program szkolenia specjalistycznego www.katalogppoz.pl, BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY, O.S.P. - STRAŻAK

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Z A T W I E R D Z A M
(podpisuje osoba uprawniona)
PROGRAM SZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO
Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
(UZUPEŁNIENIE POGRAMU SZKOLENIA WSTĘPNEGO I PODSTAWOWEGO)
DLA OSÓB NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH
………………………………………………………………………………….
(nazwa podmiotu, w którym prowadzone jest szkolenie)
1.
Prawne aspekty ochrony przeciwpożarowej
1.1.
Odpowiedzialność za stan ochrony przeciwpożarowej
1.2.
Podstawowe wymagania ochrony przeciwpożarowej
2.
Wyposażenie w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice
3.
Oznakowanie ewakuacyjne i bezpieczeństwa
4.
Zasady prowadzenia nadzoru nad urządzeniami przeciwpożarowymi zastosowanymi
w obiekcie (przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne)
4.1.
Sposoby prowadzenia przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych
4.2.
Dokumentowanie czynność
4.3.
Wymagania dla podmiotów prowadzących przeglądy i konserwacje
4.4.
Praktyczne sprawdzenie poprawności działania urządzeń przeciwpożarowych
5.
Zasady i cele prowadzenia praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków
ewakuacji
5.1.
Wymagania prawne (częstotliwość przeprowadania prób, zgłoszenie do PSP)
5.2.
Cel prowadzenia próbnych ewakuacji
5.3.
Przygotowanie próbnego sprawdzenia (opracowanie scenariusza)
5.4.
Dokumentowanie prób
6.
Zasady prowadzenia i zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem
pożarowym
Czas trwania: 30 minut
Program szkolenia specjalistycznego z zakresu ochrony przeciwpożarowej – pobrane z
WWW.KATALOGPPOZ.PL
[ Pobierz całość w formacie PDF ]