Programowanie 1330, BCT 1330

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
IONEER 1330Opis wgrywania listy kanałów z patchem Full Wypas 4.4 beta3 by Maybe dla tunera Pioneer 1330Możliwe sš dwa sposoby wgrywania patcha do tunera:1. patch eeprom wgrywany w Pionero 42. patch eeprom wgrywany w GGF1351Zależnie od osobistych preferencji wybieramy dogodniejszy dla nas sposób.W Pionero4 eeprom wysyła się dłużej (ale bardziej "automatycznie"), za w GGF szybciej (ale robi się to "ręcznie").Potrzebujemy:-kabel RS 9 pin męsko-żeński (przedłużacz do myszki - "1do1")-kabel LPT 25 pin męsko-męski (np. od skanera - "1do1")-program Pionero4 (w przypadku gdy patch eeprom wgrywamy w GGF1351 wystarczy Pionero 2)-program GGF1351 oraz lista kanałów (Canal.rsc, Canal.dat)-pliki do Eepromu - patch_eeprom.txt (lub eeprom.txt skopiowany do katalogu GGF jeli patch eeprom wgrywamy w GGF1351) oraz EeOryginalny1330.txt-kawałek (ok. 40 cm) doć twardego drutu (np. "srebrzanka" 1mm).Port drukarkowy powinien być ustawiony na "ECP".Podłšczamy kable: 25 pin do portu drukarki i 9 pin na "COM1".Przy wyłšczonym tunerze podłšczamy do tunera kable od komputera.Aby znaleć punkt K2501 (Test) nie musimy rozkręcać tunera - należy odliczyć poczynajšc od rogu gdzie jest wyłšcznik sieciowy 24 otworki wentylacyjne w górnej pokrywie w lewo (w stronę szczelin na karty) i potem od tego otworka 16 otworków w górę (w stronę panela tylnego). Dokładnie pod spodem będzie na płycie głównej kołek oznaczony "Test".Przez ten otworek wkładamy jeden koniec drutu, drugi koniec najlepiej zawinšć wokół gniazda antenowego - pewna masa&#33;Wgrywany eeprom oryginalny w Pionero 4-włšczamy tuner do sieci głównym wyłšcznikiem i teraz dotykajšc końcem drutu do kołka "Test" w tunerze włšczamy tuner do działania (np. czerwonym klawiszem na pilocie). Cały czas zwieramy kołek testowy do masy&#33;Wywietlacz zacznie "odliczanie" i po kilku sekundach zatrzyma się na 88:88. Możemy teraz usunšć nasz drut - nie będzie już potrzebny.-otwieramy program Pionero 4 i wybieramy zakładkę "Eeprom".-klikamy na "Otwórz z pliku", wybieramy na dole opcję "Plik tekstowy Pionero (TXT)", zaznaczamy plik "EeOryginalny1330.txt", klikamy na "Otwórz" i następnie klikamy na "Wylij". Rozpoczyna się kilkuminutowe programowanie Eepromu.-po zakończeniu tego procesu zamykamy Pionero i wyłšczamy tuner.Wgrywamy listę kanalów-znów włšczamy tuner do sieci głównym wyłšcznikiem; dotykajšc końcem drutu do kołka "Test" w tunerze włšczamy tuner do działania (np. czerwonym klawiszem na pilocie). Cały czas zwieramy kołek testowy do masy&#33;Wywietlacz zacznie "odliczanie" i po kilku sekundach zatrzyma się na 88:88. Możemy teraz usunšć nasz drut - nie będzie już potrzebny.-otwieramy GGF (main.exe) - klawiszem kursora schodzimy na "MAKE CHECK_STEP".-wciskamy "Enter" i potem "y" .-pojawia się nowa plansza - schodzimy na pozycję 2 (Program Download), wciskamy "Enter" i następnie klawisz "F10".-program wraca na "IRD CHECK" - wciskamy "Enter", jeszcze raz "Enter" - zaczynajšc się negocjacje.-po chwili program potwierdzi pomylny przebieg negocjacji. Wciskamy np. klawisz spacji - zaczyna się ładowanie listy kanałów.