Projekt wersja ostateczna, Zarządzanie i inżynieria produkcji, Semestr 5, Zarządzanie strategiczne

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH
WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA
Zarządzanie Strategiczne
Temat pracy:
Analiza strategiczna firmy
Wykonali: Tomasz Kopiec
Krystian Mrowiec
Hubert Skrzypulec
Tadeusz Turkiewicz
Strona
1
z
76
Spis treści
I. Charakterystyka firmy .............................................................................. 4
II. Charakterystyka otoczenia powszechnego (makrootoczenia) ................... 8
1)
Otoczenie ekonomiczne
...................................................................................................... 9
2)
Otoczenie technologiczne
................................................................................................. 14
3)
Otoczenie polityczno – prawne
......................................................................................... 17
4)
Otoczenie społeczno – demograficzne
.............................................................................. 20
III. Scenariusze stanów otoczenia ................................................................. 23
1)
Analiza tendencji w otoczeniu
........................................................................................... 23
2)
Scenariusz optymistyczny
.................................................................................................. 25
3)
Scenariusz pesymistyczny
................................................................................................. 26
4)
scenariusz najbardziej prawdopodobny
........................................................................... 27
Wnioski:
................................................................................................................................... 29
IV. Analiza otoczenia konkurencyjnego ........................................................ 35
1)
Schemat 1
......................................................................................................................... 35
2)
Schemat 2
.......................................................................................................................... 38
V. Analiza kompetencji przedsiębiorstwa .................................................... 48
1)
BILANS STRATEGICZNY
...................................................................................................... 48
Wnioski: ............................................................................................................................. 51
2) Kluczowe czynniki sukcesu ................................................................................................ 53
Strona
2
z
76
Wnioski: ............................................................................................................................. 55
3) Łańcuch wartości dodanej ................................................................................................ 57
VI. Ocena strategicznej pozycji przedsiębiorstwa .......................................... 58
1) Analiza SWOT .................................................................................................................... 59
a)Czy zidentyfikowane siły pozwolą wykorzystać szanse, które mogą wystąpić? ................... 59
b)Czy zidentyfikowane słabości wzmocnią siłę oddziaływania zagrożeń? .............................. 60
c)Czy zidentyfikowane siły pozwolą na przezwyciężenie mogących wystąpić zagrożeń? ........ 61
d)Czy zidentyfikowane słabości nie pozwolą na wykorzystanie pojawiających się szans? ....... 62
2) Analiza TOWS .................................................................................................................... 63
a)Czy dane zagrożenia osłabią siły firmy? ............................................................................. 63
b)Czy dane szanse spotęgują zidentyfikowane silne strony? ................................................. 64
c)Czy dane szanse pozwolą przezwyciężyć istniejące słabości? .............................................. 65
d)Czy dane zagrożenia spotęgują występujące słabości? ...................................................... 67
VII. WYBORY STRATEGICZNE ......................................................................... 69
1) Strategiczny wzorzec 1 – cena – jakość ............................................................................ 69
2) Strategiczny wzorzec 2 – atak – unik ................................................................................ 69
3) Strategiczny Wzorzec 3 – gdzie i jak konkurować ............................................................ 70
4) Strategiczny wzorzec 4 – spójne i niespójne strategie ...................................................... 73
5) Strategiczny wzorzec 5 – liderzy rynku ............................................................................. 74
6) Strategiczny wzorzec 6 – strategie lateralne i liniowe ...................................................... 74
Bibliografia .................................................................................................... 76
Strona
3
z
76
I.
Charakterystyka firmy
Tyskie Browary Książęce
– przedsiębiorstwo produkcyjne w branży
piwowarskiej znajdujące się w Tychach. Jest obecnie częścią koncernu
Kompania Piwowarska SA. Produkuje piwo marki Tyskie, Lech (na południową
Polskę) oraz Pilsner Urquell (na całą Polskę, poza browarem w Pilźnie Urquella
produkuje także browar w Kałudze będący częścią grupy SABMiller), a także
Dębowe Mocne i Żubra oraz piwo Książęce.
