program ćwiczeń, Medycyna, Farmakologia

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Program ĆwiczeŃ i zaliczeŃ z farmakologii
dla
studentów IV roku
Wydziału Lekarskiego w
roku akademickim 2003/2004
(numery ĆwiczeŃ stanowiĄ ciĄg dalszy po dwunastu Ćwiczeniach III roku)
Ćwiczenie XIII
1. Farmakologia układu adrenergicznego z recepturĄ szczegółowĄ.
a) leki sympatykomimetyczne (alfa-, beta-, oraz alfa i beta-adrenergiczne)
b) leki adrenolityczne z recepturĄ szczegółowĄ (alfa-adrenolityczne i beta-
adrenolityczne
c) leki sympatolityczne
r
Ćwiczenie XIV
1. Powtórzenie Ćwiczenia poprzedniego.
2. Farmakologia układu parasympatycznego i zwojów wegetatywnych.
Ćwiczenie XV
1. Powtórzenie ĆwiczeŃ poprzednich.
2. Leki stosowane w niewydolnoŚci miĘŚnia serca.
3. Leki moczopĘdne z recepturĄ szczegółowĄ.
Ćwiczenie XVI
1. Powtórzenie ĆwiczeŃ poprzednich.
2. Leki stosowane w chorobie niedokrwiennej serca z recepturĄ.
3. Leki hipotensyjne z recepturĄ szczegółowĄ.
4. Leki przeciwarytmiczne z recepturĄ szczegółowĄ.
Tematy 2, 3 i 4 w całoŚci - do samodzielnego przygotowania przez studentów
na podstawie wiadomoŚci podrĘcznikowych.
Ćwiczenie XVII
1. Powtórzenie ĆwiczeŃ poprzednich.
2. Leki przeciwkrzepliwe (podział, preparaty)
3. Leki przeciwkrwotoczne (podział, preparaty, receptura)
4. Leki wpływajĄce na erytropoezĘ (podział, preparaty, receptura)
Tematy 2, 3, i 4 w całoŚci - do samodzielnego przygotowania przez studentów
na podstawie wiadomoŚci podrĘcznikowych.
Ćwiczenie XVIII
1. Zaliczenie pisemne (III) ĆwiczeŃ XIII - XVII oraz Ćwiczenia XII z III roku
(leki nasenne i uspokajaj
Ą
ce).
2. Leki przeciwkaszlowe z recepturĄ szczegółowĄ.
3 Leki wykrztuŚne z recepturĄ szczegółowĄ.
[ Pobierz całość w formacie PDF ]