Profesjonalne ujęcia portretowe. Techniki retuszowania zdjęć według Scotta Kelby'ego, Fotografia - promocja ...

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Tytuł oryginału: Professional Portrait Retouching Techniques for Photographers Using Photoshop
Tłumaczenie: Piotr Cieślak
ISBN: 978-83-246-3437-8
Authorized translation from the English language edition, entitled: Professional Portrait Retouching Techniques for Photographers
Using Photoshop, First Edition, ISBN 0321725549; by Scott Kelby; published by Pearson Education, Inc; publishing as New Riders
Press, Copyright © 2011 by Kelby Corporate Management, Inc.
All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical,
including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from Pearson Education
Inc.
Polish language edition published by Helion S.A.
Copyright © 2012.
All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical,
including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniej-szej publikacji w jakiejkolwiek
postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficz-ną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku
filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.
Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.
Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie
biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych
lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe
z wykorzystania informacji zawartych w książce.
Wydawnictwo HELION
ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE
tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63
e-mail: helion@helion.pl
Drogi Czytelniku!
Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres
Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję.
Pliki z przykładami omawianymi w książce można znaleźć pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/profuj.zip
Printed in Poland.

Kup książkę
Profesjonalne ujęcia portretowe. Techniki retuszowania zdjęć według Scotta Kelby’ego
Spis treści
ROZDZIAŁ 1.
25
CZY TE OCZY MOGĄ KŁAMAĆ
Retuszowanie oczu
Zwiększanie kontrastu tęczówek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Przyciemnianie zewnętrznej krawędzi tęczówek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Jak dodać oczom odrobinę blasku i życia? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Akcentowanie i tworzenie odblasków w oczach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Rozjaśnianie białek oczu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Retuszowanie przekrwionych oczu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
Zmiana koloru oczu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
Retuszowanie podkrążonych oczu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
Powiększanie lub zmniejszanie oczu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
Zastępowanie jednego oka drugim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
Zagęszczanie rzęs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
Wyrównywanie brwi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92
Wypełnianie brwi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99
Przyciemnianie brwi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Dodawanie blasku oczom przez wyostrzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
ROZDZIAŁ 2.
109
SKÓRA
Retuszowanie skóry
Usuwanie przebarwień i pryszczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Jak uniknąć efektu plastikowej lalki? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Proste, „ekspresowe” wygładzanie skóry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Wygładzanie skóry z zachowaniem naturalnej cery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Wygładzanie skóry i odtwarzanie naturalnej cery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Wygładzanie skóry ltrem High Pass (Górnoprzepustowy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Wygładzanie skóry przy użyciu kanałów obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Niwelowanie i usuwanie zmarszczek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Retuszowanie błyszczącej skóry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Ujednolicanie odcieni skóry. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Redukowanie zarostu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Cyfrowy makijaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Efekt „porcelanowej skóry” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Wyostrzanie zdjęć portretowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
ROZDZIAŁ 3.
193
TWARZĄ W TWARZ
Kształtowanie detali twarzy
Modelowanie twarzy i głowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
Korygowanie asymetrii twarzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Modelowanie twarzy przez miejscowe rozjaśnianie i przyciemnianie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
8
 Profesjonalne ujęcia portretowe. Techniki retuszowania zdjęć według Scotta Kelby’ego
Spis treści
ROZDZIAŁ 4.
215
HAIR
Retuszowanie włosów
Dodawanie włosom blasku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
Usuwanie potarganych kosmyków włosów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
Wypełnianie luk we włosach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
Zmiana koloru włosów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
Przyciemnianie przedziałka we włosach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
Retuszowanie odrostów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
ROZDZIAŁ 5.
247
USTA-USTA
Retuszowanie ust i warg
Powiększanie ust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
Nadawanie połysku ustom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
Nakładanie lub korygowanie szminki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
Zmiana odcienia szminki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
Retuszowanie zębów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
Wybielanie zębów i usuwanie zażółceń. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
ROZDZIAŁ 6.
283
DIETA
Odchudzanie i wysmuklanie
Ogólne wyszczuplanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
Wyszczuplanie jednej osoby na zdjęciach grupowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
Retuszowanie podwójnego podbródka i wyszczuplanie twarzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290
Wyszczuplanie ramion i nóg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295
Akcentowanie mięśni brzucha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
Retuszowanie ubrań (wybrzuszeń, zagnieceń i fałd). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
ROZDZIAŁ 7.
317
ERA RETUSZERA
Mój retusz na 5, 15 i 30 minut
Lista problemów do rozwiązania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318
Retusz w pięć minut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320
Retusz w piętnaście minut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334
Retusz w pół godziny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348
SKOROWIDZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367
9
 HAIR
Retuszowanie włosów
Wiem, wiem — ten tytuł jest tak oczywisty; tak
banalny, że doprawdy trudno byłoby dobrać coś
mniej oryginalnego do rozdziału poświęconego
retuszowaniu włosów, prawda? Tymczasem w rze-
czywistości ów nagłówek odwołuje się klasycz-
nego broadwayowskiego musicalu „Hair” z 1968
roku, który — co wielce interesujące — przeży-
wa właśnie swoją drugą młodość i ściąga tłumy
widzów, pragnących go obejrzeć z tego samego
powodu co czterdzieści lat temu. Jaki to powód?
Prosty: aktorzy występują nago. Tak, nie przesły-
szałeś się, całkiem nago. Dokładnie tak jak mo-
delki i modele w tym rozdziale. No dobrze, żartu-
ję, ale przyznaj, że ta koncepcja poruszyła w Tobie
czułe struny, czyż nie? No nie wygłupiaj się, nie
ma się czego wstydzić. Założę się, że przez chwi-
lę pomyślałeś „ale fajnie!”, a potem podskoczyłeś
z radości tak szybko, jak szybko wyskakują z fata-
łaszków piękne panie i piękni panowie na kartach
tego rozdziału. (Ha! Teraz mi się już nie wywiniesz,
nie oszukuj! Jak na fotografa i retuszera straszny
z Ciebie świntuszek!). Z nagością czy bez, w tym
rozdziale znajdziesz najlepsze, innowacyjne tech-
niki i narzędzia, które sprawią, że włosy retuszo-
wanych ludzi staną się puszyste, lśniące i zmysło-
we. Tak, tak. Takich słów nie używa się co dzień
(a w pewnych dzielnicach lepiej w ogóle ich nie
wymawiać, by nie obudzić się w szpitalu z kilko-
ma złamanymi kończynami. Zwłaszcza „zmysło-
we” brzmi ryzykownie). Z drugiej strony nietrud-
no odejść od zmysłów, widząc na przykład piękną
dyrygentkę, ubraną w same włosy i batutę, któ-
rą znajdziesz na stronie 96. (Naprawdę to spraw-
dziłeś? Nie, no doprawdy jesteś niezwykle łatwo-
wierny. Łatwowierny świntuszek. Łatwiuszek).
Teraz już wiem, że jeśli chciałbym mieć absolut-
ną pewność, że przeczytasz ten rozdział, powinie-
nem raczej zatytułować go „Nagość”. Albo jeszcze
lepiej „Nagość absolutna”. Albo „Nagłość absolu-
tu”. (Nie, to ostatnie chyba jednak zmierza w nie-
właściwym kierunku). Zresztą nieważne. Zapew-
niam Cię, że nie znajdziesz w tym rozdziale nicze-
go, co mogłoby zgorszyć mojego szwagra
(z tym że on pracuje w motelu na przedmieściach
Las Vegas, jeśli wiesz, co chcę powiedzieć…).
215
  [ Pobierz całość w formacie PDF ]