Procesy cieplne, Zachomikowane, Opracowania

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Procesy cieplne cz. 1
1. Co to jest temperatura?
skala Celsjusza
skala Kelvina
100 C
373 K
temperatura wrzenia wody
0 C
273 K
temperatura topnienia lodu
- 273 C
0 K
zero bezwzgl
ħ
dne
/¸À¿±ö§ªɎ
3
2. Co to jest energia wewn
ħ
trzna ciała?
w
E
3. Jak mo
Ň
na zmieni
ę
energi
ħ
wewn
ħ
trzn
Ģ
?
60
4. Jak mo
Ň
na sformułowa
ę
pierwsz
Ģ
zasad
ħ
termodynamiki?
D
o=
W
+
5. W jaki sposób energia cieplna mo
Ň
e by
ę
przekazywana od jednego do drugiego ciała?
oo
o
Tu energia przenosi si
ħ
przez przewodnictwo
Q
E
w
oo
o
oo
6. Co to jest ciepło wła
Ļ
ciwe?
©
c
=
0
³
3
T
1
J
kg
×
K
o o
7. Jakie znasz zmiany stanów skupienia?
m
sublimacja
ciało stałe
gaz (para)
w tych procesach ciepło si
ħ
wydziela
te procesy wymagaj
Ģ
dostarczenia ciepła
ciecz
Q
c
t
=
©
º
0
³
Q
c
p
=
©

0
³
8. Jaki wpływ ma wzrost temperatury na rozmiary i obj
ħ
to
Ļę
ciał?
temperatura ( C)
9. Co mo
Ň
emy obliczy
ę
z równania bilansu cieplnego?
m
m
=
T
c
Q
m
T
Q
=
mc
Q
oddane
=
Q
pobrane
m
1
c
1
D
T
1
=
m
2
c
2
D
T
2
o
°
°
°
1µÀ½¯ÊÀ§´¯«
³
3
³
3
3
Q
oddane
=
m
1
c
wody
D
T
1
3
(
oddane
=
kg
×
c
wody
×
80
°
C

T
)
Q
pobrane
=
75
kg
×
c
wody
×
T

10
°
C
)
Q
oddane
Q
=
pobrane
30
(
kg
×
c
wody
×
(
80
°
C

T
)
=
75
kg
×
c
wody
×
T

10
°
C
)
30
kg
×
80
°
C

T
)
=
75
kg
×
(
T

10
°
C
)
/
:
15
kg
(
) (
)
2
×
80
°
C

T
=
5
×
T

10
°
C
160
°
C

2
T
=
5
T

50
°
C
210
°
C
=
7
T
T
=
30
°
C
10. Jak wygl
Ģ
da wykres zale
Ň
no
Ļ
ci temperatury ciała (np. wody) od ilo
Ļ
ci dostarczonego
ciepła?
30
3
(
Q
(
[ Pobierz całość w formacie PDF ]