Projekt ambony (1), Myśliwstwo, Urządzenia Łowieckie, Ambony

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
NR ELEMENTU
NR RYSUNKU
OPIS
ILOŚĆ
1
AT_202
1
2
AT_302
1
3
AT_502
1
1
2
3
1055
2478
2478
4063
UWAGA:
Podczas stawiania, ambonę poziomować!
1.
2.
Wszystkie powierzchnie zewnętrzne, zabezpieczać przed
wilgocią przy środka impregnującego.
Nazwa
Skala
Ambona strzelecka
1:100
Koło Łowieckie
"Żuraw" Brójce
Konstruował
Sprawdził
Data
2010-10-25
A.Trzpil
M.Fiedorowicz
Rys. zestawieniowy
Projekt
Ten rysunek jest własnością
Ambona strzelecka
---
koła łowieckiego Żuraw Brójce.
Został on wydany pod warunkiem,
że nie zostanie użyty
w żadnym celu szkodliwym dla
Nr
rysunku
Pozycja
Yes
---
AT_402
Koła łowieckiego Żuraw Brójce.
Ilość list
mat.
1
No
NR ELEMENTU
NUMER CZĘŚCI
OPIS
ILOŚĆ
G
E
D
1250x1900
1 wykonanie lewe + 1wykonanie
prawe
1
AT_007
2
2
AT_008
1250x1750
1
5
1567
3
AT_009
1250x1900
1
1450
4
AT_011
1450x1550
1
5
AT_010
1562x1567 płyta gumowa EPDM
1
4
6
AT_012
L=1562
3
100
158,50
1
7
AT_013
1300x1300
1
I
8
AT_014
40x60 L=1500
3
9
AT_015
300x1158
1
2
10
AT_016
40x60 L=1900
3
600
11
AT_017
40x60 L=519
2
3
12
AT_018
40x60 L=579
1
13
AT_019
40x60 L=1750
2
14
AT_020
40x60 L=1130
4
9
15
AT_021
40x60 L=1250
2
16
AT_022
40x60 L=200
4
17
AT_023
40x60 L=1158
3
7
18
AT_024
S235JRG2
12
19
AT_025
S235JRG2
4
8
6
25
125
590
590
1250
1262
1300
1500
625
G
1250
1300
E
D
Pozycja 19
Pozycja 18
1567
12
12
H
1 : 5
I
1 : 2
650
650
6
1,50
3
19
18
25
8
50
100
12
12
4
5
6
D-D
SKALA 1 : 20
50
G-G
SKALA 1 : 20
E-E
SKALA 1 : 20
13
10
17
14
11
15
600
12
UWAGA:
1.
2.
Wszystkie powierzchnie zewnetrzne zabezpieczyć impregnatem.
3.
Wszystkie elementy łączyć ze sobą przy użyciu wkrętów do drewna.
300
Nazwa
Skala
Wieżyczka
Koło Łowieckie
1:100
"Żuraw" Brójce
16
Konstruował
Sprawdził
Data
2010-10-25
A.Trzpil
M.Fiedorowicz
Rys. zestawieniowy
Projekt
Ambona strzelecka
60
AT_402
Ten rysunek jest własnością
koła łowieckiego Żuraw Brójce.
1010
1130
1250
Nr
rysunku
Pozycja
Yes
Został on wydany pod warunkiem,
1158
1230
H
1
że nie zostanie użyty
AT_202
w żadnym celu szkodliwym dla
519
579
1
Koła łowieckiego Żuraw Brójce.
Ilość list
mat.
No
NR ELEMENTU
NUMER CZĘŚCI
OPIS
ILOŚĆ
1
AT_102
L=5500
4
4
1400
2
AT_103.SLDPRT
L=3805
4
3
AT_001
L=1900
2
3
4
AT_004
L=1400
4
5
AT_005
L=3111
2
2
6
AT_006
L=2200
4
1
C
C
B
B
5
6
2200
2200
~2478
2478
B-B
SKALA 1 : 30
C-C
SKALA 1 : 30
2200
1400
3
5
4
6
UWAGA:
Do wysokości 1255mm, nogi stojaka
1.
zabezpieczyć środkiem impregnującym.
Nazwa
Skala
Stojak
Koło Łowieckie
"Żuraw" Brójce
1:100
Konstruował
Sprawdził
Data
2010-10-25
A.Trzpil
M.Fiedorowicz
Rys. zestawieniowy
Projekt
Ambona strzelecka
AT-402
Ten rysunek jest własnością
koła łowieckiego Żuraw Brójce.
Nr
rysunku
Pozycja
Yes
Został on wydany pod warunkiem,
że nie zostanie użyty
w żadnym celu szkodliwym dla
2
AT_302
Ilość list
mat.
1
No
Koła łowieckiego Żuraw Brójce.
NR ELEMENTU
NUMER CZĘŚCI
OPIS
ILOŚĆ
1
AT_026
L=5500
2
2
AT_027
L=750
18
1
A
2
A
1 : 3
750
75
150
600
UWAGA:
1. Słupy drabiny zacinac pod szczeble,
zgodnie ze szczegółem "A".
2. Słupy drabiny, zabezpieczać środkiem
impregnującym do wysokości 1255mm.
Nazwa
Skala
Drabina
1:100
Koło Łowieckie
"Żuraw" Brójce
Konstruował
Sprawdził
Data
2010-10-25
A.Trzpil
M.Fiedorowicz
Rys. zestawieniowy
Projekt
Ambona strzelecka
Ten rysunek jest własnością
AT_402
koła łowieckiego Żuraw Brójce.
Nr
rysunku
Pozycja
Yes
Został on wydany pod warunkiem,
że nie zostanie użyty
3
w żadnym celu szkodliwym dla
AT_502
Koła łowieckiego Żuraw Brójce.
1
No
Ilość list
mat.
[ Pobierz całość w formacie PDF ]