Projekt dźwigara z drewna klejonego, Konstrukcje ciesielskie

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
1
POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
Instytut Budownictwa
Zakład Materiałów Budowlanych, Konstrukcji
Drewnianych i Zabytkowych
Ćwiczenie projektowe z „Konstrukcji drewnianych”
Wrocław 2010
wykonała:
prowadzący: dr Tomasz Nowak
2
1.
Wstępny dobór przekroju
1.1.
Założenia
- przyjęto klasę drewna C30 o:
=30
,
=18
,,
=0,4
,,
=23
,,
=5,7
,,
=3,0
,
1.2.
Wstępny dobór przekroju


,,
=0,4
=96
=

,
,
=0,8−ół 2 ąż śł
=1,3−ół ł
=
30∙10
∙0,8
1,3
=18,4615∙10
,
=
23∙10
∙0,8
1,3
=

=14,1538∙10
=1,41538
,,
,,
96
0,4∙1,4153
=169,5753
=
=

,,
=84,7876
Przyjęto A=224cm
2
. A1=112cm2.
h=8cm
b=14cm
a=20cm
2.
Sprawdzenie nośności słupa
2.1.
Sprawdzenie naprężeń z uwzględnieniem wyboczenia w płaszczyźnie y-x
(PN-B-03150:2000)
A
tot
=224cm
2
=
2ℎ∙
12
=
2∙80∙140
12
=36,5866∙10
=
=40,414
=

=
0,85∙3800
40,414
=79,921
 3
=8000
,
=
=
3,15
∙8000
79,921
,
=12,348
,,
=
=
23
,,
12,348
=1,3647
,
,,
=0,2
=0,51+0,21,3647−0,5+1,3647
=1,5176
=0,51+
−0,5+
,
,
1
1
1,5176+1,5176
−1,3647
=
=
=0,458
,
+

,
=
96
0,0224
=
=4,285
,,
4,285
0,458∙14,1538
=0,661<1,0− ł ł
,,
=

,
,,
2.2.
Sprawdzenie naprężeń z uwzględnieniem wyboczenia w płaszczyźnie z-x

,,
=
2ℎ+

12
=0,2
=
0,140,16+0,2
−0,2
12
=4,509∙10
1,0∙3,8
4,509∙10
0,0224
=
=
=26,7809
Założono przewiązki o wysokości
=420>2 =400
Założono podział słupa na 3 przedziały o długości
=
3,8−0,42
3
=1,11
Warunek l
1
<60i
1
=0,289ℎ =0,289∙0,08=0,0231
60
=1,387 >
Smukłość:
=

12∙
=

12∙1,11
0,08
=48,06<60

>30
=2
=3
6.4.5.
4
=
+
=
26,7809
+3
2
2
2
∙48,06
=87,4443>
=
=
3,14
∙8000
,
=10,315
87,4443
=
23
10,315
=1,4932
Współczynnik wyboczeniowy
=0,51+0,21,4932−0,5+1,4932
=1,714
=0,51+
−0,5+
1
1
1,714+1,714
−1,4932
=
=
=0,3912
+

=4,285<1,714∙14,1538=24,259
3.
Obliczenie przewiązek
Siła poprzeczna w słupie
=
96,00
60∙0,3912
=4,0899
60
=
Siła poprzeczna w przewiązce
=
=
4,0899∙1,11

2∙0,2+0,08
=8,1069
Naprężenie ścinające w przewiązce
=


=
3,0∙0,8
1,3
=
=1,85
=
4,0899
0,03∙0,42
=324,595 =0,324 <1,85
Moment zginający

2
=8,1069∙
0,28
=
2
=1,1349
Wskaźnik wytrzymałości
6
=
0,03∙0,42
=

=0,000882
6
=
30∙0,8
1,3
=18,46
=
=
1,1349
0,000882
=1286,734 =1,286 <18,46
 5
4.
Obliczenie łączników
Gwoździe powinny przenieść siłę ścinającą w przewiązce V
d2
=3,5166kN. Minimalna
średnica gwoździ powinna wynosić 1/6-1/11 grubości najcieńszego z łączonych
elementów (5-2,7mm). Przyjęto 4x120mm.
Minimalna grubość deskek t=7d=7*3=21mm. Przyjęte przewiązki mają grubość
30mm. Założono 4 gwoździe w złączu.
Siła do przeniesienia przez gwoździe z jednej strony przewiązki
=
2
=
8,1069
=4,0534
2
Na jeden gwóźdź wypada
=
4,0534
4
=1,0133
Rozmieszczenie gwoździ w przewiązce:
=10 =40
=10 =40
=12 =48
=5 =20
+∑
=
8∙0,14
+4∙0,18
+4∙0,05
0,14
+0,18
=

=
0,2964
0,228
=1,299
[ Pobierz całość w formacie PDF ]