Obecnie produkcją piwa zajmuje się Browar Książęcy (stara część), a
obsługą logistyki zajmuje się nowa część. Obie części Browaru Książęcego
należą do tej firmy. W starej części browaru pozostała rozlewnia do kegów,
natomiast puszki oraz butelki napełniane są w nowej części.
Dawniej piwo warzono również w Browarze Obywatelskim, położonym w
okolicach dworca kolejowego, ale od wielu lat zaprzestano produkcji w tym
miejscu. Na terenie browaru książęcego znajdowała się gorzelnia (trunki z niej
towarzyszyły otwarciu wieży Eiffela). Dawniej browary zajmowały się także
produkcją beczek dębowych, na terenie browaru były mieszkania pracownicze.
Obecnie produkcja skoncentrowana jest wyłącznie na piwie.
Historia najnowsza Browaru
Zmiany w Polsce na przełomie lat 80. i 90. stworzyły nowe możliwości na
każdym polu działalności browaru. Ostatnie 17 lat to czas największych zmian
w sposobie organizacji produkcji piwa i modernizacji browaru, które
zaowocowały bezprecedensowymi sukcesami na najważniejszych
międzynarodowych konkursach piwnych oraz eksportową ekspansją Tyskiego.
Na początku 1991 roku zapadła decyzja o prywatyzacji – państwowych od 1945
roku – Browarów Tyskich. W jej efekcie 24 marca 1992 roku powstały Browary
Strona
4
z
76
Tyskie Górny Śląsk SA. Ich strukturę określał „Regulamin organizacyjny spółki”
wyodrębniający trzy podstawowe jednostki produkcyjne: Browar Książęcy,
Browar Obywatelski i Wytwórnię Napojów. Taki stan rzeczy trwał do 1997 roku,
gdy władze spółki postanowiły skoncentrować się na produkcji piwa
w Browarach Książęcych. Rok później zamknięto Wytwórnię Napojów i Browar
Obywatelski. Najważniejsze zmiany miały jednak dopiero nadejść...
W 1999 roku nastąpiło połączenie Browarów Tyskich Górny Śląsk SA z Lech
Browary Wielkopolski SA, w wyniku czego powstała Kompania Piwowarska SA
z siedzibą w Poznaniu; cztery lata później dołączył do nich Browar Dojlidy
w Białymstoku i swą działalność rozpoczął największy producent piwa w Polsce.
Zamiany w strukturze własnościowej browaru w Tychach pociągnęły za
sobą jego gwałtowną modernizację. Do najważniejszych wydarzeń tego okresu
zaliczyć należy otwarcie 1 lipca 1992 roku nowej warzelni, tzw. czeskiej,
wyposażonej w automatyczne sterowanie. Jej uruchomienie pozwoliło na
zwiększenie produkcji do 1 100 000 hektolitrów piwa na rok. W tym samym
roku oddano do użytku pierwszą półautomatyczną linię do rozlewu piwa do
beczek typu keg. Nowe beczki szybko wyparły z rynku powszechnie używane
wówczas beczki aluminiowe oraz zrewolucjonizowały sprzedaż piwa
w gastronomii.
Kolejnym ważnym krokiem, mającym na celu poprawę higieny produkcji
i jakości piwa było wprowadzenie technologii tankofermentorów. Dzięki nim
można było również skrócić czas produkcji, a co za tym idzie zwiększyć
produkcję piwa. Pierwszych 8 tankofermentorów o pojemności 2500
hektolitrów każdy, sterowanych komputerowo, oddano do eksploatacji
w sierpniu 1994 roku. Trzy lata później było już ich 46, a ich monumentalne
sylwetki stały się charakterystycznym elementem panoramy browaru. Dziś,
w dwóch oddziałach fermentacji, pracuje ich 78.
Strona
5
z
76
[ Pobierz całość w formacie PDF ]