-po kilkunastu sekundach proces zakończy się - program zgłosi zapewne jaki błšd programowania ("Program Down Load NG"), ale nie przejmujemy się tym i wychodzimy z programu GGF (będšc na poczštkowej planszy schodzimy na "RETURN to DOS" i wciskamy "Enter").Wgrywany patch eeprom w Pionero 4-otwieramy program Pionero 4 i wybieramy zakładkę "Eeprom".-klikamy na "Otwórz z pliku", wybieramy na dole opcję "Plik tekstowy GGF1367 (TXT)", zaznaczamy plik "patch_eeprom.txt", klikamy "Otwórz" i następnie klikamy na "Wylij". Rozpoczyna się kilkuminutowe programowanie Eepromu.-po pomylnym zaprogramowaniu eeproma zamykamy Pionero, wyłšczamy tuner wyłšcznikiem sieciowym i rozpinamy kable LPT i RS.-podłšczamy tuner do anteny i TV, włšczamy i oglšdamy :-)Wgrywany patch eeprom w GGF 1351 (opcja2)-włšczamy tuner do sieci głównym wyłšcznikiem i teraz dotykajšc końcem drutu do kołka "Test" w tunerze włšczamy tuner do działania (np. czerwonym klawiszem na pilocie). Cały czas zwieramy kołek testowy do masy&#33;Wywietlacz zacznie "odliczanie" i po kilku sekundach zatrzyma się na 88:88. Możemy teraz usunšć nasz drut - nie będzie już potrzebny.-otwieramy program Pionero 2 i wybieramy zakładkę "Eeprom".-klikamy na "Czytaj" , wybieramy : "EeOryginalny1330.txt" i klikamy na "Wylij".-po zakończeniu tego procesu zamykamy Pionero i otwieramy GGF - klawiszem kursora schodzimy na "MAKE CHECK_STEP".-wciskamy "Enter" i potem "y" .-pojawia się nowa plansza - schodzimy na pozycję 2 (Program Download), wciskamy "Enter" i następnie klawisz "F10".-program wraca na "IRD CHECK" - wciskamy "Enter", jeszcze raz "Enter" - zaczynajš się negocjacje.-po chwili program potwierdzi pomylny przebieg negocjacji. Wciskamy np. klawisz spacji-po kilkunastu sekundach proces zakończy się - program zgłosi zapewne jaki? błšd programowania ("Program Down Load NG"), ale nie przejmujemy się tym i przechodzimy do ładowania eepromu. W tym celu naciskamy F7. Na komunikat "INPUT KEY": wciskamy Alt+F10.Pojawia się zawartoć eepromu podzielona na 8 tablic po 16 wierszy numerowanych od 0x000 do 0x7f0.Przy ładowaniu będziemy poruszać sie klawiszami PageDown i strzałkš w dół.Jako "wysłanie wiersza" będziemy rozumieć wykonanie dwóch operacji: wcinięcie klawisza F9 i następnie strzałki w dół.Gotowoć do wysłania następnego wiersza rozpoznajemy po tym, że kursor przeszedł do kolejnej linii.-z pierwszej tablicy (od 0x000 do 0x0f0) wysyłamy wszystkie wiersze (czyli 16 razy F9 i strzałka w dół na zmianę).-kiedy kursor wróci do pozycji 0x000, przechodzimy do następnej strony (0x100 do 0x1f0) wciskajšc PageDown i wysyłamy pierwsze 3 wiersze (od 0x100 do 0x120), czyli 3 razy "wysyłamy wiersz".-kiedy kursor ustawi się na linii 0x130, przechodzimy do strony zaczynajšcej się od 0x400 (czyli 3 razy PageDown). Z tej strony "wysyłamy" 2 wiersze (0x400 i 0x410).-kiedy kursor ustawi się na wierszu 0x420, przechodzimy do ostatniej strony zaczynajšcej się od 0x700 (czyli znowu 3 razy PgDown) i z tej strony wysyłamy wszystkie wiersze (czyli 16 razy "wysłanie wiersza").-kiedy kursor ponownie ustawi się na pozycji 0x700 wyłšczamy tuner wyłšcznikiem sieciowym, rozpinamy kable LPT i RS, wciskamy w programie GGF klawisz "Esc" i będšc na poczštkowej planszy schodzimy na "RETURN to DOS", i wciskamy "Enter".-podłšczamy tuner do anteny i TV, włšczamy i oglšdamy :-) <punk> [ Pobierz całość w formacie PDF ]