Problemy budowy głębokich podziemi w budynkach użyteczności publicznej(1), Artykuły

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
SESJA PROBLEMOWA
BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
Problemy budowy głębokich podziemi
budynków użyteczności publicznej

Anna SIEMIŃSKA-LEWANDOWSKA
 
Zagadnienia

Projektowanie kondygnacji podziemnych 

Rozpoznanie geotechniczne do potrzeb prowadzenia
głębokich wykopów

Metody budowy głębokich podziemi

Odwodnienie głębokich wykopów 

Ocena przemieszczeń obudów głębokich wykopów 

Wpływ rozwiązań funkcjonalnych budynku na
warunki budowy głębokich podziemi
Problemy budowy głębokich podziemi budynków użyteczności publicznej
2
Projektowanie kondygnacji
podziemnych
Wstępna faza projektu

inwestor, architekt, konstruktor, geotechnik
Decyzja o:

głębokości wykopu (liczba kondygnacji podziemnych,
sposób odwadniania)

sposób wykonania wykopu (rodzaj obudowy, jej
stateczność - kotwienie; rozparcie; stropy, skarpy;
przypory)

fazowanie robót, poziomy podparcia
Problemy budowy głębokich podziemi budynków użyteczności publicznej
3
Projektowanie kondygnacji
podziemnych
Podstawowa faza projektu
Projekt budowlany:

obliczenia statyczne – wyznaczenie wartości momentów
zginających oraz reakcji w podparciach

projekt technologii robót określający szczegółowo
metodę budowy,

specyfikacje techniczne precyzujące wymagania
odbiorcze i zasady kontrolowania,

projekt monitorowania obudowy i przyległych obiektów.
Problemy budowy głębokich podziemi budynków użyteczności publicznej
4
Projektowanie kondygnacji
podziemnych
Metody obliczeń sił wewnętrznych i przemieszczeń
Wyznaczenie obciążeń wywołanych:

parciem gruntu

wodą gruntową

przyległą zabudową

obciążeniem naziomu

Pionowym obciążeniem zewnętrznym
Wybór metody analizy statycznej:

w sposób klasyczny – belka poddana obciążeniom
zewnętrznym,

belka na sprężystym podłożu,

metoda elementów skończonych.
Problemy budowy głębokich podziemi budynków użyteczności publicznej
5
[ Pobierz całość w formacie PDF ]