Projekt belki żelbetowej i słupa wg EC2, KONSTRUKCJE BETONOWE

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
1. Belka żelbetowa
1.1 Wstępne przyjęcie przekroju belki
Obciążenia belki żelbetowej:
g
k
=
4,55kPa

5m
=
22,75
kN
m
II: 1,50
q
k
+ 1,15
g
k
=
48,66
kN
m
III 0,00
q
k
+ 1,00
g
k
=
22,75
kN
m
Przyjęcie długości obliczeniowych przęsła i wsporników:
l
eff
1
2,00m

0,15m
=
2,15m
l
eff
2
6,50m

2

0,15m
=
6,80m
Obwiednia momentów gnących dla przyjęcia przekroju wstępnego:
1
m
q
k
=
3,00kPa

5m
=
15,00
kN
m
Warianty obciążeń belki:
I: 1,05
q
k
+ 1,35
g
k
=
44,46
kN
Wstępne wymiary przekroju obliczamy dla momentu gnącego w przęśle (
M
sd
= 228,67kN)
przyjmując:
Beton B30:
f
cd
=16,7 MPa
Stal zbrojeniowa A-III (34GS):
f
yd
=350 MPa
Stopień zbrojenia:
ρ
=2,00% , stąd:
A
=0,3318
Stosunek
b
w
:
d
:
b
w
:
d
= 3:5
f
cd

b

d
2
=
M
sd
f
cd

0,6

d
3

d
=

M
sd
f
cd

A

0,6
=
3

228,67
16,7

0,3318

0,6
=
0,41m
Ostatecznie przyjęto:
Wysokość obliczeniowa belki:
d
= 0,45m
Wysokość całkowita belki:
h
= 0,50m
Szerokość środnika:
b
w
= 0,30m
Szerokość półki:
b
eff
= 0,40m
Wysokość półki:
h
f
= 0,10m
Ciężar własny belki:

g
k
=
0,3

0,4

0,4

0,1
⋅
25
=
4
kN
m
m
II: 48,66 + 1,10·4 =
53,06
kN
m
III: 22,75 + 1,00·4 =
26,75
kN
m
Obwiednia momentów gnących dla wymiarowania belki:
2
Stąd:
A
=
M
sd
3
Skorygowane warianty obciążeń:
I: 44,46 + 1,10·4 =
48,86
kN
1.2 Wymiarowanie belki ze względu na zginanie
Wymiarowanie zbrojenia pasa dolnego
Przyjęto do obliczeń:
M
sd
=0,24486 MNm
M
sd
=
f
cd

b
w

x
eff
⋅
d

0,5

x
eff

0,24486
=
16,7

0,3

x
eff
⋅
0,45

0,5

x
eff

2,505

x
eff
2

2,2545

x
eff

0,24486
=
0
x
eff
=0,774m lub
x
eff
=0,126m
f
cd

b
w

x
eff
=
A
s1

f
yd
A
s1
=
f
cd

b
w

x
eff
f
yd
=
16,7

0,3

0,126
350
=
18,09cm
2
Przyjęto zbrojenie 2Ф22:
A
s1
=
5
⋅
1,1
2

3,14
=
19,00cm
2

18,04cm
2
x
eff
=
A
s1

f
yd
f
cd

b
w
=
0,0019

350
16,7

0,3
=
0,133m
A
s1
=
b
w

d
=
0,0019
0,3

0,45
=
1,41%
=
d
=
0,133
0,45
=
0,30

0,53
Wymiarowanie zbrojenia pasa górnego
Przyjęto do obliczeń:
M
sd
=0,10617MNm
M
R ,
lim
=
b
eff

h
f

f
cd
⋅
d

0,5

h
f
=
0,4

0,1

16,7
⋅
0,45

0,5

0,1
=
0,26MNm

0,11MNm
Przekrój jest pozornie teowy.
M
sd
=
f
cd

b
eff

x
eff
⋅
d

0,5

x
eff

0,10617
=
16,7

0,4

x
eff
⋅
0,45

0,5

x
eff

3,34

x
eff
2

3,006

x
eff

0,10617
=
0
x
eff
=0,863m lub
x
eff
=0,037m
f
cd

b
eff

x
eff
=
A
s2

f
yd
A
s2
=
f
cd

b
eff

x
eff
f
yd
=
16,7

0,4

0,037
350
=
7,06cm
2
Przyjęto zbrojenie 2Ф22:
A
s2
=
2

3,14

1,1
2
=
7,60cm
2

7,06cm
2
3
x
eff
Całkowity stopień zbrojenia belki:
=
0,0019

0,00076
Nośność została wyliczona według poniższych wzorów i zestawiona w tabeli:
A
s1

f
yd
b
w

f
cd
x
eff
=
, oraz
M
Rd
=
b
w

x
eff

f
cd
⋅
d

0,5

x
eff

Pręty
A
s
[cm
2
]
x
eff
[m]
M
rd
[kNm]
5Ф22
2Ф22
19,00
7,60
0,133
0,053
255,54
112,45
2Ф22
7,60
0,040
114,90
Długość zakotwienia pręta
Dla prętów żebrowanych Ф22 i betonu klasy B30 podstawowa długość zakotwienia pręta
wynosi:
f
yd
l
b
=

4

f
bd
=
22
4

350
2,7
=
713mm
4
0,45

0,3
=
1,97%
Nośność belki
1.3 Wymiarowanie belki ze względu na ścinanie
Przyjęto strzemiona Ф8 ze stali AIII (
f
yd
=350MPa)
Znalezienie odcinków pierwszego i drugiego rodzaju
0,45

0,3
=
0,56%
=
0,5

f
ck
250
=
0,4
V
Rd1
=
0,35

k

f
ctd
⋅
1,2

40
⋅
L
⋅
b
w

d
=
0,35

1,15

1,2
⋅
1,2

40

0,0056
⋅
0,3

0,45
=
0,093MN
V
Rd2
=
0,5
⋅⋅
f
cd

b
w

z
=
0,5

0,4

16,7

0,3

0,9

0,45
=
0,406MN
Dopuszczalne długości podziału odcinków drugiego rodzaju:
l
t ,min
=
z

ctg
=
0,45

0,9

1
=
0,405m
l
t ,max
=
z

ctg
=
0,45

0,9

2
=
0,81m
5
f
ctd
=1,20MPa
k
=1,6-0,45=1,15

L
=
7,60
250
=
0,5

25
[ Pobierz całość w formacie PDF ]