Projekt hali stalowej, Budownictwo - studia, I stopień, III rok, Konstrukcje metalowe

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
1. Oddziaływanie klimatyczne na budynek
całkowita długość budynku:
L
:=
46.2m
szerokość budynku:
B
:=
19.2m
wysokość okapu:
h
0
:=
7.2m
wysokość kalenicy:
h
:=
8.4m
rozstaw ram:
l
:=
6.6m
rozstaw płatwi:
p
1
:=
1.85m
rozstaw stężeń przeciwskrętnych rygla:
p
2
:=
10 p
1
18.5 m
=
strefa obciążenia śniegiem:
I
strefa obciążenia wiatrem:
II
gatunek stali:
S275
nachylenie połaci dachowej:
h

h
0
Odziaływanie wiatru
α
:=
atan
=
7.125 °
0.5B
Bazowa prędkość wiatru
Przyjęto, że rozpatrywany budynek znajdujesię w II strefie obciążenia wiatrem na wysokośći
A<300 m.n.p.m
wartość podstawowa bazowej prędkości wiatru:
26
m
s
v
b.0
:=
przyjęto najbardziej niekorzystny współczynnik kierunkowy wiatru:
c
dir
:=
1.0
współczynnik sezonowy:
c
season
:=
1.0
c
dir
c
season
v
b.0
26
m
bazowa prędkość wiatru:
v
b
:=
=
s
Wysokość odniesienia
Budynek którego wysokość h jesy mniejsza niż b, należy traktować jako jedną część o
wysokości odniesienia równej:
:=
Kategoria terenu
z
e
h
=
8.4m
Przyjęto że teren odpowiada kategori: III
z
0
:=
0.3m
z
min
:=
5 0m
,
z
max
:=
400 0m
,
Wartość charakterystycznego szczytowego ciśnienia prędkości wiatru
współczynnik turbulencji:
k
1
:=
1.0
współczynnik rzeźby terenu:
c
0
:=
1.0
intensywność trubulencji:
STRONA: 1
k
1
I
v
:=
=
0.3
z
e
z
0
c
0
ln
współczynnik chropowatości:
z
:=
7.0
0.19
z
10
c
r
:=
0.8
=
0.748
średnia prędkość wiatru:
c
r
c
0
v
b
19.437
m
s
v
m
:=
=
wartość charaterystyczna szczytowego ciśnienia prędkości wiatru:
1.25
kg
m
3
q
:=
)
0.5
q
v
m
2
0.732
kN
(
q
p
:=
1
+
7I
v
=
m
2
Współczynniki ciśnienia zewnętrznego w przypadku wiatru wiejącego
prostopadle do budynku
E
=
MIN(
B
=
L
2;
H
)
=
MIN(
46
,
2
;
2
,8
)4
=
16
,
80
M
<
D
=
19
,
2
M
ściany pionowe:
d
:=
B
=
19.2 m
h
d
=
0.438
wyznaczam wartości współczynników za pomocą inerpolacji liniowej:
C
pe.10
obszar D:
=0,711
C
pe.10
obszar E:
=0,321
STRONA: 2
dach dwuspadowy:
połać nawietrzna
obszar G:
C
pe.10
=1,20 (+0,0)
obszar H:
C
pe.10
=0,60 (+0,0)
połać zawietrzna
C
pe.10
obszar I:
=0,60
obszar J:
C
pe.10
=0,20 (0.60)
Nie dopuszcza się jednoczesnego przyjmowania wartości dodatnich i ujemnych
na tej samej połaci, zatem w obszarze J należy przyjąć:
C
pe.10
=0.60
STRONA: 3
Współczynniki ciśnienia wewnętrznego w przypadku wiatru wiejącego
prostopadle do budynku
Przyjęto bardziej niekorzystną wartośc współczynnika ciśnienia
wewnętrznego, powiekszająca ssanie na połaci dachu.
c
pi
:=
0.2
Oddziaływanie wiatru
Odziaływanie wiartem zostało obliczone jedynie w przypadku powtarzalnej
ramy w rozstawie 6,6m w środkowej części budynku w przypadku wiatru
wiejącego prostopadle do ramy (odziaływanie bardziej nie korzystne dla
elementów ramy)
w
=
q
(
z
)
(
c
+
c
)
l
=
,0
732
6,6
(
c
+
c
)
E
P
E
PE
PI
PE
PI
w
D
:=
(
0.711

0.2
)0.732 6.6
2.469
=
w
G
:=
(
1.20− 0.2

)0.732 6.6
6.764
=

w
H
:=
(
0.60− 0.2

)0.732 6.6
3.865
=

w
I
:=
(
0.60− 0.2

)0.732 6.6
3.865
=

w
E
:=
(
0.32− 0.2

)0.732 6.6
2.517
=

Odziaływanie śniegu w trwałej sytuacji obliczeniowej
Przyjeto że rozpatrywany budynek znajduje się w I strefie obciążenia
śniegiem gruntu, na terenie na któreym nie występuje znaczące
przenoszenei śniegu przez wiatr na budowlę w powodu ukształtowania
terenu, innych budowli i drzew (teren normalny).
wartość charakterystyczna obciążenia śniegiem gruntu:
STRONA: 4
:=
kN
m
2
współczynnik kształtu dachu:
μ
1
s
k
0.7
:=
współczynnik ekspozycji:
C
e
0.8
:=
współczynnik termiczny:
1.0
C
t
:=
1.0
Odziaływanie śniegu zostało zebrane na wewnętrzną ramę budynku.
kN
m
2
s μ
1
C
e
C
( )
s
k
:=
=
0.56
kN
m
s
1
:=
s 6.6
3.696
=
kN
m
s
:=
3.696
STRONA: 5
[ Pobierz całość w formacie PDF ]