Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym praktycznym i teoretycznym PEŁNA WERSJA, Nauka

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//--> Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym praktycznym i teoretycznym Jak ściągnąć Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym praktycznym i teoretycznym? -INSTRUKCJA1. Kliknijtutaj2. Postępuj zgodnie ze wskazówkami.3. Ciesz się Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym praktycznym i teoretycznym naswoim komputerze:)Oddana do rąk Czytelników książka "Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym,praktycznym i teoretycznym. Część druga" to kolejna wieloautorska publikacja wydana dzięki staraniomwładz i pracowników Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce1. Zawarte w niniejszej pozycjiteksty dotyczą różnych dziedzin prawa (m.in. prawa karnego materialnego i procesowego, kryminologii,prawa administracyjnego, publicznego prawa gospodarczego, socjologii i historii prawa), co rzutuje naróżnorodność podjętych tematów. Szeroko zakrojony temat publikacji pozwolił Autorom zaprezentowaćporuszane zagadnienia nie tylko poprzez analizę aktualnego stanu normatywnego, ale także wpłaszczyźnie historycznych uwarunkowań wielu rozwiązań prawnych. Twórcze wykorzystanie poglądówprzedstawicieli nauki polskiej i zagranicznej, ich rzetelna analiza, niejednokrotnie krytyczna, rzeczowasynteza obowiązującego prawa, ciekawe propozycje de legę ferenda, interesujące wnioski wynikające zprzeprowadzonych i opisanych badań empirycznych - to tylko niektóre z zalet opracowań zamieszczonychw publikacji. Autorzy poszczególnych opracowań to pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczniUniwersytetu Warszawskiego i Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce, doktoranci, a takżewybitni praktycy wymiaru sprawiedliwości. Zawarte w niniejszym wydaniu teksty stanowiąodzwierciedlenie opinii i poglądów poszczególnych Autorów, którzy są przekonani, że przyczynią się onedo pogłębionej dyskusji i refleksji na temat problemów prawa polskiego i obcego, szczególnie ze względuna ich merytoryczne zróżnicowanie i prezentacje w poszczególnych aspektach. Beata T. BieńkowskaDariusz Szafrański POBIERZ Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym praktycznym i teoretycznym TERAZ! [ Pobierz całość w formacie PDF ]