Projekt, PŁ, Budownictwo, 4 semestr, Budownictwo ogólne II

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->Politechnika ŁódzkaWydział Budownictwa, Architektury i Inżynieria ŚrodowiskaBudownictwo Ogólne IISemestr IVPROJEKTPod kierunkiem:doc. dr inż. Ryszarda PełySpis treściOpis techniczny1. Podstawowe założeniastr.32. Konstrukcja budynkustr.33. Konstrukcja dachustr.64. Wentylacjastr.65. Obliczenia cieplne przegród budowlanychstr.8Obliczenia statyczne1. Dach1.1.Założenia projektowestr.111.2.Wymiarowanie krokwistr.131.3.Wymiarowanie płatwistr.151.4.Wymiarowanie słupastr.172. Strop2.1.Żebro nr 1str.192.2.Żebro nr 2str.212.3.Żebro nr 3str.252.4.Żebro nr 4str.282.5.Żebro nr 5, żebro nr 6, żebro nr 7str.302.6.Zbrojenie wieńcastr.303. Ściana nośna3.1.Zebranie obciążeń w ścianie konstrukcyjnej wewnętrznej (Filar A) str.323.2.Nośność muru ściany wewnętrznejstr.343.3.Zebranie obciążeń na filar wewnętrzny (Filar B)str.353.4.Nośność muru ściany wewnętrznejstr.384. Fundamenty4.1.Zebranie obciążeń na fundament pod ścianą wewnętrzna konstrukcyjnąstr.394.2.Nośność fundamentustr.392OPIS TECHNICZNY1. Podstawowe założenia:Lokalizacja:Budynek zlokalizowany jest w II strefie obciążenia śniegiem.Podstawa opracowania:Zaprojektowanie budynku mieszkalnego, jednorodzinnego. Budynek jest jednopiętrowy,podpiwniczony, o wysokości kondygnacji mieszkalnej 2,9m. Część parterowa zawiera salon,pokój, kuchnie, łazienkę, WC oraz pomieszczenie gospodarcze, natomiast w części piętrowejznajdują się cztery pokoje, dwie garderoby, dwie łazienki.Warunki gruntowo-wodne.Fundamenty projektuje się przy założeniu występowania w poziomie posadowienia gruntówo oporze granicznym podłoża qfn= 270 kPa..W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na nasyp niebudowlany, bądź grunt onośności mniejszej niż zamierzona należy skontaktować się z projektantem.2. Konstrukcja budynku:Ławy fundamentowe:Ławy fundamentowe wykonane z betonu, wymiary 1,40m x 0,60m.Ściany fundamentowe :Ściany fundamentowe należy wykonać z betonu na kruszywie betonowym, wymiary 0,85m x0,25m.Ściany zewnętrzne:Ściany zewnętrzne należy wykonać z bloczków z betonu komórkowego YTONG ENERGOPP2/0,35 o grubości 36,5 cm, wysokości 20 cm i długości 60 cm, na zaprawie murarskiejSILKA-YTONG do wykonywania cienkich spoin. Współczynnik przenikania ciepła dla takwykonanej ściany wynosii jest zgodny z wymaganiami . Dane na podstawiedanych producenta.Ścianę należy wykończyć tynkiem cementowo- wapiennym od po obu stronach ściany.