Projekt toczenie, Obróbka Ubytkowa, Toczenie

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Toczenie stożków
Adrian Gibowski
Kl.IB ZSZ
Toczenie stożków wykonuje
się 4 sposobami:
• Z przesuniętym konikiem
• Ze skręconymi saniami narzędziowymi
• Z zastosowaniem liniału
• Z zastosowaniem noży tokarskich
Toczenie z przesuniętym
konikiem
• Toczenie to stosuje się do obróbki stożków o małej
zbieżności. Po zamocowaniu przedmiotu obrabianego w
kłach wrzeciona i konika przesuwa się korpus konika w
kierunku poprzecznym o pewną wielkość. Zaletą
toczenia z przesuniętym konikiem jest możliwość
zastosowania mechanicznego posuwu wzdłużnego.
• Wady:
– Mała dokładność obróbki
– Trudność dokładnego przesunięcia konika o zamierzoną wartość
Toczenie stożków przy
skręcaniu sań
narzędziowych
• Metodę toczenia stożków przez skręcanie na obrotnicy
stosuje się do stożków krótkich. Wykorzystując podziałkę
na obrotnicy, sanie narzędziowe można ustawić pod
rozmaitymi kątami, w zależności od potrzeby. Posuw
noża odbywa się ręcznie przez pokręcanie rękojeścią.
• Zalety
– możliwość wykonywania stożków o dużych i małych kątach.
– Łatwość skręcania sań na obrotnicy o dany kąt.
Z zastosowaniem liniału
• Za pomocą liniału można toczyć
powierzchnie stożkowe wewnętrzne.
[ Pobierz całość w formacie PDF ]