projekt 3, PWR [w9], W9, 5 semestr, CAD II Lab, CAD II, 197968, Nowy folder, Dysk wymienny, DO WYDRUKU

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->Wydział Mechaniczno-Energetycznykierunek studiów:mechanika i budowa maszynspecjalność:inżynieria lotniczaMechanika lotuProjektREPUBLIC P-47 THUNDERBOLTPROJEKT 3Damian UrbańskiPromotor:Katarzyna Strzeleckaimię i nazwisko.......................ocena.......................podpisRecenzent:................................................. .......................imię i nazwiskoocena.......................podpisWrocław 2015Spis treści1.2.3.4.Kadłub………..………………………………………………………………………...3Usterzenie poziome…..………………………………………………………………...4Usterzenie pionowe…………………………………………………………………….8Samolot………………………………………………………………………………...81.KADŁUBObliczenie oporów szkodliwych kadłuba��������������������cfzależy od wartości liczby Reynoldsa dla kadłuba równej����∞∗ ��������191,7 ∗ 10,13������������=== 133 465 361����14,55 ∗ 10−6lk- długość kadłuba w mDla Rek= 139 305 667cf= 0,002.������������= ��������∗ ��������∗ ������������∗ηkzależy od wartości wydłużenia kadłubaΛk��������10,13Λ����=== 6,7854 ∗ 1,75√4 ∗ ��������√3,14����Sk- pole maksymalnego przekroju czołowego kadłuba w m2DlaΛk=6,78ηk=1,13.ηMazależy od wartości liczby Macha Ma oraz wydłużenia nosowej części kadłubaΛnk����∞191,7�������� === 0,56��������340,3ad- prędkość dźwięku na poziomie morza������������3,25Λ����=== 2,184 ∗ ��������√4 ∗ 1,75√3,14����lnk- odległość nosa samolotu od przekroju Skw mDla Ma=0,56 iΛnk=2,18ηMa=1,05.������������38,2== 21,8��������1,75ponieważ������������= 2,85 ∗ ��������∗ √��������= 2,85 ∗ 10,13 ∗ √1,75 = 38,2 ����Sck- pole powierzchni całego kadłuba w m2������������= ��������∗ ��������∗ ������������∗������������= 0,002 ∗ 1,13 ∗ 1,05 ∗ 21,8 = 0,0518��������2.USTERZENIE POZIOMEProfil usterzenia: NACA 0009 dobrany poprzez kryterium: vmax>360 km/h.Współczynnik siły nośnej na usterzeniu poziomym��������������������̅��������− ����̅��������������������=∗ ��������′+′����������������Cmsa- współczynnik momentu aerodynamicznego względem środka aerodynamicznegorówny 0 dla kątów natarcia z przedziału (-1o, 14o).��������∗ ����������������∞ 2∗()���� ∗ ������������∞SH- pole powierzchni usterzenia poziomego= 2,5 m2S- pole powierzchni płata= 27,87 m2ca- cięciwa aerodynamiczna płata= 2,52 mlH- ramię usterzenia poziomego= 4,4 m(vH∞/v∞)^2=0,98 dla usterzeń typu T2,5 ∗ 4,4′��������=∗ 0,98 = 0,15327,87 ∗ 2,52xsc= xsc/ca=0,280xsa=xsa/ca=0,250cz=1,6−0,012 0,280 − 0,241������������=+∗ (−0,2) = −0,12900,1530,153′��������=Współczynnik oporu na usterzeniu poziomym2������������������������= (������������∞)������������+ ∆������������������������.+����Λ��������(CxH∞)min- minimalne Cx dla profilu usterzenia= 0,005ΔCzszcz.- przyrost współczynnika oporu profilowego= 0,0052��������3,682=∗ ���� =∗ 0,8 = 4,33�������� ����2,5Λ��������(−0,1290)2������������= 0,005 + 0,005 += 0,01123,14 ∗ 4,33 [ Pobierz całość w formacie PDF ]