Prog ćwiczeń TMM 2010, Mechatronika AGH IMIR, rok 2, TMiM od Mateusza, Projekt, Ćwiczenia AiR 2008

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Automatyka i Robotyka. Teoria Maszyn i Mechanizmów. Program ćwiczeń. str.1
AiR-TMM -2010
Akademia Górniczo-Hutnicza
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Katedra Mechaniki i Wibroakustyki
dr inż. Józef Felis
ĆWICZENIA Z TEORII MASZYN I MECHANIZMÓW
Program ćwiczeń (15 h)
1. Pojęcia wstępne. Zasady rysowania schematów kinematycznych mechanizmów.
Wydanie tematów zadań indywidualnych - 1h.
2. Analiza kinematyczna modeli mechanizmów, metoda grafoanalityczna - 2h.
3. Analiza kinematyczna mechanizmów-metody analityczne
-
2h.
4. Analiza kinetostatyczna mechanizmów bez uwzględnienia tarcia
-
2h.
5. Analiza kinetostatyczna mechanizmów z uwzględnieniem tarcia. Sprawność
mechanizmów - 2h.
6. Modele dynamiczne mechanizmów i maszyn - 2h.
7. Równania ruchu maszyn i ich rozwiązywanie - 2h
.
8. Zaliczeniećwiczeń, kolokwium - 2h.
Sposób przeprowadzenia ćwiczeń i warunki uzyskania zaliczenia:
1) Studenci na pierwszych ćwiczeniach otrzymują
program ćwiczeń.
Zestaw zagadnień i zadań do rozwiązywania na kolejnych ćwiczeniach zgodnie z
programem znajduje się w podręczniku Felis J., Jaworowski H.:Teoria Maszyn
i Mechanizmów. Część II. Przykłady i Zadania. AGH Uczelniane Wydawnictwa
Naukowo-Dydaktyczne. Kraków 2007 rozdz. 11.
Wszyscy studenci powinni być przygotowani do bieżących ćwiczeń na podstawie
obecności
na wykładach
oraz na podstawie materiałów zawartych w zalecanych podręcznikach.
2) Na pierwszych zajęciach studenci otrzymują tematy zadań indywidualnych.
Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen cząstkowych
(przygotowanie do ćwiczeń, zadanie indywidualne, sprawdzian pisemny-zadania) .
Sprawdzian pisemny obejmuje tematykę ćwiczeń (zestaw zadań znajduje się we
wskazanym wyżej podręczniku). Materiały pomocnicze do ćwiczeń stanowią: program
SAM i inne programy komputerowe, przykład rozwiązania zadania indywidualnego,
podręczniki z zakresu TMM
.
Opracował J. Felis
 Automatyka i Robotyka. Teoria Maszyn i Mechanizmów. Program ćwiczeń. str.2
Literatura:
1. Felis J., Łopata P., Cieślik J.: Program AKM 2.5 do analizy kinematycznej mechanizmów.
Wydawnictwa AGH , skrypt nr 1546, Kraków 1997.
2. Felis J., Jaworowski H., Cieślik J.: Teoria Maszyn i Mechanizmów. Cześć I. Analiza
Mechanizmów. AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne. Kraków 2004.
3. Felis J., Jaworowski H.:Teoria Maszyn i Mechanizmów. Cześć II. Przykłady i Zadania.
AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne. Kraków 2007.
4. Kędzior, Knapczyk, Morecki. Teoria mechanizmów i maszyn, WNT, W-wa 2001.
5. Morecki A., Oderfeld J.: Teoria maszyn i mechanizmów. PWN, Warszawa 1987.
6. Olędzki A.: Podstawy teorii maszyn i mechanizmów. WNT, Warszawa 1987.
7. Parszewski Z.: Teoria maszyn i mechanizmów. WNT, Warszawa 1978.
8. Praca zbiorowa: Mały poradnik mechanika. WNT, Warszawa 1994.
9. SAM. Version 4.2f. Opis programu. Materiały Katedry MiWA.
10.Working Model. Wersja demonstracyjna.
Opracował J. Felis
  [ Pobierz całość w formacie PDF ]