programowanie dynamiczne, Transport, Metody Optymalizacji w Transporcie

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
.51"'0
S
C
fJ
r\r:..
i\l<ft
Ro z.
w'
I
f1ZYL~j (\
~J
I A,-
/
':P/2{)B L S
f'1
OvJ
J)
I:::
CY'
,7
~NY CH
j:::Lr+SY'
..::>
r
bL/
r ,
CC..
I-\J .-
.,,/
i-··'
i ,'--..", .
E
1
.
"j
C
H
1\12
Ak
1'"E
Q
Y
f;;TYC 2, N
r-:-l
.
...
---1
'vP6!-BL ~
f1
..
"-"!:::> -/,
I '
'-:J:::,/'-"'l .-
'-..-1
f
r:z .
c.·....
1\.
(7"\~
iE~ii~l~~,-~)l-
i
;.- )! ,.)
f
i
r-- \
1,,'- •.
"".--""
..
~7'"'-' ,~
I
2:>Cl)
/2Y t'1
r
V~,_/
d,/
L--,:l-- ....
j
I
v
:::::::
i'v'1 [(
'-',D,'_ ])
)
'''p ()
J)
7
t:z.
C.
t ~'
J
1 ;:::c ---'
\J .)...""'-'
I
ltgt~
k-~!E
(Z)/S-IYI<.::::i\l
OTIS,
/
,~fE,
)
-:b
f:::::
C
)"'z
11
V
l
'1::>0
L
I
TY"
k: A' /'
'FO
LI
Cy)
t ,-
,
~_"""~k_~
,~~,,~~_~"""""~~'-----'-~r·
~-- __ I-· __
l-----,,-----~-,--:~-
G/:';:'
E,;:;
TY\~,J
I
S E ~
[rJ!
i~
N
C7
A
J
])r:::=.c
y?
7 (
u
f
H
u
~,21 ']jyC
/
'f>(>Dl
t
l
'T1=
'
.•..•
/
r-
c7PTYHA-LNO,s,ci -
Nfl
SEt:.
C-J
E:
NC.'.7 ~
, ';:~-<.
J:>r=:
CYZJ'i '
L:::'A7
o:.~
',!
f
~
i'"
'~D
~)1r,J;A--
J),21-bY
'=Vo
Ice')
I'-J
{:::::-'(2t.
T'{'Ji=~
S'T7\-N
u)
'T7===e::
r'
-' /.'0'
~');'
n
,j "
(
k:ONCA
op/Y M
,kL
N
2:7
S!==-kWGNCI
i
\..1
'J)f::;:.Cyz/7.
\,
Nye+t
)
k).Z
W
17\.2AN
I A
t
'--;;'0'
N
'u
C., ,')
'i2-.
i
_t·.._·_-~_·_·_--~.,
~
r
-1':1\
A '
!
c
(j
5 YTv;k'C11
I
(;,-1)7
\,j
/
,-
}

,.
-.Jj'C:1-'
I
I
!3-W
E-Y~?I
E
I
ef::- (
E D)/
i
-;"'/
17'~r'1
Lie
A,
~
D
.
f1
A·cr F ~?Z/
'lfT!''1:15
L
I
c/t)
UJ ~ /
f:::.::rv
P-
f\
/
(J{2
f:;
A N l2
U M
02
L
I
l--J
1
A:-
~
(9BL. \
C:7~~NiA
'?-{22£:DSTA-j-JIA:
rOLITY~i
J)Y
N/~H
I
CZI\J

p~7Y
,_...-.-v
~,••.•.•........
c
<
l (':
IJ\
r
A
/
ST?t.,tJ
OL,J
fry
L/
f'l.···i="
J-.--- __
y "~",-/,
'J .
c~
'1
!
Y
I !/\'.:7(\'\
--A-t,
-A:-tJ
l'
-'
I ~.
'?ok!
-I
Y
k//t-
5;1
ij2;0:~,C;;
Ik
Rv
2 W
17-\Z
U
if
t
'-I
1>
f6e<b
CF
t1
~r\
/('J
/'
V
f----
V".
I....A,.
~;A;-
r"/e:
I
,
"..J
,
~?
r::~
(--J' ~ ~~
Cl
f
te-:';"<DT)//\1·
A
"L'
.
,T'T·I
,
hJ
~7
',"1'-
" t.
',-,
'-..J
\J
Lei
i"J
c
,
-;j~'L'
'-:::;::'-:?
I"
I
I
!'T .
.1== ..
L_-
1'1 ,
C;
I \
j
r-
f'\J
('
17=2/'evY
C
~--7
(\JY
C
f/
\J
J;-'.J
leI
v
I
!
\
..
./
( <P
(2{)
_fS
L
~
.~;-Tj(\01J
w-
./
,..-v--
i
S
T N
i
E
-7
t::..
"-.,1
'-PGi~-0
f'JI=:-_
Ni
E-B.E2'Pf
r::::C2.£I\lS-r~O
I ;?E
"
f\
l·14\-'~(7_./.'r\
.,o")
l\. I. ~\..
-J
I
"J'f?
,1.-1 \
1'1 ..
v/
C.l
A
'v,r ~".....
J-:~::r:::j.<._>
I
I:::Xe
tv
I
STN [
I:::::,·l
t=.
t,-J
J
£",Lt::~ ,])F';'(5
cS-
J
'-.J
/'
C
,t=L.
U
l
L~
i
C-l
E
f~~·r.?\-
'VcL.
f
r
'''PF2.f\7~
~D0
'7"b',:OO
';P
r~(\fS~Tt .
J
r
Nf\:'l
T'/\r,{
SZ'E
i.j
d2'1./,'t.-J
1\J
f
r-::2
I
O..Jj\'~·CL-->
/
'
'-pJ2 24.
'D
:s.,.
Tj\-{~
I
0
1\Jt7
'0;\'
I . .; .::::::
U
j"'-J
(c
L-..
f
}
tf ~-
3 -
i,J ,
C~C'c
f~E, )
,--",,/"
~-j
• LIC-ZBY
~0~:;'zT
Nt
S C'-h'E
MA,Ci'E
[)2o\l-A-C
Zl\l ~
L)~3EZ
p(
EC-'-:--=~{\J(~
V
+
;?{}2i'J>':C
~r
~5-
BTA
'''PO
i.-"-Jy{
r-r
r .•.•
D[2--08
'(0:0
r2;lj
i
NY
70"-VPZ)/
~?
e:
ST7\1.
..j
y/
I
""7:\r,....,.A
'PO-A-[-·r'jriLi
'f-'~.
{f'-J(n<:"r~
\
i
'-'2
jl '" I '~'",/ ,,-
y-.s::: . ,-
~f
I "
-p :~
r7 :.,
"7
r
N-A~TEi
T
N
i
E
[ Pobierz całość w formacie PDF ]