Projekt stropu płytowo-żebrowego wg EC2, d) projekty

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
II OBLICZENIA STATYCZNE
0. Przyjęcie układu konstrukcyjnego
wymiary budynku w wewn. obrysie ścian zewnetrznych:
L 45.3m
B 20.5m

0.1. Ustalenie dylatacji
Szacując długość przęsła podciągu od 6 do 8 m obliczono liczbę przęseł:
n
P1

L
6m

7.55
n
P2

L
8m

5.662
Przyjęto łączną liczbę przęseł podciągu 6 i założono 1 dylatację poprzeczną w połowie długości budynku
(przyjęto betonowanie odcinkami nie dłuższymi niz 15 m). Założono rozsunięcie osi konstrukcji przy dylatacji
o 420 mm.
D 420mm

0.2. Przyjęcie długości przęseł podciągu
Długość podciągów
L
P

L D

2

22.44m
Długość przęsła środkowego
L
P2

7.60m
L
P

L
P2
Długość przęseł skrajnych:
L
P1


7.42m
2
0.3. Przyjęcie długości przęseł płyty
Długość przęseł wewnętrznych
L
p2

L
P2
4

1.9m
Długość przęseł skrajnych:
L
p1

L
P1

3L
p2

1.72m
0.4. Przyjęcie długości przęseł żeber
Szacując długość przęsła żebra od 5 do 7 m obliczono liczbę przęseł:
n
P1

B
5m

4.1
n
P2

B
7m

2.929
Przyjęto łączną liczbę przęseł żebra 3.
Długość przęsła środkowego
L
z2

7.00m
B L
z2

Długość przęseł skrajnych:
L
z1


6.75m
2
0.5 Przyjęcie wymiarów przekroju poprzecznego elementów
Płyta:
h
f

60mm
Żebro:
L
z2
15

466.667 mm

przyjęto:
h
z

450mm
h
z
3

150 mm

przyjeto:
b
z

200mm
Podciąg:
L
P2
12

633.333 mm

przyjęto:
h
p

600mm
h
p
2

300 mm

przyjeto:
b
p

300mm
Słup:
h
s

400mm
b
s

400mm
1/31

1. ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ:
1.1 Strop międzykondygnacyjny
1.1.1 Płyta
h
f

60 mm
Nawierzchnia jastrych 30 mm
g
1

30mm 20

kN
m
3

0.600
kN
m
2

Podkład: zaprawa cem.40 mm
g
2

40mm 23

kN
m
3

0.920
kN
m
2

Płyta żelbetowa 60mm
g
3

h
f
25

kN
m
3

1.5
kN
m
2

Tynk cem-wap. 15 mm
g
4

15mm 19

kN
m
3

0.285
kN
m
2

RAZEM obciążenia stałe:
g
p

g
1

g
3
g
2

g
4

3.305
kN
m
2


obciążenia zmienne:
p
p

6.0
kN
m
2
1.1.2 Żebro
L
p2

1.9m
h
z

450 mm

b
z

200 mm

z płyty
g
z1

g
p
L
p2

6.279
kN
m


ciężar własny
g
z2

 
b
z
h
z

h
f

25

kN
m
3

1.95
kN
m

Tynk cem-wap. 15 mm
na ściankach bocznych)
g
z3

2 15

mm h
z

 

h
f

19
kN
m
3

0.222
kN
m

2/31

RAZEM obciążenia stałe:
g
z

g
z1

g
z3
g
z2

8.452
kN
m


6.0
kN

11.4
kN
m
obciążenia zmienne:
p
z

m
2
L
p2


1.1.3 Podciąg
L
z2

7000 mm

h
p

600 mm

b
p

300 mm

z żebra
G
p1

g
z
L
z2

59.163 kN


ciężar własny
G
p2

 
b
p

h
f

L
p2

25

kN
m
3

7.695 kN

Tynk cem-wap. 15 mm
na ściankach bocznych)
G
p3

2 15

mm h
p

 

h
f

19
L
p2

kN
m
3

0.585 kN

RAZEM obciążenia stałe:
G
p

G
p1

G
p3
G
p2

67.442 kN


obciążenia zmienne:
P
p

p
z
L
z2

79.8 kN


1.2 Słupy pośrednie kond. 0
h
s

400 mm

b
s

400 mm

Dla uproszczenia obliczeń, obciążenia c.w. stropodachu przyjęto jak dla stropu międzykondygnacyjnego
Konstrukcja stropów x4
G
s1

4 4

G
p

1079.079 kN


c.w. słupów
H
k

4.5m
G
s2

h
s
b
s

4 H
k 

h
p

0.5m


25
kN
m
3

64.4 kN

RAZEM obciążenia stałe:
G
s

G
s1

1143.479 kN
G
s2


obciążenia śniegiem (strefa 2):
s
k

0.9
kN
m
2
dach płaski:
C
e

0.8
P
s1

s
k
C
e

L
z2

L
P2

38.304 kN


obciążenie użytkowe x3
P
s2

3 4

P
p

957.6 kN


RAZEM:
P
s

P
s1

995.904 kN
P
s2


2. Właściwości materiałów konstrukcyjnych
Beton C37/30:
[N1:3.1]
ĭ
C

[N1:NA.2]
ī
cc
1.4

ī
ct
1.0

ķ 0.2

f
ck

30MPa
f
ctm

2.9MPa
f
ctk.05

2.0MPa
E
cm

32GPa
f
cd

ī
cc

21.429 MPa
f
ck
ĭ
C


f
ctd

ī
ct

f
ctk.05
ĭ
C

1.429 MPa

Stal AIIIN RB500:
f
yk
ĭ
s
f
yk

500MPa
ĭ
s

[N1:NA.2]
f
yd
1.15


434.783 MPa

E
s

200GPa
f
yd
E
s
Współczynniki konstrukcyjne
į
c2

į
syd

%
0.35


0.217 %

į
c2
į
c2
į
syd
ĸ
eff.lim

0.8


0.493

3/31
h
p
1.0
3. Poz 1. Płyta stropu międzykondygnacyjnego
3.1. Schemat statyczny, siły wewnętrzne
3.1.1 Rozpiętości teoretyczne przęseł
[N1:5.3.2.2.]
L
p1

