Program Cwiczenia Eop, Wojskowa Akademia Techniczna (WAT), Ergonomia i Ochrona Pracy, Labolatorium, Inne

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->Program ćwiczenia z przedmiotu: Ergonomia i ochrona pracy1. Przygotować formularz sprawozdania z ćwiczenia laboratoryjnego (plik ma miećnazwę o strukturze: nazwisko_imie_grupa.doc). Strona tytułowa sprawozdania jestw pliku: Sprawozdanie.doc2. Zapoznać się z metodą Pago wyznaczania czasu trwania przerw w pracy (plik:WYZNACZANIE_CZASU_TRWANIA_PRZERW_W_PRACY.pdf). Wyznaczyć czastrwania przerw w pracy na stanowisku pracy, które poda prowadzący zajęcia.W sprawozdaniu podać stanowisko pracy, wynik, jakie elementy składają się na tenwynik, wyznaczyć czas trwania przerw zakładając 8 godzinny czas pracy, podaćewentualnie warianty wyników.3. Zapoznać się z poradnikiem do oceny ryzyka zawodowego (plik: por_ocen_zaw.pdf).4. Dokonać oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy, które poda prowadzącyzajęcia. Stanowisko pracy, realizowane kroki oceny ryzyka zawodowego i wynikioceny opisać w sprawozdaniu.Zamieścić w sprawozdaniu wypełnioną kartęoceny ryzyka zawodowego.Do oceny zidentyfikowanego każdego zagrożeniamożna zastosować metodę Risc Score oceny ryzyka zawodowego.5. Dla urządzenia, które poda prowadzący zajęcia, opracować regulamin porządkowybiorąc pod uwagę bezpieczeństwo pracy. W sprawozdaniu zamieścić treść regulaminu.Sprawozdanie z ćwiczenia musi dotrzeć w terminie podanym przezprowadzącegozajęciajakozałącznikprzesyłkiemailnaadresprowadzącego ćwiczenie laboratoryjne. W treści przesyłki należy podaćswoje nazwisko, imię, numer grupy i numer albumu. W temacie przesyłkinależy podaćobowiązkowo numer grupy szkoleniowej. [ Pobierz całość w formacie PDF ]