Projekt Monster - Cloverfield [2008] DVDRip, Filmy, 2008, Projekt Monster - Cloverfield

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
{1}{75}movie info: MKV 1280x720 23.976FPS 4.37GB{100}{230}Cloverfield.2008.720p.BluRay.x264-SiNNERS{1419}{1483}MINISTERSTWO OBRONY USA{1536}{1648}DOKUMENT NR USGX-8810-B467|KARTA PAMI�CI KAMERY CYFROWEJ{1651}{1778}LICZNE DOWODY W SPRAWIE|NAZWANEJ ''PROJEKT: MONSTER''{1781}{1883}KAMERA ZNALEZIONA NA MIEJSCU|ZDARZENIA US-447{1886}{2004}TEREN UPRZEDNIO ZNANY|JAKO ''CENTRAL PARK''{2101}{2139}27 kwietnia, 6:41 rano{2569}{2620}6:42 rano.{2713}{2761}Mieszkanie ojca Beth.{2856}{2896}Tata wyjecha�.{3010}{3064}A dzie� ju� si� dobrze zacz��.{3818}{3853}Beth.{3944}{3990}- Rob, co robisz?|- Nic.{3993}{4032}Przesta�.{4084}{4120}Och, jaka nie�mia�a.{4135}{4197}To na pewno znajdzie si� w necie.{4200}{4261}Dobra, zakrywaj si�. Co mi tam.{4264}{4336}- Co innego mnie interesuje.|- Co na przyk�ad?{4434}{4465}Na przyk�ad ty.{4574}{4630}Prawie si� uda�o.{4654}{4714}Rzucaj... troch� si� boj�.{4717}{4764}Nie by�am.{4767}{4806}Nie by�a� na Coney Island?{4809}{4845}Jak to?{4848}{4888}Po prostu nie by�am.{4891}{4935}Tam jest �wietnie. Jedziemy.{4938}{4967}Ale si� nakr�ci�e�.{4999}{5028}Co robisz?{5031}{5072}Od szyi w g�r�.{5115}{5150}Prosz�. Nikt w necie tego nie kupi.{5153}{5197}A nie znasz strony|RzadkieWIoskiNaKIacie.com?{5200}{5273}- Co jeszcze?|- Co?{5276}{5326}Opr�cz waty cukrowej i karuzeli{5329}{5411}- na co masz jeszcze ochot�?|- Je�li odpowiem...{5414}{5428}22 maja, 18:43.{5428}{5451}22 maja, 18:43.{5454}{5483}- Jest w��czona?|- Uwa�aj.{5486}{5510}To nie moja kamera.{5513}{5552}Czy tym w��czam czy przybli�am?{5555}{5593}Jest w��czona?{5596}{5658}Nagramy jak wpadasz pod samoch�d.{5661}{5697}To ma by� �mieszne?{5724}{5762}Kiedy wszyscy si� zjawi�?{5765}{5789}Za kilka godzin,{5792}{5860}- wi�c si� pospieszmy.|- Dok�d idziemy?{5863}{5938}Do sklepu za rogiem.{5956}{6041}Nagraj wypowiedzi wszystkich go�ci.{6044}{6099}Dlaczego? Przecie� to nie wesele.{6102}{6177}Wiem. Powiedzia�am ci ''jak na weselu''.{6223}{6281}Nie wiem, dlaczego ja mam to robi�.{6284}{6338}Nawet nie wiem, jak ta kamera dzia�a.{6341}{6364}27 kwietnia, 11:14.{6367}{6401}Wcale nie.{6404}{6433}Nie masz poj�cia.{6436}{6461}22 maja, 18:45.{6492}{6544}Widzisz mnie przez wizjer?{6547}{6586}Tak. Widz�.{6589}{6650}Wi�c widzisz, �e sama d�wigam torby?{6653}{6683}�wietnie ci to idzie.{6686}{6742}Po�wicz robienie dw�ch rzeczy naraz.{6745}{6789}Niez�a riposta. Brawo.{6792}{6816}Nie b�d� �azi� ca�� noc{6819}{6853}- z kamer�.|- To tw�j brat.{6875}{6899}Ale ca�a noc przesrana.{6902}{6940}- Wcale nie.|- Nie b�d� tego robi�.{6943}{6995}Przygotowuj� to od 2 tygodni.{6998}{7034}Kotku, dobra, zrobi� to.{7037}{7105}W porz�dku.{7125}{7170}Bardzo j� wkurzy�em.{7199}{7265}Ma�a, daj spok�j. Tylko �artowa�em.{7301}{7370}Hud, mam dla ciebie zaj�cie.{7382}{7408}Ju� mam zaj�cie.{7411}{7438}- Wieszam napisy.|- Tak,{7441}{7513}ale to jest wa�niejsze.|Wiesz, jak na weselach{7516}{7571}ludzie m�wi� co� do kamery?{7574}{7602}Nie.{7611}{7702}We�miesz kamer� i b�dziesz filmowa�,{7705}{7747}co ludzie m�wi� Robowi na po�egnanie.{7750}{7774}Bo ja wiem?{7777}{7808}Du�a odpowiedzialno��.{7840}{7885}Marlena te� tu b�dzie.