1.72m
t
e

250mm
a
e

0.5min h
f
t
e
 
0.03m


L
p2

1.9m
t
i

b
z

200 mm

a
i

0.5min h
f
t
i
 
0.03m


przęsła skrajne:
l
ne

L
p1

1.62m
b
z
2

l
eff.e

l
ne

a
i
a
e

1680 mm


przęsła pośrednie:
l
ni

L
p2

1.7m
b
z

l
eff.i

l
ni

1760 mm
2 a
i3.1.2 Obciążenia obliczeniowe
Z punktu 1.1.1 przyjeto:
g
d

1.35g
p

4.462
kN
m
2

p
d

1.5p
p

9
kN
m
2

3.1.3 Model obliczeniowy
Zastosowano metodę analizy liniowo - sprężystej ([N1: 5.4]). Do wyznaczeni sił wewnętrznych
wykorzystano tablice Winklera dla belki pięcioprzęsłowej pod obciążeniem ciągłym, rozpatrując pasmo
o szerokości 1m..
3.1.4 Wyniki obliczeń
Momenty zginające
Przesło skrajne
M
d1max


0.0781 g
d

0.1 p
dl
eff.e
2


3.524
1
m
kN m


M
d1min


0.0781 g
d

0.0263 p
dl
eff.e
2


0.315
1
m
kN m


Przesło przyskrajne
M
d2max


0.0331 g
d

0.0787 p
dl
eff.i
2


2.651
1
m
kN m


M
d2min


0.0331 g
d

0.0461 p
dl
eff.i
20.828
1
m
kN m


Przesło wewnętrzne
M
d3max


0.0462 g
d

0.0855 p
dl
eff.i
2


3.022
1
m
kN m


M
d3min


0.0462 g
d

0.0395 p
dl
eff.i
20.463
1
m
kN m


Podpora przyskrajna
M
Bd



0.105 g
d

0.119 p
d

0.5 l
eff.i

 

l
eff.e

2


4.554
1
m
kN m

Podpory wewnętrzne
M
Cd



0.079 g
d

0.111 p
d
l
eff.i
2


4.186
1
m
kN m


Siły poprzeczne
Podpora przyskrajna
V
Bed



g
d
0.606

0.620 p
dl
eff.e


13.917
1
m
kN

V
Bid


0.526 g
d

0.598 p
dl
eff.i

13.603
1

m
kN

Są to wartości maksymalne dla całej płyty
4/31

3.2 Wyznaczenie zbrojenie podłużnego
Założono prostokątny rozkład naprężeń w betonie, przy wartości współczynników

=0,8 i

=1,0
([N: 3.1.7 (3)]). Założono klasę konstrukcji S2 i zbrojenie prętami 6mm ([N1: Tab 4.4.N]).
Przyjęto nominalną grubość otuliny cnom=10mm. Przyjęto wartośc odchyłki otulenia 5mm
([N1:4.4.1.3]).
c
min.b

10mm
c
min.dur

ďc
dev
10mm

5mm
c
min

max c
min.b
c
min.dur



10 mm



Do obliczeń zastosowano algorytm (b=1):

ďc
dev
c
min


6mm
2

42 mm

s
b
=
M
d
d
2
f
cd
ĸ
eff
=
1 1 2 s
bİ 1
=

ĸ
eff
2
A
s
=
M
d
İd

f
yd


Ponadto, dla odpowiednio identycznych przekrojów wykorzystano zależność:
A
sx
=
A
s.ref

M
dx
M
d.ref
3.2.1 Obliczenie pola przekroju zbrojenia
Przesło skrajne
zbrojenie dolne
s
b

M
d1max
d
2
f
cd

0.093
ĸ
eff

1 1 2 s
b
0.098
İ 1


0.951
ĸ
eff
2


A
s1max

M
d1max
İd

f
yd


2.029
cm
2
m

Przesło skrajne
zbrojenie górne
M
d1min

1
3


0.5M
Bd

M
d1min0.654
1
m
kN m


A
s1min

A
s1max

M
d1min
M
d1max

0.377
cm
2
m

Przesło przyskrajne
zbrojenie dolne
A
s2max

A
s1max

M
d2max
M
d1max

1.527
cm
2
m

Przesło przyskrajne
zbrojenie górne
M
d2min

1
3


0.5 M
Bd
 

M
Cd

M
d2min1.733
1
m
kN m


A
s2min

A
s1max

M
d2min
M
d1max

0.998
cm
2
m

Przesło wewnętrzne
zbrojenie dolne
A
s3max

A
s1max

M
d3max
M
d1max

1.74
cm
2
m

Przesło wewnętrzne
zbrojenie górne
M
d3min

1
3


M
Cd

M
d3min1.55
1
m
kN m


A
s2min

A
s1max

M
d3min
M
d1max

0.892
cm
2
m

5/31
d h
f
[ Pobierz całość w formacie PDF ]