Problem legalności małżeństwa Mieszka i Dobrawy, DOKUMENT HISTORYCZNY, Średniowiecze

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Problem legalności małżeństwa Mieszka i Dobrawy

brak spisanego prawa dotyczącego zawierania małżeństwa z innowiercą

różnice w prawie zwyczajowym Słowian (poligamia – 7 pogańskich żon Mieszka) i
nauce Kościoła (monogamia)

małżeństwo zawierane na zasadzie umowy pomiędzy ojcem oblubienicy a kawalerem

małżeństwo stawało się pełnoprawne poprzez jego skonsumowanie, istniała
możliwość odesłania oblubienicy jeżeli nie spełniała oczekiwań męża
Mieszko i Dobrawa w ujęciu

Thietmara

Dobrawa przybyła do Polski z własnym planem działalności ku nawróceniu Mieszka:
pozwalała na nieprzestrzeganie postu przez Mieszka
rezygnowała z chrześcijańskich praktyk na prośbę męża
systematycznie namawiała go do zmiany poglądów i zachowań zgodnych z nauka
Kościoła

Galla Anonima

Dobrawa zanim przybyła do Polski postawiła ultimatum – Mieszko musiał:
oddalić nałożnice
zrzec się pogańskiego zwyczaju wielożeństwa
przyrzec, że przyjmie chrzest

Po przybyciu do Polski Dobrawa odmówiła dzielenia łoża z Mieszkiem, dopóki ten
nie zapozna się z obyczajami chrześcijańskimi, prawami Kościoła i wyrzeknie się
błędów pogaństwa
[ Pobierz całość w formacie PDF ]