{7888}{7912}- B�dzie?|- Tak.{7915}{7944}Wi�c we� kamer�.{7947}{7977}Pogadasz z ni�.{7980}{8020}Jeszcze si� nie zgodzi�em.{8023}{8049}Spr�buj.{8052}{8102}Nagraj mnie.{8105}{8131}Gotowy?{8134}{8166}Dobra.{8195}{8246}Rob, nie wiem, co powiedzie�.{8249}{8299}Powodzenia w Japonii.|Kocham ci�, bracie{8302}{8355}i jestem z ciebie dumny.{8412}{8443}- To tyle.|- I ju�?{8446}{8545}- Tak. Proste?|- Tak. Nawet fajne.{8578}{8627}- Baw si� dobrze.|- Dzi�ki.{8719}{8761}Cze�� wam.{8813}{8893}{y:i}Bon voyage, Rob.|Albo to, co si� m�wi po japo�sku.{8896}{8924}{y:i}Sayonara?{9001}{9055}- Co robisz?|- Nagrywam imprez�.{9058}{9099}Jason mia� to robi�.{9102}{9184}Ale Jason poprosi� o to mnie. Filmuj�.{9187}{9213}Dobrze mi idzie.{9216}{9246}Przy�o�ysz si� do tego?{9249}{9281}To bardzo wa�ne.{9284}{9338}Przyk�adam si�.{9341}{9365}- Naprawd�.|- Dasz s�owo?{9368}{9432}Tak. Nagramy teraz twoje �yczenia?{9442}{9473}Zr�bmy to teraz.{9503}{9540}- M�w szczerze,{9543}{9593}- bo to ostatnie...|- Wiem.{9596}{9637}Robercie Hawkins...{9640}{9716}Nie wierz�, �e zostawiasz mnie, abym|sama opiekowa�a si� twoim bratem.{9719}{9814}Spoko. Stoj� tu obok.{9817}{9884}Oficjalnie nie jeste�my|jeszcze rodzin�, ale...{9887}{9927}Stary...{9930}{9981}Wytniemy go p�niej.{9984}{10104}Jeste� dla mnie jak brat. Mam nadziej�,|�e widzisz we mnie siostr�.{10107}{10163}Tak wi�c lepiej dzwo� do nas.{10187}{10275}W nowej pracy b�dzie ci� na to sta�.{10278}{10323}Hud?{10326}{10367}Wszystko w porz�dku. �wietnie wysz�o.{10424}{10470}Wcale nie uwa�a�e�.{10705}{10787}OK, dasz sobie rad�.{10821}{10912}Masz szans�, ch�opie.{11039}{11097}- Co s�ycha�, stary?|- Siemka.{11100}{11126}Co s�ycha�?{11229}{11292}Przepraszam! Hej, Marlena.{11295}{11341}Jak si� masz?{11344}{11383}Chodz� tu i nagry...{11386}{11447}Wiesz, �e Rob wyje�d�a{11450}{11504}i to jego po�egnalna impreza?{11507}{11633}Super. Nagrywam to,|co ludzie m�wi� o Robie.{11636}{11701}Nie, dzi�ki. Prawie nie znam Roba.{11704}{11760}Przysz�am tu do Lily.|Nawet b�dzie dziwnie,{11763}{11797}jak co� powiem.{11800}{11868}W porz�dku.|Ale musz� wszystkich nagra�.{11871}{11940}By�a� kiedy� na weselu?{11943}{12018}Wiem, co robisz,|ale nie chc� nic m�wi�.{12021}{12100}Spoko. Nagrajmy co� kr�tkiego.{12307}{12365}Cze�� Rob, jestem Marlena.{12377}{12457}Spotkali�my si� dotychczas|mo�e ze trzy razy,{12460}{12534}a ja za ka�dym razem by�am pijana,{12537}{12608}tak wi�c nie wiem, co powiedzie�.{12611}{12655}Ale masz �wietn� prac�,{12658}{12711}- prezes czego� tam.|- Wiceprezes.{12714}{12748}Te� odjazdowo.{12751}{12824}Tak wi�c, powodzenia.|A my b�dziemy pilnowa�,{12827}{12906}�eby Nowy Jork przetrwa�|do twego powrotu.{12909}{12953}- �wietnie ci posz�o.|- Tak?{12956}{13005}Jak chcesz, mo�emy to powt�rzy�.{13018}{13063}Masz mo�e wizyt�wk�?{13066}{13141}Moja agencja wysy�a nas na szkolenie{13144}{13173}i lubi nagrywa�{13176}{13210}te g�upoty.{13213}{13253}- Nie robi� tego zawodowo.|- Co?{13256}{13317}- Mam na imi� Hud.|- Hug?{13320}{13402}Hud. Jestem kumplem Roba i Lily.{13405}{13484}Spotkali�my si� ju� kilka razy.{13487}{13535}Ach, tak.|Tylko kamera zas�ania ci twarz, wi�c...{13538}{13579}A je�li j� zabior�?{13582}{13633}Jasne, �e pami�tam.{13636}{13678}Mi�o zn�w ci� widzie�.{13681}{13778}- Naprawd� mi�o.