Problemy Edukacji Rehabilitacji i Socjalizacji Osob Niepelnosprawnych T 19 nr 2 2014 Konstruowanie swiata osob ...

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->PROBLEMY EDUKACJI, REHABILITACJII SOCJALIZACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCHTOM 19(2/2014)Konstruowanie świataosób niepełnosprawnych—różne aspekty rzeczywistościKonstruowanie świataosób niepełnosprawnych –różne aspekty rzeczywistościKup książkęTOM 19 (2/2014)Problemy Edukacji, Rehabilitacji i SocjalizacjiOsób NiepełnosprawnychKup książkęKonstruowanie świataosób niepełnosprawnych –różne aspekty rzeczywistościpod redakcją naukowąMagdaleny BełzyDoroty PrysakWydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego • Katowice 2014Kup książkęRada Naukowa (Advisory Board)Józef Binnebesel, Jacek Błeszyński, Maria Chodkowska, Petr Franiok, Mieczysław Gulda,Ladislav Horňák, Aniela Korzon, Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz, Viktor Lechta, Anna Nowak,Janusz Nowotny, Edward Saulicz, Adam Stankowski, Astrid Kohl, Ann-Katrin Swärd,Wiesław Theiss, Andrzej Radziewicz-Winnicki, Janina Wyczesany, Jolana HroncováRedaktor naczelny (Editor-in-Chief)Zenon GajdzicaZastępcy redaktora naczelnego (Deputy Editors-in-Chief)Anna Klinik, Jerzy RottermundSekretarz Redakcji (Assistant Editor)Ilona Fajfer-KruczekRedaktor statystyczny (Statistics Editor)Adam MikrutRedaktorzy językowi (Language Editors)Anna Krotofil(język polski),Agata Cienciała(język angielski),Petr Franiok(język czeski),Ladislav Horňák(język słowacki)Redaktorzy tematyczni (Subject Editors)Zenon Gajdzica(teoretyczne podstawy pedagogiki specjalnej),Anna Klinik(polityka społecznai pedagogika terapeutyczna),Jerzy Rottermund(fizjoterapia i rehabilitacja medyczna),Sylwia Wrona(tyflopedagogika),Dorota Prysak(oligofrenopedagogika),Magdalena Bełza(surdopedagogika),Ladislav Horňák(pedagogika międzykulturowa),Ilona Fajfer-Kruczek(rehabilitacja społeczna, resocjalizacja i pedagogika penitencjarna)Redakcja merytoryczna tomu (Content Editors of the issue)Magdalena Bełza, Dorota PrysakLista recenzentów (List of Reviewers)Józef Binnebesel, Stanisław Byra, Maria Chodkowska, Ingrid Emmerová, Beata Jachimczak,Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, Aniela Korzon, Amadeusz Krause, Piotr Majewicz,Andrzej Radziewicz-Winnicki, Bernadeta Szczupał, Grzegorz Szumski, Janina Wyczesany,Anna Zamkowska, Jolanta Zielińska, Teresa ŻółkowskaWersja papierowa jest wersją pierwotną (referencyjną) serii wydawniczej.Kup książkę [ Pobierz całość w formacie PDF ]