prof balon polnocna ameryka, Nauka, Geografia

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Zarys geografii fizycznej
Ameryki Północnej i Środkowej
przygotował
Jarosław Balon
Uniwersytet Jagielloński,
Instytut Geografii i
Gospodarki Przestrzennej,
Kraków, ul. Gronostajowa 7
AMERYKA PÓŁNOCNA
?
Zarówno kontynent
jak i część świata
OCEAN
ARKTYCZNY
Oblewana
wodami dwóch
oceanów
Atlantyckiego i
Spokojnego
LeŜy wyłącznie na
półkuli północnej, w
ogromnej większości
na półkuli zachodniej
Sąsiaduje z Ameryką
Południową (Przesmyk
Panamski szer. 47 km),
Eurazją (Cieśn. Beringa o
szer. 35 km). Wspólnie z
Ameryką Południową tworzą
tzw. Nowy Świat
?
AMERYKA
ŚRODKOWA
AMERYKA PÓŁNOCNA
Skrajne punkty
na kontynencie
71°58’N Przylądek
Murchisona, płw.
Boothia, Kanada
168°04’W
Przylądek
Księcia Walii,
płw. Seward
(USA)
55°40’W
przylądek
Saint Charles,
Labrador,
Kanada
7°12’N przylądek
Mariato, płw. Azuero,
Panama
AMERYKA PÓŁNOCNA
AMERYKA PÓŁNOCNA
11°00’W
Przylądek
Północno
Wschodni
,
Grenlandia,
Dania
172°25’E
Przylądek Wrangla,
wyspa Attu,
Aleuty, USA
83°40’N przylądek
Morris Jesup,
Ziemia Peary’ego,
Grenlandia, Dania
5°32’N Wyspa
Kokosowa, Kostaryka
Skrajne punkty
na wyspach
NajwaŜniejsze
dane liczbowe
Powierzchnia
24,2 mln km
2
Linia brzegowa:
długość
75 500 km
najdłuŜsza spośród
wszystkich
kontynentów
Kontynent silnie
rozczłonkowany;
odległość od morza:
średnia
470 km
maksymalna
1680 km
Nazwa pochodzi od
imienia Ŝeglarza
Amerigo Vespucci
uŜyta po raz pierwszy
w 1507 roku.
AMERYKA PÓŁNOCNA
[ Pobierz całość w formacie PDF ]