Profesjonalna fotografia slubna Zaawansowane techniki dla fotografow cyfrowych profos, 09, Techniki ...

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Tytuł oryginału: Advanced Wedding Photojournalism: Professional Techniques for Digital Photographers
Tłumaczenie: Marcin Machnik
ISBN: 978-83-246-3968-7
Copyright © 2010 by Tracy Dorr.
All rights reserved.
All photographs by the author unless otherwise noted.
No part of this publication may be reproduced, stored, or transmitted in any form or by any means, electronic,
mechanical, photocopied, recorded or otherwise, without prior written consent from the publisher.
Polish edition copyright © 2012 by Helion S.A. All rights reserved.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji
w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także
kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich
niniejszej publikacji.
Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.
Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte
w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich
wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz
Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe
z wykorzystania informacji zawartych w książce.
Wydawnictwo HELION
ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE
tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63
e-mail: helion@helion.pl
Drogi Czytelniku!
Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres
Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję.
Printed in Poland.

Kup książkę
S
piS
treści
W
stęp
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
5..p
rzygotoWanie
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Myślenie przygotowawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
Tłum i rozproszenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
1..Ś
Wieże
.
podejŚcie
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Doskonalenie swoich metod pracy . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Podstawy dobrego nastawienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Nienachalna praca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Tworzenie przekonujących kompozycji . . . . . . . . .11
Zmienne potrzeby wymagają wielu fotografów . . . . .13
Edukowanie klientów i wzbudzanie zaufania . . . . . . .16
Ograniczenia fotoreportażu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Zalety fotoreportażu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Znaczenie zaufania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Sprzęt kontra artyzm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
6...c
ierpliWoŚć
..
i
.
jeszcze
.
raz
.
cierpliWoŚć
. . . . . . . . . . . . 61
Nauka czekania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
Ćwicz cierpliwość i gotowość:
kolejka powitalna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
Fotoreporterski portret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
Znajdź kompromis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68
7..p
atrz
.
i
.
słuchaj
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Wskazówki werbalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
„Wyglądasz przepięknie!” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70
„Tak się cieszę, że udało ci się dotrzeć!” . . . . . . . . .70
„To tak wiele dla mnie znaczy!” . . . . . . . . . . . . . . . .70
„O mój Boże!” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71
Mowa ciała . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
Tradycje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75
Zachowanie modela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
2..W
ydźWięk
.
emocjonalny
. . . . . . . . . . . . . 23
Poczuj emocje fotografowanych osób . . . . . . . . . . . . . .23
Uchwycenie kulminacyjnego punktu emocji. . . . . . . .28
Wyznaczanie ambitniejszych celów . . . . . . . . . . . . . . .32
Oceniaj swoje prace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Oceniaj swoje prezentacje zdjęć. . . . . . . . . . . . . . . .33
Podnoś poprzeczkę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
3...p
rzemyŚlana
.
reakcja
..
kontra
.
instynkt
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Czas reakcji to za mało . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
Myśl przeradza się w instynkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Trening przewidywania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
4..m
oment
.
decydujący
. . . . . . . . . . . . . . . . 45
Osobiste podejście . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
Henri Cartier-Bresson: inicjator. . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
Prędkość: trening błyskawicznej pracy . . . . . . . . . . . . .50
Szukanie ujęcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
10..s
przęt
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Zalety cyfry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Obiektywy i zwracanie na siebie uwagi . . . . . . . . . . 104
Naturalne oświetlenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Przekraczanie granic i eksperymentowanie . . . . . . . 105
11...p
ostprodukcja
.
i
.
artyzm
. . . . . . . . . . . 107
Zdjęcia czarno-białe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Wycinanie zbędnych detali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Efekty specjalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110
Artyzm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113
12..z
Większanie
.
zyskoWnoŚci
.. . . . . . . . . .116
Sprzedaj jeszcze przed sesją. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116
Szybkość realizacji zlecenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117
Odbitki cyfrowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117
Dodatkowa sprzedaż. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118
Sprzedaż i prezentacja jak w galerii . . . . . . . . . . . . . .119
Zostań członkiem rodziny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
8..p
eWnoŚć
.
rezultatóW
. . . . . . . . . . . . . . . . 78
Szczere momenty i naturalne plany. . . . . . . . . . . . . . . .78
Przygotowania panny młodej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82
Detale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85
Dom panny młodej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86
Ceremonia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
Przyjęcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92
Ludzie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92
Dostępne obiekty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93
13..i
nne
.
zastosoWania
. . . . . . . . . . . . . . . . 121
Fotoreportaż dziecięcy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Rozproszenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Interakcja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Stymulowanie akcji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Usługi i sprzedaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
9..W
ażne
.
postacie
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Rodzice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95
Dzieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97
Dalsza rodzina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
p
odsumoWanie
:.
