procedury medyczne, Ratownictwo Medyczne(1), Medyczne Zabiegi Ratunkowe

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Procedura nr 1
SEKWENCJA ZAŁOŻEŃ TAKTYCZNYCH
W RATOWNICTWIE MEDYCZNYM
PRZYBYCIE NA MIEJSCE ZDARZENIA
I ROZPOZNANIE – EWENTUALNE
UZNANIE ZDARZENIA ZA MASOWE
ZABEZPIECZENIE MIEJSCA ZDARZENIA
I RATOWNIKÓW
DOTARCIE DO POSZKODOWANEGO
EWAKUACJA
UDZIELENIE PIERWSZEJ POMOCY
MEDYCZNEJ I PRZYGOTOWANIE
DO EWAKUACJI
WYKONANIE DOSTĘPU DO
POSZKODOWANEGO
REALIZACJA INNYCH CZYNNOŚCI
RATOWNICZYCH
Procedura nr 3
Postępowanie w obserwowanym zatrzymaniu
krążenia
Resuscytacja (cykl 30 :2)
Pośredni masaż serca
(wykonanie 30 uciśnięć)
Wykonanie 2 wdechów 100 %O
2
(jeden wdech nie dłużej niż
1
s)
Defibrylator
AED
Dostępny
Niedostępny
Jak najszybsze użycie
defibrylatora (przerwanie cyklu
resuscytacji)
Kontynuacja resuscytacji
Postępowanie wg zaleceń
defibrylatora
Procedura nr 4
Ocena stanu dziecka (powyżej 1 miesiąca
życia do ukończenia szkoły podstawowej
tj. ok. 13 roku
życia)
UWAGA –
w razie wątpliwości
dotyczących wieku poszkodowanego
stosuj procedury jak dla dzieci.
Nieprzytomne (nie reaguje bądź
słaba reakcja na głos,
stymulację dotykiem)
Udrożnij drogi oddechowe
Przytomne
Wsparcie
psychiczne
Sprawdź oddech
Kontrola czynności
życiowych
Oddycha
Nie oddycha lub oddech
nieprawidłowy, nieregularny
Utrzymuj drożność dróg
oddechowych,
tlenoterapia 100 %
tlenem
5 wdechów 100% tlenem
Efektywne (unoszenie się
przedniej ściany klatki piersiowej)
Ocena stanu dziecka
pod kątem obrażeń
ciała i doznanych
urazów
Sprawdź tętno (do 1 roku życia
na tętnicy ramiennej) i oznaki
życia
Wdrożenie
odpowiednich procedur
Obecne
Brak – wykonaj 15 uciśnięć klatki piersiowej
z częstością 100/min. i kontynuuj według
schematu:
2 wdechy: 15 uciśnięć klatki piersiowej
– 5 cykli
Wentylacja 10-12
oddechów/min.
100% tlenem
Podłącz AED ustawiony w trybie dziecięcym,
jeśli dziecko jest starsze niż 1 rok
lub w trybie dla dorosłych, jeśli starsze niż 8 lat
Kontrola oznak krążenia i postępowanie zgodnie
ze wskazaniami AED
Procedura nr 5
Ocena stanu dziecka
do 1 miesiąca życia)
Słabe napięcie mięśni.
Blade lub sine zabarwienie skóry.
Oddech niemiarowy z przerwami.
Nie wydaje odgłosów.
Stymulacja dotykiem
Udrożnić drogi oddechowe i w razie
konieczności delikatnie odessać treść,
jeśli jest to konieczne (również nos )
Oddycha prawidłowo
Nie oddycha
lub oddech nieprawidłowy i nieregularny
Oddech zastępczy 30 oddechów / min
100% tlenem zapewniający unoszenie
się przedniej ściany klatki piersiowej
Sprawdź tętno na tętnicy ramiennej
Tętno obecne, powyżej
100/min.
Tętno obecne poniżej
100/min, ale powyżej 60/min.
Brak tętna na t. ramiennej lub
tętno poniżej 60/min.,
brak innych objawów krążenia
Kontrola drożności dróg
oddechowych,
tlenoterapia
Sprawdź drożność dróg
oddechowych. Prowadź
wentylację 100 % tlenem
Uciskaj klatkę piersiową z
częstością około 120/min.
w cyklu 3 uciśnięcia:1 wdech
Kontrola funkcji życiowych
Zapewnić termoizolację
[ Pobierz całość w formacie PDF ]