Ściany wewnętrzne:Ściany wewnętrzne należy wykonać z bloczków z betonu komórkowego YTONG ENERGOPP2/0,35 o grubości 24 cm na zaprawie murarskiej SILKA-YTONG do wykonywania cienkichspoin.3Strop nad parterem i strop poddasza.Strop nad parterem i strop poddasza zaprojektowany został jako strop gęstożebrowy Teriva Io grubości konstrukcyjnej 24cm .Dane materiałowe:Belka żelbetowa – 12 cm szerokośćPustak – 21cm/52cm/24cm (wys./szer./dług.)Rozstaw osiowy belek wynosi 0,6m. Podczas projektowania użyto trzech różnych rozpiętościmodularnych stropu: 5,4m, 4,5m oraz 2,4m.Układ i rodzaj zastosowanych żeber znajduje się na Rys. nr 4 oraz na Rys. nr 5. W większościprzypadków zastosowano żebra pojedyncze. W niektórych miejscach ze względu nazwiększone obciążenie stałe zastosowano żebra podwójne. (Rys. nr 4 oraz Rys. nr 5)Żebro podwójne występuje pod ścianką działową na granicy pomieszczeń 16 oraz 17.Schody:Zaprojektowano schody powrotne dwubiegowe żelbetowe.Szerokość użyteczna biegu: 98,5cm.Szerokość użyteczna spocznika: 96,5cm.Wysokość stopnia: 18cm.Szerokość stopnia: 25cm.Wysokość balustrady: 100cm.Należy zastosować stal zbrojeniową klasy A-III, gatunek 34GS.Wieńce:Wieńce należy wykonać z betonu C16/20.Zbrojenie wieńca:- na ścianie na której opiera się strop: 410- na ścianie na której nie opiera się strop:a) zewnętrzna: 410b) wewnętrzna: 312Należy zastosować stal zbrojeniową klasy A-III, gatunek 34GS.Detal zawierający wieniec na ścianie zewnętrznej ma następujący układ warstw:- wieniec żelbetowy, szer. 22,5cm- element docieplenia wieńca YTONG EDW, wys. 24cm, szer. 14cmNadproża:Nadproża systemu YTONG zespolone YF .Nadproża na ścianach zewnętrznych: 2 elementy YTONG YF-…/17,5Nadproża na ścianach wewnętrznych: 2 elementy YTONG YF-…/11,54Ściany działowe:Ściany działowe pomiędzy pomieszczeniami 2 i 3, 6 i 7 oraz 16 i 17 należy wykonaćz bloczków z betonu komórkowego YTONG INTERIO PP3/0,5 S o grubości 115 mm, wysokości199 mm i długości 599 mm, na zaprawie do cienkich spoin, otynkowane obustronnie tynkiemgipsowym o grubości 1,5cm. Wysokość wynosi 2,6m.Ściany działowe pomiędzy pomieszczeniami 2 i 4, 3 i 4, 12 i 13, 12 i 14, oraz 13 i 14wykonane są z płyt kartonowo-gipsowych na stelażu metalowym o szerokości 125mm(100mm + 2x12,5mm). Wysokość wynosi 2,5345m.Izolacja fundamentów:Izolacja pozioma na ławach fundamentowych zaprojektowana z dwóch warstw papyzgrzewalnej podkładowej na osnowie z welonu szklanego np. Jarbit V60 S30 ułożona naławie.Izolacja pionowa przeciwwilgociowa ściany fundamentowej – zewnętrzną warstwę ścianynależy pokryć emulsją asfaltowo-kauczukową.Izolacja pionowa termiczna ściany fundamentowej – ścianę należy ocieplić płytami zestyropianu odpornymi na wilgoć, np. wodoodporne płyty izolacyjne JUSTYR AQUA-STYR EPS150-035, o grubości 10cm.Warstwy podłogi (od dołu):Parter:- podsypka piaskowa – 150mm- warstwa betonu B10 – 100mm- dwie warstwy papy asfaltowej podkładowej tekturowej- styropian EPS 100 – 50mm- podkład cementowy – 40mm- parkiet mozaikowy – 8mm lub terakota – 8mmI piętro:- strop Teriva – 240mm- płyta pilśniowa porowata – 12.5mm- folia- podkład cementowy – 30mm- parkiet mozaikowy – 8mm lub terakota – 8mmIzolacja termiczna stropu nad I piętrem:Strop należy ocieplić wełną mineralną miękką w postaci mat, np. Megarock firmy Rockwool,o grubości 150mm.5 [ Pobierz całość w formacie PDF ]