Projekt Socjalny ostateczny, Studia, Praca Socjalna, Semestr 4, Przygotowanie projektu socjalnego

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
„Dzieci pozostawione samym sobie-uświadomienie
rodzicom, że spędzanie czasu z dzieckiem jest bardzo
ważne”
Organizatorzy projektu:
Dagmara Jacheć
Katarzyna Kowalczewska
Magdalena Wujek
Łódź, rok 2012
1
Spis treści:
1.
Ogólna charakterystyka projektu
1.1. nazwa………………………………………………………………………..... 1
1.2. beneficjenci projektu……………………………………………………. 3
1.3. czas realizacji projektu..................................................... 3
1.4. opis problematyki projektu
a) Analiza literatury............................................................. 3
b) Analiza materiałów empirycznych................................... 5
c)
Drzewko problemowe..................................................... 8
d)
Cel główny i cele szczegółowe......................................... 9
e)
Działania projektu........................................................... 9
f)
Sojusznicy projektu......................................................... 10
g)
Kto może nam przeszkodzić?........................................... 10
h)
Możliwości realizacyjne................................................... 10
i)
Kryteria akceptacji .......................................................... 10
j)
Oczekiwane rezultaty...................................................... 10
k)
Źródła finansowania........................................................ 11
l)
Budżet............................................................................ 11
2. Analiza zasobów
2.1.
ludzkie............................................................................ 11
2.2.
materialne...................................................................... 11
2.3.
finansowe....................................................................... 11
3.
Macierz odpowiedzialności-kompetencji..................................... 12
4.
Analiza ryzyka............................................................................. 13
5.
Wykres Gantta............................................................................ 16
2
1. Ogólna charakterystyka projektu
1.2. beneficjenci projektu
Odbiorcami naszego projektu będą dzieci w wieku 9-12 lat oraz ich pracujący
·
rodzice.
·
W projekcie będą brały udział 3 rodziny.
·
Projekt przeznaczony jest dla wszystkich rodzin, które zgłoszą chęć wzięcia udziału
w projekcie bez względu na ich status społeczno - ekonomiczny. Głównym
sposobem rekrutacji będą ulotki umieszczane w szkołach, MOPS-ach, świetlicach
środowiskowych itd., będzie to stanowiło podstawę kampanii. Zamieszczenie
reklamy w gazecie Metro oraz w radiu Łódź wspomogą akcje ulotową. Dzięki temu o
naszym przedsięwzięciu będzie mógł się dowiedzieć każdy odbiorca naszych
sponsorów.
Motywacją do wzięcia udziału w projekcie jest możliwość:
·

kontynuowania pracy ze specjalistami po zakończeniu projektu

pomocy w znalezieniu instytucji, takich jak Młodzieżowe Domy Kultury w których
dzieci będą rozwijać swoje pasje a tym samym będą bezpieczne

sprawienia dziecku przyjemnie spędzonego czasu
1.3. czas realizacji projektu
·
Projekt rozpocznie się dnia 26 marca 2012roku ma za zadanie wzmocnić więź w
rodzinie i zakończy się dnia 7 lipca 2012 roku

