Programista 4 Single, 03.10.2016

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->TEORIA SCRUM - CZYSTA PRAKTYKA • PIERWSZE KROKI W ŚWIECIE GIER NA ANDROIDMagazynprogramistówiliderówzespołówITwww•programistamag•pl4/2013(11)Cena 9.90 zł (w tym VAT 23%)++Cwydajnykod wTworzymyKompresjadanychHurtownie bazdanychMiaryefektywnościTrochę magii, czyliCo trzeba wiedzieć,Co wyróżnia hurtow-jak wepchnąć słonia nię spośród innych baz kiedy wprowadza siędo walizkimiarydanychREDAKCJA/EDYTORIALMagazyn Programista wydawanyjest przez Dom Wydawniczy AnnaAdamczykDrodzy Czytelnicy!„Wiosna, ach to Ty!” chciałoby się krzyknąć, patrząc przez okno. Podługiej, mroźniej i śnieżnej zimie wiosenna aura wprowadza w radosnynastrój; aż człowieka ciągnie na dwór: bliżej zieleni, ciepła i słońca.Wiosna wiosną, aleProgramistanie odpoczywa i jak co miesiąc spie-szy dostarczyć Wam porcję ciekawych i co najważniejsze – użytecznychinformacji. Tematem przewodnim bieżącego numeru jest pisanie wy-dajnego kodu C++, w związku z czym zachęcamy Was gorąco do zapo-znania się z artykułem Adama Sawickiego, w którym zagadnienie tojest dokładnie przeanalizowane. Koniecznie przeczytajcie też artykułzatytułowany „Gry Indie – droga niezależnego twórcy. Pierwsze krokiw świecie gier dla systemu Android” autorstwa Andrzeja Jóźwiaka, wktórym opisana jest bardzo szczegółowo specyfika pracy niezależnegowytwórcy gier w kontekście mobilnej platformy firmy Google. Artykułten zasługuje na szczególną uwagę, jako że autor przedstawia szeregcennych informacji „spod lady”, wynikających z jego własnej praktyki.Ten numerProgramistypowinien też być interesujący dla osób zaj-mujących się zarządzaniem projektami, znajdą oni bowiem trzy cie-kawe artykuły traktujące na ten temat: „Teoria Scrum”, „Miary efek-tywności w pracy zespołu programistycznego” oraz „Czy IT potrzebujeumiejętności miękkich”. Ponadto nowyProgramistachowa w swoimzanadrzu smaczne kąski dla architektów oprogramowania („Receptu-ry projektowe – niezbędnik początkującego architekta”) oraz dla inży-nierów zarządzania jakością („Jak tworzyć testowalny kod?”). Wartorównież zapoznać się z ciekawymi tekstami opisującymi podstawyprojektowania hurtowni danych oraz wprowadzenie do algorytmówkompresji danych. Nie zapomnieliśmy również o programistach aplika-cji webowych, dla których przygotowaliśmy artykuły na temat ASP.NETMVC 4 oraz TYPO3 CMS.Wielkimi krokami zbliżają się pierwsze urodziny naszego magazynu(aż trudno uwierzyć, że tak szybko zleciał ten rok...). W związku z tym wczerwcu br. na rynku ukaże się wyjątkowy, powiększony numer i mamynadzieję, że jego zawartość przypadnie Wam do gustu.Zapewniamy, że będzie co poczytać, a więcej szczegółów podamyw następnym numerzeProgramisty:)A póki co życzymy przyjemnej (i przede wszystkim: owocnej) lektury!Z wyrazami szacunku,RedakcjaWydawca:Anna Adamczykannaadamczyk@programistamag.plRedaktor naczelny:Łukasz Łopuszańskilukaszlopuszanski@programistamag.plRedaktor prowadzący:Rafał Kociszrafal.kocisz@gmail.comKorekta:Tomasz ŁopuszańskiKierownik produkcji:Krzysztof Kopciowskibok@keylight.com.plDTP:Krzysztof KopciowskiDział reklamy:reklama@programistamag.pltel. +48 663 220 102tel. +48 604 312 716Prenumerata:prenumerata@programistamag.plWspółpraca:Michał BartyzelMariusz SieraczkiewiczArtur MachuraMarek SawerwainŁukasz MazurRafał KułagaSławomir SobótkaMichał MacGynvael ColdwindBartosz ChrabskiAdres wydawcy:Dereniowa 4/4702-776 WarszawaDruk:Estrella Sp.z o.o,Tel/fax 22 625 08 68ul. Szaflarska 9,01-812 WarszawaNakład: 4500 egz.O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie prawa do