Projekt(1), inż. BHP, V semestr

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Opracowała: dr inż. Joanna Bartnicka
PROJEKT ZALICZENIOWY Z PRZEDMIOTU
PROJEKTOWANIE INŻYNIERSKIE:
„Bezpieczny budynek”
 
Cel projektu: 
Identyfikacja  i  ocena  wybranych  systemu  zabezpieczeń  i  monitoringu  w  budynku 
użyteczności publicznej oraz opracowanie projektu zmian (korekta i uzupełnienie elementów 
systemu). 
Przykładowymi elementami „bezpiecznego budynku” są: system zabezpieczeń pożarowych, 
system antywłamaniowy itp. 
 
Cele szczegółowe projektu: 
1.
Studium literaturowe w tym studium aktów formalno prawnych w zakresie zabezpieczeń 
i monitoringu budynku. 
2.
Wybór budynku użyteczności publicznej, będącego przedmiotem analiz. 
3.
Opracowanie  listy  kontrolnej  oraz  sposobu  oceny  (skala  ocen),  wg  której  dokonana 
będzie analiza i ocena systemu zabezpieczeń w budynku użyteczności publicznej. Pytania 
w liście kontrolnej powinny być uporządkowane wg samodzielnie dobranych Kategorii 
pytań, np. Kategoria: Oznakowania bezpieczeństwa, może zawierać następujące pytania: 

Czy w budynku występują znaki bezpieczeństwa? (Tak/Nie) 

Czy  znaki  bezpieczeństwa  umieszczone  są  we  właściwych  miejscach?  (Tak/w 
większości/w połowie/Nie) 

Czy jakość oznaczeń nie budzi zastrzeżeń? (Tak/w większości/w połowie/Nie) 

… 
4.
Przeprowadzenie badań terenowych. 
5.
Dokonanie oceny wg opracowanej listy kontrolnej. 
6.
Dokonanie  hierarchizacji  potrzeb  w  zakresie  zabezpieczeń  w  budynku  użyteczności 
publicznej. 
7.
Opracowanie listy propozycji zmian w zakresie systemu zabezpieczeń w budynku. 
8.
Wykonanie dokumentacji rysunkowej. 
9.
Opis projektu w MS Word.  
 
Struktura projektu: 
1.
Tytuł projektu, wykonawcy, grupa dziekańska. 
2.
Cel projektu i zakres projektu. 
3.
Studium literaturowe nt. „Bezpieczny budynek”. 
4.
Sposób realizacji projektu, w tym opis metod i narzędzi badawczych. 
5.
Opis wyników badań. 
6.
Charakterystyka propozycji zmian w zakresie systemu zabezpieczeń w budynku. 
7.
Wnioski. 
 
UWAGA
: Projekt można realizować w sekcjach liczących maksymalnie 5 osób.
 
[ Pobierz całość w formacie PDF ]