S-zwiększyć świadomość rodziców

M- obserwacje zmian

A -wzmocnienie więzi, poprzez gry i zabawy

R- wywołanie zmiany w rodzinie

T- do dnia 07.07.12r
1.4. opis problematyki projektu
a) analiza literatury
Problem dotykający pracujących rodziców, którzy nie mają czasu dla swych dzieci, zaczyna się
przeradzać w „problem współczesnej rodziny”. Wydatek, który wiąże się z wynajęciem niani na te
3
kilka godzin, aby dziecko posiadało opiekę, jest często nie do zrealizowania z przyczyn finansowych.
Zadania nie ułatwiają nam placówki zajmujące się dziećmi tj. szkoła i przedszkole. Zauważyć można,
że zajęcia odbywają się w godzinach, które są nie dostosowane do czasu trwania przeciętnej „pracy”
rodzica, mamy tutaj na myśli zajęcia np. od 8.00 do 11.00 albo od 10.00 do 13.00- przykładów
można by podawać mnogość. Pojawia się, zatem pytanie: co z dzieckiem w czasie gdy zajęcia się
kończą a rodzic nie skończył pracy? Odpowiedzi są trzy: świetlica szkolna, niania, „klucz na szyję”.
Dwa pierwsze rozwiązania wymagają nakładów finansowych, których niekiedy rodzice nie mają,
natomiast rozwiązanie trzecie zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu dziecka. Wielu rodziców nie
uświadamia swoich „samodzielnych” dzieci na temat wielu czyhających na nie niebezpieczeństw
oraz nie przestrzega pewnych zasad, które mogą zapewniać dziecku komfort psychiczny. Zanim rodzic
zostawi dziecko same w domu, musi pamiętać o tym aby:
·
zostawić dziecku numer telefonu, pod którym będzie dostępny
·
zostawić listę osób zaufanych, na wypadek, gdyby kontakt był niemożliwy,
·
porozmawiać z dzieckiem o tym jak postępować bezpiecznie, przestrzec, aby nie
otwierało drzwi nieznajomym,
·
upewnić się, że niebezpieczne rzeczy (takie jak noże, czy lekarstwa) są poza zasięgiem
dziecka,
·
zostawić jasne instrukcje dotyczące zachowania się w razie nagłego wypadku (na
przykład gdyby wybuchł pożar),
·
powiedzieć dziecku, o której będzie się z powrotem w domu i nie spóźnić się,
·
ustalić pewne proste zasady dotyczące tego, co dziecko może, a czego mu nie wolno
podczas nieobecności osoby dorosłej
·
nauczyć dzieci podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy.
Reasumując, powinniśmy się zastanowić jak należałoby zmodyfikować system szkolnictwa, który ma
przecież służyć zapewnianiu dzieciom opieki podczas gdy rodzice pracują. Gdyż tak naprawdę, to
właśnie kwestia opieki nad dziećmi utrudnia życie wielu rodzinom. Rodzice są skazani albo na
nianie za duże pieniądze, albo problemy związane z pobytem na świetlicy, bądź podejmowanie
ryzyka każdego dnia i zostawianie swego dziecka bez opieki.
Bibliografia:
1
(dostęp 29.05.2012r)
2
(dostęp 29.05.2012r)
4
 b) analiza materiałów empirycznych
Wywiad :
D : Dzień dobry Pani ! Chciałabym przeprowadzić z Panią krótki wywiad.
K : Dzień dobry ! Chętnie odpowiem na Pani pytania.
D: Mam takie pytanie . Ile godzin pracuje Pani w ciągu dnia i w jakim czasie ?
K : Od 7.00 z reguły do 16.00, do 15.00. Jak muszę wyjść w międzyczasie , oczywiście
wychodzę, ze względu, że pracuję, niby na pół etatu, ale mówię jak potrzebuję wyjść,
problemu nie mam, wychodzę po prostu i nikt mnie nie obciąża, że muszę zostać po
godzinach.
D : A czyli najpóźniej kończy Pani o tej godzinie 16.00.
K : O 16.00 najpóźniej.
D : Pod czyja opieka zostawia Pani dzieci, przez ten czas do godziny 16.00 ?
K : Są w szkole, a później są na tyle samodzielne, że same zajmują się sobą.
Przychodzą, z reguły maja pieczywo, kanapki, potrawy umią zrobić sami. Wychodzą
na podwórko, zajmują się domem, robią lekcje, ewentualnie są u koleżanki, czasem
skoczą sobie do babci, jak jest w domu oczywiście.
Gorzej było jak były małe, ale to były w przedszkolu do 16.00.
D: Ile ma Pani dzieci i w jakim wieku ?
K : trzecia i czwarta klasa. Moje to największe jest w gimnazjum ( yyy),.
w liceum, w pierwszej klasie.
D : czy to najstarsze opiekuje się rodzeństwem ?
K : Raczej nie, najchętniej ona komputer, podwórko, także raczej nie.
D : Czyli Pani nie odbiera już dzieci ze szkoły ?
K : Nie , wszędzie chodź raczej samodzielnie, mają zajęcia po szkole. Łukasz na
przykład chodzi do kościoła. Staram się po pracy zdążyć , czasem zdążę, a czasem nie.
Lecę po niego do kościoła, odbieram go, po powrocie mam godzinę wolną. Obejrzę
coś, coś tam zjem, sprawdzę mu lekcje i lecę po drugie dziecko na tańce. Także cały
dzień na rozbiegu.
D : Czyli nie ma Pani takiego wsparcia od sąsiadów, albo rodziców, żeby pomogli w
odbieraniu dzieci ?
K : Nie, rodziców już nie mam. Z sąsiadów to nikogo nie znam. Dzień dobry jak się
mijamy, także raczej nie. Wszystko muszę robić samodzielnie. Zakupy czy jakieś
zajęcia poza szkolne.
D : Czy często się Pani kontaktuje z dziećmi, gdy są same w domu, jakieś smsy,
telefony ?
K : Telefony, wszyscy mamy telefony. Także staramy się w tej chwili, ten kontakt jest
ograniczony, ponieważ wyłączony jest jeden telefon, tak że nie mogę do nich dzwonić,
ale staramy się poprzez telefony. W razie potrzeby mogą przyjechać. Wiedzą gdzie
pracuję, także nie ma jakiegoś problemu.
D : Czy pracodawca nie stwarza problemów z wyjściem np. do lekarza ?
K : Odnośnie dzieci to jest komfort. Ja dzwonię, „panie Rysiu przyjadę godzinę
później bo dzieciaki są chore. Nie ma problemu może przyjść Pani później”.
5
[ Pobierz całość w formacie PDF ]