Proj3, szkola, szkola, sem 3, Fizyka Budowli, projekty z fizyki budowli od innych

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWAim. Stanisława Staszica w PileINSTYTUT POLITECHNICZNYKIERUNEK: BUDOWNICTWO_______________________________________________________________________________________________________FIZYKA BUDOWLIĆWICZENIENR 3OCENA IZOLACYJNOŚCI TERMICZNEJ PRZEGRÓDZEWNĘTRZNYCH STYKAJĄCYCH SIĘ Z GRUNTEMwg PN-EN ISO 13370:2008Nazwisko i imięRok/GrupaRok akademickiOcenaBartłomiej DykoGR II NS2012/2013Spis zawartości projektu:1. Założenia wstępne – określenie wymagań izolacyjności termicznej na podstawierozporządzenie Ministra Infrastruktury………………………………………. 32. Dobór materiałów i rozwiązanie geometrii połączenia budynku z gruntem2.1Dobór materiałów…...………………………………………..………………. 32.2Połączenie budynku z gruntem……………………………………………….. 43. Model obliczeniowy…………………………..…………………………………. 53.1 Właściwości cieplne materiałów……………………………………………………. 54. Obliczenia – sprawdzenie wymagań izolacyjności termicznej dla przyjętegorozwiązania węzła………………………………………………………………. 64.1 Wymiar charakterystyczny podłogi4.2 Opór cieplny płyty podłogi4.3 Grubość ekwiwalentna4.4 Współczynnik przenikania ciepła U4.5 Wpływ izolacji krawędziowej……………………………………………………… 6-75. Wniosek…………………………………………………………………………...7Treśććwiczeniaprojektowego nr 321. Założenia wstępne:Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury zał. nr 2 określa wymaganiaizolacyjności cieplnej przegród i podłóg na gruncie. Wartość współczynnika przenikaniaciepła dla stropów nad piwnicami nieogrzewanymi ,zamkniętymi przestrzeniamipodłogowymi oraz podłogami na gruncie, obliczone zgodnie z Polskimi Normami ,dotyczącymi obliczenia oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła, nie może byćwiększa niż wartości podane w tabelach.Dla podłogi na gruncie w budynku mieszkalnym przyjmuje sięUmax= 0,45∗Opór przejmowania ciepłana powierzchni wewnętrznej [R ] dla podłogi na gruncieprzyjęto zgodnie z Tablicą nr 1 normy PN-EN ISO 6946:2008 gdzie kierunek ciepła w dółwynosi0,17 [wynosi0,00 [∗∗].Wartośćoporu przejmowania ciepła na powierzchni zewnętrznej].2. Dobór materiałów i rozwiązanie geometrii połączenia budynku z gruntem2.1 Dobór materiałówMateriały przegród:AŚcianazewnętrzna (od zewnątrz)- cegła klinkierowa, licówka, gr. 12cm- warstwa powietrzna, dobrze wentylowana, 3cm- EPS70-40, gr. 12cm-ABK700, gr. 24cm- tynk C-W, gr. 1,5cmBPodłoga- Parkiet dębowy, gr. 2,2cm- Gładź cementowa, gr. 6cm- XPS, gr. 6cm- 2x papa na lepik- podkład betonowy, gr. 20cm- zagęszczony piasekCCokół fundamentu (od zewnątrz)- folia kubełkowa- cegła, gr 12cm- EPS70-40, gr 12cm- dysperbit x2- bloczek betonowy M6, gr 25cm32.2 Połączenie budynku z gruntemPodłoga typu: płyta na gruncieWymiar charakterystyczny podłogiBzdefiniowany został zgodnie z normą 13370 pkt 3.1.8,jako pole powierzchni podłogi podzielone przez połowę obwodu, ze wzoru:B=,43. Wydzielenie modelu obliczeniowego wg PN-EN ISO 133703.1 Właściwości cieplne materiałówNrWarstwad[m]λ[∗R=][∗]1.2.3.4.5.6.7.8.11.Środowiskowewnętrzne, ogrzewane []Opór przejmowania ciepła od strony wewnętrznejParkiet dębowyGładź cementowaXPSPapa na lepikuPapa na lepikuPodkład betonowyUbity piasekOpór przejmowania ciepła od strony zewnętrznejŚrodowiskozewnętrzne[]R= Rsi+ R1+ R2+ R4+ Rse, [W/m2K]-0,0220,0500,0600,0050,0050,2000,040--0,201,0000,0350,1800,1801,0000,400-0,170,110,0501,7140,0280,0280,2000,1000,002,044 []∗5 [ Pobierz całość w formacie PDF ]