.|Mamy wszystko.{10517}{10577}Ca�y dysk.{10655}{10693}Jak mog�e� da� si� tak oszuka�?{10695}{10770}To wszystko twoja wina!{10783}{10807}Potrzebujemy wsparcia.{10809}{10855}Przyjad� gliny.|Zmykaj zanim ci� rozpoznaj�.{10856}{10896}- Kto� musi by� czujk�.|- Zajm� si� tym.{10897}{10947}Id�, id�!{10948}{10993}/Dobra, przesta�cie, ch�opaki.{10995}{11012}Chod�my!{11013}{11086}/Wystarczy.|/Chod�my.{11145}{11164}Witaj.{11165}{11232}Przepraszam, zastanawia�am si�,|czy mo�e mi pan pom�c.{11233}{11276}Postawi�am na SparkleKid za mojego szefa.{11278}{11379}- Wie pan, co si� sta�o?|- Nie teraz, s�onko.{11381}{11479}Dobra. M�j szef kaza� mi postawi�|wi�cej ni� zarabiam w tydzie�.{11481}{11541}Oszaleje, gdy mu o tym powiem.{11543}{11630}Nie pyta pani odpowiedniej osoby.{11798}{11847}Dobra, ale postawi�am|500 dolar�w na Zemst� Orki.{11848}{11858}Mo�e mog�abym...{11859}{11894}Musi pani porozmawia� z kim� w okienku.{11895}{11936}Ale mo�e mog�abym do tego doda�?{11938}{11984}Niech pani pos�ucha,|nie mog� pom�c, dobrze?{11986}{12031}A teraz id� sobie, skarbie.{12032}{12079}Dobrze, s�uchaj.{12081}{12131}Po prostu pr�buj� zada� ci kilka pyta�.{12132}{12221}Tak, c�, zada�a� o jedno za du�o.{12244}{12266}A mo�e tak?{12268}{12347}Mo�e pomo�esz mi znale�� kogo�,|kto mi z tym pomo�e?{12349}{12360}Co ty na to?{12361}{12466}Je�li nie zabierzesz r�k, b�dziesz mia�a|wi�cej zmartwie� ni� w�ciek�y szef.{12467}{12533}Dobrze, c�....{12555}{12651}Niech pan dba o siebie, funkcjonariuszu.{12774}{12811}Przepraszam?{12812}{12840}To teren zamkni�ty, prosz� pana.{12842}{12864}Nie mo�e pan tu by�.{12866}{12920}Tak, szukam kierownika,|poniewa� odzyskam swoje pieni�dze,{12921}{12967}kt�re postawi�em na konia,|kt�ry utkn�� w bramce.{12968}{12997}Widzia� pan to?|Tak.{12998}{13022}Powiedzia�em, �e nie mo�e pan tu by�!{13024}{13049}Potrzebuj� wsparcia.{13050}{13114}Co ty robisz?{13137}{13189}Hej!{13414}{13435}Gdzie jest Mahone?{13437}{13489}Tam.{13535}{13559}/Wspaniale.{13560}{13630}/On ma urz�dzenie.{13672}{13742}Mamy przechlapane.{14067}{14124}Mamusiu?{14136}{14189}Wracaj do swojego pokoju,|dobrze, kochanie?{14191}{14246}Dobrze.{14376}{14429}O m�j Bo�e.{14430}{14489}Co ci si� sta�o?{14491}{14560}Hej, siostrzyczko.{14933}{14970}Mamy problem.{14972}{15010}Te� ci� witam, Andy.{15011}{15071}Sprawdzali�my twoj� list�|z Oddzia�u P�nocnowschodniego,{15072}{15223}i najwyra�niej dw�ch z twoich najwi�kszych|kupc�w nie ma wa�nego numeru ubezpieczenia.{15242}{15313}Mo�esz to wyja�ni�?{15473}{15581}Kiedy sprzedaj� klientowi,|zadaj� sobie dwa pytania:{15582}{15655}"czy klient by� pomocny?"{15656}{15729}i, "czy nam zap�ac�?"{15755}{15867}Jest pow�d, dla kt�rego by�em|najlepszym sprzedawc� na p�nocnym wschodzie.{15869}{15960}Nie zawracam sobie g�owy szczeg�ami.{15973}{16002}I chcesz powiedzie�...{16003}{16143}Mo�e by� b��d lub dwa w moich raportach,|ale jestem pewny, �e czeki s� wa�ne.{16219}{16280}W porz�dku.{17083}{17133}Mia�e� pracowity poranek, Frank.{17134}{17191}Bezprawne wej�cie, op�r przy areszcie.{17193}{17274}A to wszystko przed obiadem.{17351}{17420}Pr�bujesz zasia� we mnie strach.{17421}{17475}Misja zako�czy�a si� sukcesem.{17477}{17519}Pos�uchaj, sier�ancie,{17521}{17626}wiem wystarczaj�co o systemie sprawiedliwo�ci,|aby wiedzie�, �e je�li chcia�by�,{17627}{17677}m�g�by� o tym wszystkim zapomnie� i...{17678}{17770}oszcz�dzi�oby to wszystkim|sporo k�opot�w, co?{17771}{17835}Co to za telefon?{17836}{17863}Japo�ska marka.{17864}{17896}Poza rynkowa.{17897}{18006}A co z tym nadajnikiem GPS|na kostce, kt�ry nosisz?{18023}{18146}By�em uczciwy i ogranicza�em si�,|maj� mi go zdj�� za par� dni.{18147}{18227}Przy�� palce do atramentu.{18251}{18322}Dwa tysiaki posz�y z dymem|z powodu rozwalonej bramki.{18323}{18359}Przez chwil� troch� si� zdenerwowa�em.{18360}{18418}Wiesz, o co mi chodzi?|Kto by si� nie zdenerwowa�?{18419}{18464}Porozmawiajmy o tym.{18465}{18520}Porozmawiamy o tym,|jak uderzy�e� funkcjonariusza?{18521}{18569}Czy jak pr�bowa�e� uciec|z miejsca przest�pstwa?{18570}{18635}Wybierz sobie.{18687}{18772}Zabra� go do celi przej�ciowej.{18888}{18922}/Jak to zosta� aresztowany?{18923}{18947}/Co si� sta�o?{18948}{19029}To d�uga historia, ale musisz|wyci�gn�� Mahone'a i urz�dzenie.{19030}{19053}Mo�esz to zrobi�?{19054}{19106}Co wy sobie my�licie,|�e za ka�dym razem, gdy co� spieprzycie,{19107}{19158}mog� sprawi�, �e wszystko magicznie znika?{19159}{19199}Nie jeste�my zainteresowani twoimi wym�wkami.{19200}{19230}Mo�esz to zrobi� czy nie?{19231}{19263}Lincoln, wiesz co?|Oddzwoni�.{19264}{19317}Przepraszam.|Kim pan jest?{19318}{19353}- Co to ma by�?|- Jestem Brian.{19354}{19409}Pracuje w dziale informatycznym.{19410}{19494}Mamy nie�cis�o�ci|w rejestrze na serwerze, wi�c...{19495}{19554}Przeprowadzam kilka rutynowych skan�w.{19555}{19610}Wi�c po ... [ Pobierz całość w formacie PDF ]