Projekt nr2-2, BUDOWNICTWO PŚK, SEMESTR 5, FUNDAMENTY 2013, PROJEKT 2

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->2. Obliczenia2.1.NrNazwa gruntuParametr wiodącyStanKrzywaGęstość właściwas[t/m-3]Wilgotność naturalnawn[%]Gęstość objętościowa-3[t/m ]Kąt tarciawewnętrznegou[]Spójnośćcu[kPa]Wskażnikskonsolidowania gruntuModuł ściśliwościpierwotnejMo[kPa]Nośność pobocznicyt[kPa]Ssα[]tg αTabela 1: Parametry gruntówIPyłpiaszczystyIIGlinazwięzłaIIIGlinazwięzłaIVGlinapiaszczystazwięzłaVPiasekgrubyVIPyłIL=+0,02twardoplast.IL=+0,79miękkoplast.IL=+0,56miękkoplast.IL=+0,47plastycznyID=+0,27wilgotny,luźnyIL=+0,64miękkoplast.B2,66182,1021,5380,7545 00029,440,840,070-2,69351,9-------B2,69351,911,5200,7518 00021,640,810,017B2,68202,0513,5220,7520 00026,50,840,070-2,65161,8031,50,9065 000410,850,087B2,67261,9510170,7515 00013,840,810,0172.2.I.Wyznaczenie jednostkowego granicznego oporu gruntu wzdłuż pobocznicy pala „t”.Pył piaszczysty IL= +0,02t = 30 −,∗(,)= 29,44 kPaII.Glina zwięzła IL= +0,79t =0Glina zwięzła IL=+0,56III.t = 11 +( ,,( ,)∗(, ))= 21,64 kPaIV.Glina piaszczysta zwięzła IL=+0,47t = 25 +( ,,,)∗()= 26,5 kPaV.Piasek gruby ID=+0,27t = 34 +( ,( ,, )∗(, ))= 47 kPaVI.Pył IL=+0,64t = 7+( ,( ,,)∗(, ))= 13,84 kPa2.3.Dobranie typu pala i określenie jego wymiarów.Po analizie danych geotechnicznych podłoża, przyjęto posadowienie pali w warstwie V, czyli napiasku grubym.Przyjęto pale „xxx” o średnicy Dp= 500 mm.h1= 3 m > 2 mGrunt VI jest słabonośnyh2≥ 2,5*Dp= 2,5 * 0,500 = 1,25Przyjęto h2=1,7 mWysokość pala:Hp= 1,3 + 2,3 + 1,5 + 5,6 + h1= 1,3 + 2,3 + 1,5 + 5,6 + 3 = 13,7 m2.4.N,A,A,A,A,A,=N=h=h=h=h=hπ∗Obliczenie nośności pala pojedynczego Nt,0,+ N = S ∗ q ∗ A = ∑S,∗ t ∗ A∗π∗ D = 1,3 ∗π∗ 0,5 = 2,04 m∗π∗ D = 2,3 ∗π∗ 0,5 = 3,61 m∗π∗ D = 1,5 ∗π∗ 0,5 = 2,36 m∗π∗ D = 5,6 ∗π∗ 0,5 = 8,8 m∗π∗ D = 3 ∗π∗ 0,5 = 4,71 m=π∗,A == ,Obliczenie nośności gruntu pod podstawą palaInterpolacja po wskaźniku wiodącymh = 10 ∗,= 10 ∗,( ,)∗(,,,= 11,18 m))Dokonujemy interpolacji z normy.q = 1450 +( ,=,h = 11,18 m < H = 13,7 mq'=q=1828,92 kPaInterpolacja wartości „t”I. Pył