Prog wyk-TMM 2006-2007, AGH, Semestr 4, TMM, TMM, TMM 2007- studenci, Wykłady-2007

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Teoria Maszyn i Mechanizmów. Program wykładów.
str.1
tmm
-2006
Akademia Górniczo-Hutnicza
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Katedra Mechaniki i Wibroakustyki
Józef Felis, Hubert Jaworowski
TEORIA MASZYN I MECHANIZMÓW
Program wykładów studiów dziennych inżynierskich
Wykład 30 h
Problematyka
Analiza strukturalna mechanizmów: człony, pary kinematyczne, łańcuchy kinematyczne,
mechanizmy płaskie iprzestrzenne, ruchliwość, więzy bierne, klasyfikacja. Kinematyka
mechanizmów: metody wykreślne i analityczne. Kinetostatyka mechanizmów: wyznaczanie sił
bezwładności, wyznaczanie reakcji w parach kinematycznych. Tarcie w parach kinematycznych.
Sprawność mechanizmów i maszyn. Wyrównoważanie mechanizmów. Dynamika
mechanizmów: równania ruchu maszyny, analiza dynamiczna układu napędowego. Wybrane
zagadnienia syntezy mechanizmów. Zagadnienia wstępne problematyki manipulatorów i
robotów przemysłowych. Programy komputerowe do analizy i syntezy mechanizmów.
Program szczegółowy wykładów
1. Struktura mechanizmów. (2 h)
2, 3. Analiza kinematyczna mechanizmów płaskich. Metody wykreślne i analityczne. (4 h)
4. Analiza kinematyczna przekładni. (2h)
5, 6. Analiza statyczna i kinetostatyczna mechanizmów płaskich. Uwalnianie od więzów.
Wyznaczanie sił bezwładności. Wyznaczanie reakcji w parach kinematycznych i momentów
(sił) równoważących. Metoda mocy chwilowych. (4 h)
7. Programy komputerowe do analizy kinematycznej i kinetostatycznej mechanizmów płaskich.
(2 h)
8. Tarcie w parach kinematycznych. Wyznaczanie reakcji w parach kinematycznych
z uwzględnieniem tarcia. (2h)
9. Sprawność mechanizmów. (2 h)
10. Wyrównoważanie mechanizmów. (2h)
11, 12. Dynamika mechanizmów. Modele dynamiczne. Redukcja mas i sił. Równania ruchu i ich
rozwiązanie. (4h)
13. Nierównomierność biegu maszyn. Dobór koła zamachowego. (2h)
14. Wprowadzenie do problematyki manipulatorów robotów. (2h)
15. Wybrane zagadnienia syntezy mechanizmów. Wspomaganie komputerowe syntezy. (2h)
Opracowali: Felis J., Jaworowski H.
Teoria Maszyn i Mechanizmów. Materiały dydaktyczne.
str.2
Literatura:
1. Bogusz W., Tomaszewski K.: Teoria maszyn i automatycznej regulacji. Kraków, skrypt AGH,
1973.
2. Felis J., Łopata P., Cieślik J.: Program AKM 2.5 do analizy kinematycznej mechanizmów.
Wydawnictwa AGH , skrypt nr 1546, Kraków 1997.
3. Felis J., Jaworowski H., Cieślik J.: Teoria Maszyn i Mechanizmów. Cześć I. Analiza
Mechanizmów. AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne. Kraków 2004.
4. Kędzior, Knapczyk, Morecki. Teoria mechanizmów i maszyn, WNT, W-wa 2001.
5. Morecki A., Oderfeld J.: Teoria maszyn i mechanizmów. PWN, Warszawa 1987.
6. Olędzki A.: Podstawy teorii maszyn i mechanizmów. WNT, Warszawa 1987.
7. Parszewski Z.: Teoria maszyn i mechanizmów. WNT, Warszawa 1978.
8. Praca zbiorowa: Mały poradnik mechanika. WNT, Warszawa 1994.
9. SAM. Version 4.2f. Opis programu. Materiały Katedry MiWA.
10.Watt 1.0, Wersja demonstracyjna.
11.Working Model. Version 1.0, Wersja demonstracyjna.
Opracowali: Felis J., Jaworowski H.
[ Pobierz całość w formacie PDF ]