Wyuczony
.
instynkt
. . . . .125
o.
autorce
Tracy Dorr ukończyła studia licencjackie z ilologii angielskiej i fotograii na State
University of New York w Buffalo. Od 2003 roku zajmuje się zawodowo fotografowa-
niem ślubów. Jest właścicielką irmy Tracy Dorr Photography, a w 2009 otrzymała dwie
nagrody Awards of Excellence od WPPI (
Wedding and Portrait Photographers International
).
Więcej informacji znajdziesz na stronie
.
4
  PROFESJONALNA FOTOGRAFIA ŚLUBNA
W
Stęp
T
a książka jest kierowana do fotogra-
Dodatkowym wyzwaniem jest fakt, że tradycyjny
styl fotografowania, chociaż nie jest już tak lukratyw-
ny, nie został zapomniany i klienci oczekują zdjęć w
obu
stylach (pozowanym i fotoreportażowym). Nauczenie
się, jak dostarczać mieszaniny tak różnych styli, wy-
maga nie lada cierpliwości, lecz przyniesie przyjemny
efekt w postaci większej sprzedaży.
Jeśli chcesz więcej sprzedawać, musisz nauczyć się
rejestrować momenty prawdziwego emocjonalnego wy-
dźwięku. Skoncentruj się na uchwyceniu ulotnych in-
terakcji między ludźmi. Ekspresja chwili stanie się
dla Ciebie bezcenna. Nie będziemy polować na żadne
tradycyjne zdjęcie reportażowe. Szukamy momentów
o najwyższym natężeniu emocji i opowiadających hi-
storię w poruszający i innowacyjny sposób. Nauczymy
się tworzyć dzieła sztuki, które pozostaną z klientem na
całe życie — a przy okazji także zwiększać sprzedaż.
To nie jest poradnik ze szczegółowymi instrukcjami.
Książki zawierające spis kolejnych kroków pomagają
w osiągnięciu wyłącznie zawartego w formule rezulta-
tu. Dzięki tej publikacji nauczysz się uzyskiwać w pełni
wyjątkowe efekty, gdyż będą się opierały na Twojej oso-
bowości. Wyzwanie polega na odkryciu na nowo swoje-
go fachu i sposobu postrzegania świata. Odrzuć trady-
cyjne konwencje. Otwórz umysł na nowe doświadcze-
nia i nastaw się na podważenie swoich wyobrażeń o fo-
tografowaniu ludzi. Skupimy się na ożywieniu Twoich
technik fotografowania. Szczerze zachęcam do podjęcia
wyzwania.
fa, który chce postrzegać rzeczy nieco
inaczej i opanować tak zwany przeze
mnie „wyuczony instynkt”. Chcę, żebyś dzięki niej zro-
zumiał, w jaki sposób możesz się lepiej „dostroić” emo-
cjonalnie do swoich modeli, aby znaleźć i uchwycić mo-
menty decydujące, które tworzą niezapomniane zdjęcia.
Jako praktykujący fotograf ślubny potraisz się zacho-
wać i masz wiedzę wymaganą przez tę pracę. Ja zapra-
szam Cię do wejścia na kolejny poziom. Świetne zdję-
cia weselne to nie przypadkowe fotki. Fotoreportaż jest
na wiele sposobów trudniejszy niż tradycyjne podejście,
gdyż wymaga sumiennego skupienia i cierpliwości.
Ta ścieżka ulepszania swoich metod pracy zaczyna
się od pytania, jakie cechy fotograii decydują o jej za-
kupie. Czy klienci są zainteresowani głównie jakością
techniczną, oddziaływaniem emocjonalnym, uwzględ-
nionymi osobami czy sposobem wykończenia zdjęcia
w stylu fotoreportażowym? A może chodzi o coś zupeł-
nie innego — nieokreślony czynnik X, pojawiający się
tylko wtedy, gdy wszystkie powyższe elementy zbiegną
się na jednym kadrze? Współcześni klienci mają coraz
trudniejszy do spełnienia zestaw wysokich standardów.
Są lepiej wyedukowani i bardziej niż kiedykolwiek in-
teresują się nietradycyjnymi technikami. Jako fotogra-
fowie musimy testować nasze umiejętności artystyczne
i uwolnić własną kreatywność. Tylko wtedy będziemy
w stanie zaoferować prawdziwie nowoczesny i wyjątko-
wy produkt — różniący się od wszystkiego, co zrobili-
śmy w przeszłości.
WSTęP 
5
[ Pobierz całość w formacie PDF ]