piaszczysty IL= +0,02t =II.29,44 ∗ 0,65= ,5Glina zwięzłaIL= +0,79 > 0,75 => t = 0 =>t =III.Glina zwięzła IL=+0,56hśr,III= 4,35 m < 5 m – należy dokonać interpolacjit =,∗ ,=,kPaIV.Glina piaszczysta zwięzła IL=+0,47hśr,IV= 7,9 m > 5 m – nie trzeba dokonywać interpolacjit =t=,kPaV.Piasek gruby ID=+0,27hśr,V= 12,2 m > 5 m – nie trzeba dokonywać interpolacjit =t=kPaVI.Pył IL=+0,64Warstwa poniżej poziomu posadowienia pala. Dlatego interpolacja została pominięta.Nośność pojedynczego palaN = ∑ S,∗ t ∗ A,= 0,8 ∗ 18,83 ∗ 2,36 + 0,8 ∗ 26,50 ∗ 8,8 + 0,8 ∗ 41 ∗ 4,71 =N =S ∗q ∗ASp= 1,0 dla pala „xxx” wg tabeli 4, poz. 4b) w PN-83/B-02482N = 1 ∗ 1828,92 ∗ 0,196 =,N,= N + N = 376,6 + 358,5 =,,2.5.Obliczenie ilości potrzebnych pali „n” i ich rozmieszczenien>,∙ 1,5 =,∙ 1,3 = 4,75Przyjęto n=6 pali „xxx” o średnicy Dp= 0,5 m.r= 3 ∗ D = 3 ∗ 0,5 = 1,5 mPrzyjęto r = 1,7 m2.6.dWyznaczenie wymiarów konstrukcji oczepu= 0,5 ∗ D + 0,05 = 0,5 ∗ 0,5 + 0,05 = 0,3 mPrzyjęto d = 0,3mh≥ == 0,85mh ∈ (0,7; 1,4)mPrzyjęto h = 0,9 m.B = 2 ∗ d + D + r = 2 ∗ 0,3 + 0,5 + 1,7 = 2,8 mL = 2 ∗ d + D + 2 ∙ r = 2 ∗ 0,3 + 0,5 + 3,4 = 4,5 m,2.7.Obliczenie nośności poszczególnych pali z uwzględnieniem wpływu sąsiadówx = 1,5 ∗ tg(1°) = 0,0262mx = 5,6 ∗ tg(4°) = 0,3916 mx = 3 ∗ tg(5°) = 0,2625 mR = D + x + x + x = ∗ 0,5 + 0,0262 ++0,3916 + 0,2625 = 0,9704m > =Oddziaływania pali zachodzą na siebie.=,,,= 0,85m= 1,752 ≈ 1,7 ⇒ m = 0,95N,=N +m ∗N = N +NObliczenie nośności pali z 2 sąsiadami= N − ∑ ∆S = N − ∑N −m,∗N = N −N ∗∑1−mNs∙ [1 −∑s(1 − m1,i)]= 376,6 ∗ [1 − 2 ∗ (1 − 0,95)] = 338,94 kNi=1N,=N −∑1−m,=Obliczenie nośności pali z 3 sąsiadami= N − ∑ ∆S = N − ∑N −m,∗N = N −N ∗∑1−mNs∙ [1 −∑s(1 − m1,i)]= 376,6 ∗ [1 − 3 ∗ (1 − 0,95)] = 320,11 kNi=1N,=N −∑1−m,=Obliczenie nośności całego układu palowegoN = ∑ N,= 6 ∗ 358,5 + 4 ∗ 338,94 + 2 ∗ 320,11 =Całkowite obciążenie obliczenioweQ =P +Z +∑G,+T,Z = B∗L∗h∗γG =H ∗A ∗γT =t ∗S,∗A,,= 2,8 ∗ 4,5 ∗ 0,9 ∗ 25 =,= 13,7 ∗ 0,196 ∗ 25 = ,+ t ∗ A,= 3,83 ∗ 0,8 ∗ 2,04 + 0 ∗ 3,61 = ,,∗kNQ = 2684 + 1,35 ∗ 283,5 + 6 ∗ (6,25 + 67,1) ==,<,= , ∗,= [ Pobierz całość w formacie PDF ]