program zasady ort, Pomoce dla nauczyciela, Kl. 4-6, ortografia

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->PROGRAM UTRWALANIA ZASAD ORTOGRAFICZNYCH dla klas IVw zakresie pisowni wyrazów z : „ó – u”, „rz – ż” i „ch – h”.Ćwiczenia opracowała: mgr Ewa Wróblewska – pedagog PPP Nr 1 w Gdyni●Będziesz uczyć się kolejnych zasad pisowni.● Program nauki zasad ortograficznych został zaplanowany na 5 tygodni.● Pracuj systematyczniekażdego dnia zgodnie z podanym harmonogramem.● Każdego dnia zapisuj datę,pisz ołówkiem !omawiane litery popraw kolorem!Niektóre zadania wpisuj do zeszytu lub wykorzystaj drugą stronę kartki.● Wszystkie zadania wykonuj starannie, dbając o ładne pismo i bezbłędny zapis.● Jeśli masz problemy, poproś o pomoc osobę dorosłą.● Poproś mamę, by codziennie kontrolowała Twoją pracę♦ Jeśli masz uczyć się wyrazów niewymiennych na pamięć – rób tosystematycznie.Jest to jedyny sposób nauczenia się pisowni wyrazów, których nie da sięwytłumaczyć w inny sposób.Pisownia wyrazów z „ó” i wyjątki w tej pisowni.1. gdy się wymienia w „o, a, e”Ćwiczenie 1.Uzupełnij tabelę wyrazami, w które wymieniają się podane wyrazy z „ó”.Do niektórych wyrazów można dopisać 2, a nawet 3 wyrazy. Zaznacz miejsce wymiany.np.wóz – wozyplótł – plecie, plotęskrót – skracawyrazyz„ó”zmiótłpowózniósłwiózłsamochódgniótłwrócićogródozmiotę„ó”wymienia się na :azmiatamezmiecie12. w końcówkach wyrazów:→ ównp. placów, Kraków;→ówkanp. motorówka;→ównanp. Traczykówna.Wyjątki :skuwka, zasuwka, odkuwka.Ćwiczenie2.Zamaluj kratki diagramu zgodnie z podaną instrukcją.rząd 1:rząd 2:rząd 3:rząd 4:rząd 5:rząd 6:rząd 7:AĄBCDGILMNŃOÓRSŚTWŻACDEFGIKMORTWYŹŻACDĘGIJMORTWZŻACDGIKMORTWŻAĄBCDGILMNŃORSŚTWŻĄISBIŚĆwiczenie 3.Odczytaj głośno następujące wyrazy i popraw w nich na kolorowo końcówkę -ówka :stołówka, żarówka, temperówka, żaglówka, majówka, lodówka, motorówka,taksówka, mrówka, wizytówka, kryjówka, stalówka, koszykówka, grochówka.Następujące zdania uzupełnij odpowiednimi wyrazami spośród wyżej wymienionych.W zapisanych wyrazach popraw na kolorowo końcówkę –ówka.Samochód przewożący odpłatnie ludzi, to ...................................Zupa z grochu, to......................................Gra w piłkę, gdy trzeba trafić do kosza, to ................................Mały, pracowity owad budujący kopce, to.................................Łódź z żaglami, to..........................................Miejsce, w którym się można ukryć, to..............................Oświetla mieszkanie - ..................................Służy do przechowywania żywności –................................................Wycieczka w maju, to ...................................2Ćwiczenie 4.Odczytaj głośno nazwy miast, popraw w nich końcówkę–ów,a następnie zapisz je wedługkolejności alfabetycznej. Zapisując wyrazy popraw na kolorowo –ów.Maków, Chorzów, Myszków, Bytów, Piotrków, Lubartów, Rzeszów, Tarnów,Augustów, Złotów, Kraków, Jędrzejów, Dziwnów...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Ćwiczenie 5.Odczytaj głośno podane wyrazy, popraw w nich końcówkę –ów.Uzupełnij nimi podane zdania.Zapisz również poprawnie: czterdzieści i pięćdziesiąt.towarów, wagonów, domów, chłopców, bocianów, samochodów, dźwigów.Na boisku piłkarskim siedmiu ................................... gra w piłkę.Lokomotywa ciągnie (40)..................................................................................Załadunek ................................. w portach odbywa się przy pomocy..........................W podziemnym parkingu stoi (50) ................................................ ............................Na wiosnę przyleciało do wsi dużo .........................................Na moim osiedlu stoi wiele wysokich.....................................Ćwiczenie 6.Do podanych nazwisk dodaj końcówkę– ównai zapisz te nazwiska, poprawiając końcówkęnp. Mickiewicz - MickiewiczównaTraczyk - .......................................Nowak - ........................................Zając - ..........................................Ordon - .........................................Kowal - ........................................3.„ó” piszemy gdy się nie wymieniaKorsak - ............................................Pietrzak - .........................................Malewicz - .......................................Kuc - ................................................Rodziewicz - ...................................3WYKAZ WYRAZÓW Z „Ó” NIEWYMIENNYMĆwiczenie 7.Czytaj głośno wyrazy, zamalowując „ó” na kolorowo.Ucz się na pamięćpo kilka wyrazów dziennie (5 – 10 ).chórcórkaczółnogórajaskółkaJózefkłódkakłótniakrólĆwiczenie 8królikkrótkiktórymózgmysikrólikogółogórekołówekpłótnopókipółkapóźnopróbapróczpróżnyprzepiórkarównyrózgaróżaróżanyskórasójkastróżtchórzwiewiórkawiórwłóczniawłóknowójtwtórnywróbelwróżbawróżkaźródłożółtyżółwOdczytaj głośno podane wyrazy z„ó”niewymiennym. Popraw na kolorowo „ó”.królestwo, próżny, porównać, różnić się, skłócony, skrócić, górka, pagórek,próżniak, równość, góral, kłótliwy , próżnować, góralka, królewicz, porównanie, królewna,próżnia, równanie, wzgórze, górski, pokłócić, królowa, krótkotrwały, opróżnić.Wykorzystaj podane wyrazy do utworzenia rodziny następujących wyrazów:król - .........................................................................................................................góra - ..........................................................................................................................kłótnia - ....................................................................................................................próżny - ....................................................................................................................krótki - .....................................................................................................................równy - .....................................................................................................................Ćwiczenie 9Aby łatwiej zapamiętać wyrazy, których pisowni nie tłumaczy żadna zasada, proponuję częśćz nich pogrupować wokół nazw: LUDZIE, PTAKI, ROŚLINY,ZWIERZĘTA.Należy dokładnie wyciąć elementy z następnej strony, a następnie wypełnić nimikontur królika. Należy uważać, aby:→ części dokładnie do siebie przylegały;→ nazwy ludzi np. córka, król itp. pewną częścią swego elementu dotykają nazwyLUDZIE.→ wyraz „tchórz” jest wspólny dla LUDZI i ZWIERZĄT.→ wszystkie nazwy powinny być ułożone poziomo, a nie ukosem, ani pionowo.45 [ Pobierz całość w formacie PDF ]