PROCEDURY PRZYKŁAD, szkolenia, WOPR, ratownictwo wodne,

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->PROCEDURY RATOWNICTWAMEDYCZNEGO NA POZIOMIEPRZEDLEKARSKIMDLA RATOWNIKÓW DRUŻYNY WOPRPRZY MOSiR TYCHYOpracowano na podstawiePROCEDUR RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA POZIOMIEPRZEDLEKARSKIM DLA STRAŻAKÓW – RATOWNIKÓW KRAJOWEGOSYSTEMU RATOWNICZO - GAŚNICZEGOProcedura nr 1POSZKODOWANY – NIEPRZYTOMNYSPRAWDŹ CZYNNOŚĆ ODDECHOWĄBRAKJESTKrążenie własne, oddechPozycja boczna ustalona (wprzypadkuKrążenie własne, oddech zachowanypodejrzenia urazu głowylub kręgosłupa – po założeniukołnierza)Słabe tętno, bladość – foliażyciaTlenoterapia 100% tlenemKontrola sercaJESTBRAKUdrożnij drogi oddechowe(metody bezprzyrządowe, lubrurka ustno-gardłowa)W razie wymiotów odessaćtreść lub/i odwrócić głowę nabokJeżeli nadal brak oddechu –Wentylacja 100% tlenemUdrożnij drogi oddechoweWykonaj 2 głębokie oddechysztuczneDalsza wentylacja 100%tlenemWezwij pomoc lekarskąKontrola tętnaRozpocznij zewnętrzny masażsercaBRAKKontroluj tętnoNie przerywaj masażu nadłużej niż 5 sekundPo przywróceniu krążeniazaprzestać masażu sercaW razie potrzeby prowadźoddech z możliwiezsynchronizowanym własnymrytmem oddechowymJESTProwadź sztuczny oddech doPowrotu własnej czynnościoddechowej poszkodowanego lubdo przybycia lekarzaJeżeli oddech powróciA rurka powoduje odruchwymiotny – usuń jąCzynności reanimacyjne prowadź do chwili przybycia lekarzaDrgawki – zabezpiecz poszkodowanego przed urazami wtórnymiProcedura nr 2ZŁAMANIA LUB PODEJRZENIA ZŁAMAŃ, SKRĘCEŃ, ZWICHNIĘĆZłamanie otwarteOpatrunek i unieruchomienie wpozycji fizjologicznejZłamanie zamknięteUnieruchomienie w pozycjifizjologicznejSkręcenieUnieruchomienie w pozycjifizjologicznejZwichnięcieUnieruchomienie w pozycjiprzyjętej przez poszkodowanegoZłamanie kręgosłupaUnieruchomienie na twardympodłożuWałek pod kolanaKażdy uraz lub podejrzenie urazugłowy lub szyiKołnierz szyjnyZłamanieżuchwyOpatrunek procowy, ochrona przedzaciekaniem krwi do drógoddechowychZmiażdżenieNie usuwać czynnikapowodującego zmiażdżenie, jeżeliczas ucisku jest dłuższy niż 10minutPo unieruchomieniu złamań, poruszać poszkodowanego tylko w przypadkuabsolutnej konieczności – ewakuacja z miejsca zagrożeniaUwaga: w razie niemożności nadania pozycji fizjologicznej unieruchamiaćzłamania w pozycji zastanej.Procedura nr 3OPARZENIA CHEMICZNEOPARZENIACHEMICZNEUSUNĄĆ ODZIEŻSPŁUKAC SKÓRĘ WODĄ 20-30MINUTOPATRUNEK HYDROŻELOWYRATOWNICZY(SCHŁADZAJĄCY)PRZY DUŻEJ POWIERZCHNIOPARZENIAPO SCHŁODZENIU RANY LUBNAŁOŻENIU OPATRUNKUHYDROŻELOWEGORATOWNICZEGOOKRYĆ POSZKODOWANEGO„FOLIĄŻYCIA”Procedura nr 4OPARZENIA TERMICZNEOPARZENIA TERMICZNECHŁODZENIE NA MIEJSCUWYPADKUDo ustąpienia bóluBieżąca woda 20 – 30 minuti opatrunek jałowyOpatrunek hydrożelowyratowniczy najlepiej na ranę –ewentualnie na ubranie [ Pobierz całość w formacie PDF ]