wszystkich materiałów zamieszczanych na łamach magazynu Programista są zastrzeżone.Kopiowanie i rozpowszechnianie ich bez zezwolenia jest wzbronione. Naruszenie praw autorskich może skutkować odpowiedzialnościąprawną, określoną w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwejkonkurencji i przepisach kodeksu cywilnego oraz przepisach prawa prasowego.Redakcja magazynu Programista nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie i pośrednie, jak również za inne straty i wydatkiponiesione w związku z wykorzystaniem informacji prezentowanych na łamach magazynu Programista. Wszelkie nazwy i znaki towarowelub firmowe występujące na łamach magazynu są zastrzeżone przez odpowiednie firmy.4/ 4 . 2013 . (11)/SPIS TREŚCIJĘZYKI PROGRAMOWANIAPisanie wydajnego kodu C++..........................................................................................................6Adam SawickiWprowadzenie do języka C# i platformy .NET (część 7)..........................................................12Przemysław KrygierPROGRAMOWANIE GIERGry Indie - droga niezależnego twórcy. Pierwsze kroki w świecie gier dla systemu Android..22Andrzej JóźwiakPROGRAMOWANIE APLIKACJI WEBOWYCHPoznaj ASP.NET MVC 4 (część 5) Walidacja danych na stronie...............................................30Karol RogowskiPROGRAMOWANIE BAZ DANYCHWprowadzenie do projektowania hurtowni danych..................................................................36Agnieszka Chodkowska-GyuricsALGORYTMIKAKompresja danych...............................................................................................................................42Wojciech SuraINŻYNIERIA OPROGRAMOWANIAJak tworzyć testowalny kod...........................................................................................................48Michał MacAGILETeoria Scrum – czyli czysta praktyka.............................................................................................52Krystian KaczorZARZĄDZANIE PROJEKTAMICzy IT potrzebuje umiejętności „miękkich“.................................................................................58Łukasz LechertLABORATORIUM BOTTEGAReceptury projektowe – niezbędnik początkującego architekta...............................................60Sławomir SobótkaLABORATORIUM MACOPEDIAPoznaj TYPO3 CMS. Podłączanie szablonu..................................................................................66Tomasz GrzemskiKLUB LIDERA ITMiary efektywności w pracy zespołu programistycznego.......................................................70Michał Bartyzel, Mariusz SieraczkiewiczWYDARZENIERelacja z Agile Dev Practices 2013...............................................................................................76Krystian KaczorKLUB DOBREJ KSIĄŻKINowoczesne programowanie w C++.............................................................................................78Rafał KociszZamów prenumeratę magazynuProgramistabezpośrednio u nas przez formularz na stronielub zrealizuj ją napodstawie faktury Pro-forma. W spawie faktur Pro-Forma prosimy kontktować się z nami przez e-mailredakcja@programistamag.pl.Prenumerata realizowana jest też przezRUCH S.A:Zamówienia na prenumeratę w wersji papierowej i na e-wydania można składać bezpośrednio na stroniewww.prenumerata.ruch.com.plEwentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail:prenumerata@ruch.com.pllub kontaktując się z Telefonicznym BiuremObsługi Klienta pod numerem:801 800 803lub22 717 59 59– czynne w godzinach 7:00 – 18:00 (koszt połączenia wg taryfy operatora). [ Pobierz całość w formacie PDF ]