Program i Zaliczenie, FiR WE UEP rok I, Informatyka ekonomiczna, e-commerce

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->Informatyka ekonomiczna –E-commerceDr Monika KaczałaDr hab. Grzegorz Bartoszewicz, prof. nadzw. UEPKatedra Informatyki Ekonomicznej1Katedra Informatyki EkonomicznejCele kształcenia•Zdobycie wiedzy na temat systemów informacyjnychzarządzania oraz podstawowych technologii komunikacyjnych iinternetowych.• Zdobycie wiedzy o celach, zasadach działania orazcharakterystyce różnych klas systemów informatycznych.• Poznanie podstawowych zasad bezpieczeństwa systemówinformacyjnych.• Zdobycie wiedzy dotyczącej zarządzania infrastrukturąinformatyczną oraz nadzoru IT.• Zapoznanie z możliwościami i warunkami stosowania mediówelektronicznych w zakresie handlu przez instytucje finansowe2Katedra Informatyki EkonomicznejProwadzący• Dr Monika Kaczała– Katedra Ubezpieczeń– Kontakt: m.kaczala@ue.poznan.pl• Dr hab. Grzegorz Bartoszewicz– Katedra Informatyki Ekonomicznej– Kontakt: g.bartoszewicz@kie.ue.poznan.pl3Katedra Informatyki EkonomicznejInformatyka ekonomiczna– E-commerceSystemy informacyjne zarządzania – wstęp do informatykiekonomicznej.2. Sieci komputerowe, Internet, Internet 2.0, Internet Semantyczny.Przetwarzanie w chmurze.3. Bazy danych i hurtownie danych. Business intelligence.4. Budowa i klasy systemów informatycznych.5. Systemy ERP. Informatyczne zarządzanie wiedzą. Informatycznesystemy wsparcia pracy grupowej.6. Systemy CRM. Systemy sztucznej inteligencji – wybrane aspekty.7. Elementy projektowania i wdrażania systemów informatycznych.8. Bezpieczeństwo systemów i informacji.9. Nadzór IT i zarządzanie infrastrukturą informatyczną.10. Analiza rynku systemów informatycznych w Polsce i na świecie.Zaliczenie.1.2014-10-19Program przedmiotu4Katedra Informatyki EkonomicznejInformatyka ekonomiczna –E-commerce1. E-biznes i e-handel – pojęcie. Handel elektroniczny a handeltradycyjny.2. Modele handlu elektronicznego. Rodzaje uczestników handluelektronicznego3. Bezpieczeństwo handlu elektronicznego. Aspekty prawneelektronicznych usług finansowych.4. Elektroniczne pośrednictwo ubezpieczeniowe –stosowanemodele i zakres wykorzystania.5. Bankowość elektroniczna i inne formy elektronicznegopośrednictwa finansowego – stosowane modele i zakreswykorzystania. Zaliczenie2014-10-19Program przedmiotu5 [ Pobierz całość w formacie PDF ]