Programowanie liniowe, Wykłady badania

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
BADANIA OPERACYJNE
Badania operacyjne
„Badania operacyjne są sztuką dawania złych odpowiedzi na
te praktyczne pytania, na które inne metody dają odpowiedzi
jeszcze gorsze.”
T. Sayty
2
Standardowe zadanie
programowania liniowego
Standardowe zadanie programowania liniowego
Rozważamy proces, w którym zmiennymi są
x
1
,
x
2
, ...,
x
n
.
Proces poddany jest
m
ograniczeniom, zapisanymi w postaci:
ax ax
11 1
+ + + =
...
ax b
nn
1
ax ax
+ + + =
...
a x b
nn
2
(1)
...
ax a x
11
+ + + =
m
2 2
...
ax b
m
a
ij
,
b
i
–znane współczynniki
4
12 2
1
21 1
22 2
2
m
mn n
Standardowe zadanie programowania liniowego
Dopuszczamy jedynie nieujemne wartości
x
j
, czyli:
0,
j
≥ =
j
1, 2,...,
n
(2)
Zakładamy również, że:
b
≥ =
i
1, 2,...,
m
(3)
Z procesem jest związana funkcja
Z
:
Z cx c x
=+++
11
2 2
...
c x
(4)
c
j
,
j
= 1, 2, ...,
n
–znane współczynniki
5
x
0,
nn
[ Pobierz całość w formacie PDF ]