ProjektBazyDanych 2, Studia, Inf Og Rok III, Semestr I, Inżynieria Oprogramowania, Dokumentacja

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->NPC«column»nazwaNPC: VARCHAR(50)typNPC: VARCHAR(50)silaAtakuNPC: intsilaObronyNPC: intstanManyNPC: int*PK nPCID: INTEGER«PK»+PK_NPC(INTEGER)+PK_NPC+PK_NPC11+PK_NPC+PK_NPC11(nPCID = nPCID)«FK»+FK_Dialog_NPCDialog(nPCID = nPCID)«FK»«column»tekstDialogu: VARCHAR(50)kolejDialogu: intpunktyReputacji: int*PK dialogID: INTEGER1..**FK nPCID: INTEGER*FK postaćID: INTEGER+FK_Dialog_Postać«PK»+PK_Dialog(INTEGER)«FK»+FK_Dialog_NPC(INTEGER)+FK_Dialog_Postać(INTEGER)+PK_Dialog11..*(postaćID = postaćID)«FK»(nPCID = nPCID)«FK»(dialogID = dialogID)«FK»(nPCID = nPCID)«FK»+FK_Opcje_DialogOpcje+FK_UmiejetnosciNPC_NPC1..*UmiejetnosciNPC«column»nazwaUmiejetnosci: VARCHAR(50)silaUmiejetnosciNPC: intkosztManyNPC: int*PK umiejetnosciNPCID: INTEGER*FK nPCID: INTEGER«PK»+PK_UmiejetnosciNPC(INTEGER)«FK»+FK_UmiejetnosciNPC_NPC(INTEGER)«column»opcjaDialogu: VARCHAR(50)*PK opcjeID: INTEGER*FK dialogID: INTEGER«PK»+PK_Opcje(INTEGER)«FK»+FK_Opcje_Dialog(INTEGER)(postaćID = postaćID)«FK»+FK_Dziennik zadań_NPC1..*Dziennik zadań«column»nazwaDziennika: VARCHAR(50)typDziennika: VARCHAR(50)*PK dziennik zadańID: INTEGER*FK nPCID: INTEGER*FK postaćID: INTEGER«PK»+PK_Dziennik zadań(INTEGER)«FK»+FK_Dziennik zadań_NPC(INTEGER)+FK_Dziennik zadań_Postać(INTEGER)+PK_Dziennik zadań1+FK_Zadanie_Dziennikzadań(dziennik zadańID = dziennik zadańID)«FK»1..*Zadanie«column»nazwaZadania: VARCHAR(50)opisZadania: VARCHAR(50)nagrodaZadania: VARCHAR(50)karaZadania: VARCHAR(50)*PK zadanieID: INTEGER*FK dziennik zadańID: INTEGER«PK»+PK_Zadanie(INTEGER)«FK»+FK_Zadanie_Dziennik zadań(INTEGER)+FK_Dziennik zadań_Postać1..*1..*Ekwipunek«column»typEkwipunku: VARCHAR(50)nazwaEkwipunku: VARCHAR(50)*PK ekwipunekID: INTEGER+FK_Ekwipunek_NPC*FK postaćID: INTEGER*FK nPCID: INTEGER1..*«PK»+PK_Ekwipunek(INTEGER)«FK»+FK_Ekwipunek_Postać(INTEGER)+FK_Ekwipunek_NPC(INTEGER)+FK_Ekwipunek_Postać1..*(ekwipunekID = ekwipunekID)«FK»+PK_Ekwipunek1+PK_Ekwipunek1(ekwipunekID = ekwipunekID)«FK»+F(postaćID = postaćID)«FK»+PK_PostaćPostać«column»imiePostaci: VARCHAR(50)rasaPostaci: VARCHAR(50)+PK_PostaćklasaPostaci: VARCHAR(50)plecPostaci: VARCHAR(50)1silaAtaku: intsilaObrony: intpoziomDoswiadczenia: intkryteriumDoswiadczenia: longiloscDoswiadczenia: long+PK_PostaćiloscTalentow: intstanZycia: int1stanMany: int*PK postaćID: INTEGER«PK»+PK_Postać(INTEGER)+PK_Postać11..*1Umiejetnosci+PK_Postać1«column»nazwaUmiejetnosci: VARCHAR(50)opisUmiejetnosci: VARCHAR(50)+FK_Umiejetnosci_PostaćsilaUmiejetnosci: intpoziomUmiejtnosci: intkosztMany: int(postaćID = postaćID)*PK umiejetnosciID: INTEGER1..*«FK»*FK postaćID: INTEGER«PK»+PK_Umiejetnosci(INTEGER)«FK»+FK_Umiejetnosci_Postać(INTEGER)+PK_Postać1(postaćID = postaćID)«FK»+FK_Wyglad_PostaćWyglad«column»typSzczegolu: VARCHAR(50)szczegolWygladu: VARCHAR(50)*PK wygladID: INTEGER*FK postaćID: INTEGER«PK»+PK_Wyglad(INTEGER)(postaćID = postaćID)«FK»«FK»+FK_Wyglad_Postać(INTEGER)+FK_Ustawie(stan rozgrywkiID = stan rozgrywkiID)«FK»+FK_Stan rozgrywki_Postać1..*Stan rozgrywki«column»typRozgrywki: VARCHAR(50)dataRozgrywki: int*PK stan rozgrywkiID: INTEGER*FK mapaID: INTEGER*FK postaćID: INTEGER«PK»+PK_Stan rozgrywki(INTEGER)«FK»+FK_Stan rozgrywki_Mapa(INTEGER)+FK_Stan rozgrywki_Postać(INTEGER)+PK_Stan rozgrywkiMapa1+FK_Stan rozgrywki_Mapa(mapaID = mapaID)1«FK»«column»nazwaLokacji: VARCHAR(50)+PK_MapatypLokacji: VARCHAR(50)polozenieX: int1polozenieY: int*PK mapaID: INTEGER«PK»+PK_Mapa(INTEGER)Magiczna karta«column»nazwaKarty: VARCHAR(50)stanKarty: boolopisKarty: VARCHAR(50)FK_Magiczna karta_Ekwipunek*PK magiczna kartaID: INTEGER0..**FK ekwipunekID: INTEGER«PK»+PK_Magiczna karta(INTEGER)«FK»+FK_Magiczna karta_Ekwipunek(INTEGER)Przedmiot«column»nazwaPrzedmiotu: VARCHAR(50)+FK_Przedmiot_EkwipuneksilaAtakuPrzedmiotu: intsilaObronyPrzedmiotu: int0..*bonusZyciaPrzedmiotu: intbonusManyPrzedmiotu: int*PK przedmiotID: INTEGER*FK ekwipunekID: INTEGER«PK»+PK_Przedmiot(INTEGER)«FK»+FK_Przedmiot_Ekwipunek(INTEGER)Ustawienia«column»nazwaUstawienia: VARCHAR(50)typUstawienia: longstanUstawienia: bool*PK ustawieniaID: INTEGER*FK stan rozgrywkiID: INTEGER«PK»1..*+PK_Ustawienia(INTEGER)«FK»+FK_Ustawienia_Stan rozgrywki(INTEGER)enia_Stan rozgrywki [ Pobierz całość w formacie PDF ]