Projekt wału910, PKM, walutt

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
 Współczynnik wielko 




 Obliczanie i dobór współczynników dla skr 
 Współczynnik kształtu:



 Współczynnik działania karbu:




 Współczynnik stanu powierzchni:




 Współczynnik spi  
 Współczynnik wielko 


   
 

  
 

 


  



 



























 Obliczenie rzeczywistego współczynnika bezpiecze 
 



  




  Obliczenie całkowitego współczynnika bezpiecze 



 otrzymanego współczynnika bezpiecze 




[ Pobierz całość w formacie PDF ]