Projekt stropu, Studia, Konstrukcje stalowe, projekt

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
POLITECHNIKA POZNAŃSKA
Instytut Konstrukcji Budowlanych
Zakład Konstrukcji Metalowych
PROJEKT STROPU STALOWEGO
Adam Błędzki
Grupa KBI2
Rok akademicki 2008/2009
Nr albumu 79594
Prowadzący dr inŜ. Katarzyna Rzeszut
1
1.
Przyjęcie siatki stropu
Rys. 1
Poz. 1 – Ŝebro stropowe
Poz.2 – podciąg
Poz. 3 – słup
Û
Dane:
Rozstaw Ŝeber stropowych – r
Ŝ
= 2,05 m = 205 cm
Długość obliczeniowa Ŝebra – l
Ŝ
obl
= 1,025 7,0 = 7,175 m = 717,5 cm
Długość obliczeniowa skrajnych przęseł podciągu – l
p
obl.
=1,025 10,25=10,50 m=1050,0 cm
Wysokość słupa w świetle – H = 6,0 m
Ściany nośne z cegły pełnej ceramicznej na zaprawie M10 grubości 1,5 cegły–0,38 m= 38 cm
2
 2.
Poz. 1 – śEBRO STROPOWE
2.1.
Zebranie obciąŜeń
Û
Przekrój przez strop
Ceramiczne płytki podłogowe gr. 2 cm
Gładź cementowa gr. 5 cm
Styropian M20 gr. 5 cm
Folia PCV gr. 0,5 cm
Płyta Ŝelbetowa gr. 14 cm
Współczynnik
ObciąŜenia
Wartość
Charakterystyczna
Wartość
Obliczeniowa
Rodzaj obciąŜenia
Lp.
f
ObciąŜenie Stałe
[kN/m
2
]
[-]
[kN/m
2
]
Płyta Ŝelbetowa gr. 14 cm
25,0 kN/m
3
0,14 m
1
3,5
1,1
3,85
2
Folia PCV gr. 0,5 cm
0,02
1,2
0,024
Styropian M20 gr. 5 cm
0,45 kN/m
3
0,05 m
3
0,0225
1,2
0,027
Gładź cementowa gr. 5 cm
21,0 kN/m
3
0,05 m
4
1,05
1,3
1,365
Płytki ceramiczne gr. 2 cm
21,0 kN/m
3
0,02 m
5
0,42
1,2
0,504
Suma
g
k
=5,0125
-
g
d
=5,77
ObciąŜenie Zmienne
6
ObciąŜenie uŜytkowe
q
k
=18,0
1,2
q
d
=21,6
Razem
g
k
+q
k
=23,01
g
d
+q
d
=27,37
3
 ObciąŜenie zbieramy z rozpiętości równej rozstawowi Ŝeber stropowych ,a więc
r
Ŝ
=2,05 m
g
k
* = g
k
r
Ŝ
= 5,0125 kN/m
2
2,05 m =
10,28 kN/m
g
d
* = g
d
r
Ŝ
= 5,77 kN/m
2
2,05 m =
11,83 kN/m
q
k
* = q
k
r
Ŝ
= 18,0 kN/m
2
2,05 m =
36,9 kN/m
q
d
* = q
d
r
Ŝ
= 21,6 kN/m
2
2,05 m =
44,28 kN/m
(g
k
+q
k
)* = (g
k
+q
k
) r
Ŝ
= 23,01 kN/m
2
2,05 m =
47,18 kN/m
(g
d
+q
d
)* = (g
d
+q
d
) r
Ŝ
= 27,37 kN/m
2
2,05 m =
56,11 kN/m
2.2.
Obliczenie sił wewnętrznych
gd+qd
A
C
B
l=717,5 cm
l=717,5 cm
Û
Momenty
M
A
= M
C
= 0,0 kNm
M
AB
max
= (0,07 11,83 + 0,096 44,28) 7,175
2
= 261,47 kNm
M
AB
min
= (0,07 11,83 – 0,025 44,28) 7,175
2
= –14,36 kNm
M
B
min
= (– 0,125 11,83 – 0,063 44,28 ) 7,175
2
= – 219,74 kNm
M
B
max
= (– 0,125 (11,83 + 44,28) ) 7,175
2
=
– 361,07 kNm
Û
Siły tnące
V
A
= R
A
= (0,375 11,83 + 0,437 44,28) 7,175 =
170,67 kN
V
B
L
= (– 0,625 (11,83+44,28)) 7,175 = – 251,62 kN
V
B
P
= (0,625 (11,83+44,28)) 7,175 = 251,62 kN
V
V
251,62 251,62 ,
R
B
=
4
 2.3.
Przyjęcie przekroju walcowanego typu IPE
Û
Wymagany wskaźnik wytrzymałości
W
potrz
=
· 1,2
,
· 1,2 0,00211358 m
,
W
potrz
=
Przyjęto przekrój walcowany
IPE 550
o następujących parametrach:
y
A = 134 cm
2
I
x
= 67120 cm
4
I
y
= 2670 cm
4
W
x
= 2440 cm
3
W
y
= 254 cm
3
tw=11,1 mm
i
x
= 22,3 cm
x
i
y
= 4,45 cm
m = 106 kg/m
c
w
= m g = 106 kg/m 10 m/s
2
c
w
k
=1,06 kN/m
c
w
d
=1,06 kN/m 1,1= 1,166 kN/m
b=210 mm
Rys. 2
Û
Skorygowane wartości obciąŜeń stałych o cięŜar własny Ŝebra
= g
k
* + c
w
k
= 10,28 kN/m + 1,06 kN/m
= 11,34 kN/m
gk
= g
d
* + c
w
d
= 11,83 kN/m +1,166 kN/m =
12,996 kN/m
gd
q
k
* =
36,9 kN/m
q
d
* =
44,28 kN/m
gk
(g
k
+q
k
)** =
+q
k
* = 11,34 kN/m + 36,9 kN/m =
48,24 kN/m
(g
d
+q
d
)** =
gd
+q
d
* = 12,996 kN/m + 44,28 kN/m =
57,276 kN/m
5
  [ Pobierz całość w formacie PDF ]