|- Co u ciebie s�ycha�?{13781}{13833}W�a�nie chc� wzi�� co� do jedzenia.{13836}{13864}Powodzenia z...{13867}{13929}Mog� wam sfilmowa� to szkolenie.{13940}{13998}Jest na schodach. Przygotujcie si�.{14001}{14067}�cisz muzyk�.{14166}{14219}Niespodzianka!{14397}{14437}Jak to zaplanowali�cie?{14440}{14497}By�o �atwo. Jeste� naiwny.{14500}{14537}We� to.{14540}{14590}- Przepraszam.|- Jak leci?{14593}{14644}O, �wietnie.{14647}{14677}Mowa! Mowa!{14834}{14893}To wielka niespodzianka.{14896}{14935}Oczywi�cie.{14983}{15068}Bardzo mi mi�o. Dzi�kuj� wam. Lily.{15071}{15097}Wszyscy pomogli.{15100}{15180}Wszystkim wam dzi�kuj�.{15183}{15274}To dla mnie du�o znaczy... To tyle.{15277}{15343}Bawcie si�!{15381}{15505}- I jak, stary? By�e� zaskoczony?|- Nawet nie by�em zaskoczony.{15508}{15551}Opiszesz nam swoje odczucia?{15554}{15639}Zblazowany. Troch� znudzony.{15642}{15724}- Nieprawda. Gratulacje.|- Odjazdowo.{15727}{15761}Co robisz z kamer�?{15764}{15788}Filmuj� impr�.{15791}{15826}�eby� m�g� to zabra� do Japonii.{15829}{15854}I ogl�da� co noc?{15884}{15909}Jasne.{15998}{16061}Przyjdzie Beth?{16064}{16146}Na pewno Lily j� zaprosi�a.|Powinna przyj��.{16493}{16525}Jak przetrwasz bez Roba?{16528}{16567}To tw�j mega kumpel.{16570}{16607}Jak przetrwam bez ciebie?{16610}{16649}Nie wiem.|Jestem twoim mega kumplem.{16652}{16672}Powaga.{16724}{16807}- Gdy nagrywam... Nie ma mnie tu.|- Hej.{16810}{16860}Tylko filmuj�. Nie ma mnie tu.{16863}{16901}To ona go wyrwa�a.{16904}{16968}Bo wspomnia� o "My Fair Lady"?{16971}{17040}- Uwielbiam "My Fair Lady".|- A wy?{17043}{17116}Ale wszystko si� u�o�y�o?{17119}{17200}Beth! Przysz�a�!{17203}{17241}To bez znaczenia.{17244}{17269}Nie. W porz�dku.{17272}{17358}- Baw si� dobrze.|- Musz� tylko pogada�...{17382}{17417}- Co to za gostek?|- Kto� nieistotny.{17420}{17480}Id� tam. Filmuj� imprez�.{17512}{17560}Sp�ni�am si� na rozpocz�cie.{17563}{17614}Nie by�o taks�wek.{17617}{17654}Dekoracje s� moje.{17657}{17731}- �wietne.|- Rob, to Travis.{17734}{17761}Cze��.{17764}{17795}Du�o o tobie s�ysza�em.{17798}{17834}Gratuluj�, panie wiceprezesie.{17837}{17871}Fantastyczna sprawa.{17874}{17905}Dzi�kuj�.{17908}{17947}Naprawd� genialnie.{17950}{17977}Mo�e we�my...{17980}{18025}Filmuj� imprez�. Jestem Hud.{18028}{18057}Jest pe�no sake.{18060}{18102}Cz�stujcie si�.{18105}{18136}Mi�o ci� pozna�.{18139}{18208}Dzi�ki, �e przyszed�e�.{18224}{18269}- Powiedzia�, �e jestem s�odki.|- To jej facet?{18806}{18870}- Trzymasz si�, stary?|- Tak, spoko.{18873}{18951}Bo tak tu siedzisz...{18954}{19003}To moja kamera?{19006}{19040}Nie wiem. Jason mi j� da�.{19043}{19096}Zmieni�e� kaset�? By�a w �rodku.{19099}{19123}Nie wiem.{19153}{19187}...co� w rodzaju fili�anki.{19190}{19263}Dosta�em kamer� z kaset�. Bo co?{19317}{19349}- No co, Rob?|- Niewa�ne.{19352}{19398}Bzdury.{19401}{19456}Co z tob�? Zaczynasz mnie martwi�.{19459}{19533}W og�le si� nie bawisz.{19546}{19636}- Masz.|- To ju� lepiej.{19639}{19698}Przepraszam.{19730}{19757}Hej, Beth!{19760}{19868}Nagrywam po�egnania dla Roba.|Chcesz co� powiedzie�?{19871}{19987}Wiesz, to nie jest odpowiedni moment.{19990}{20016}Przecie� on wyje�d�a.{20019}{20049}Wiem.{20086}{20142}Nie chcesz mu nic powie... [ Pobierz całość w formacie PDF ]