projektowanie, dietetyka, semestr7, specjalizacja, biotechnologia i mikrobiologia jakości żywienia, ...

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
W
YDZIAŁ
N
AUK
O
Ż
YWNOŚCI
P
ROJEKTOWANIE
Z
AKŁADÓW
P
RZEMYSŁU
M
LECZARSKIEGO
Mgrinż
MichałOlkowski
Zakład Biotechnologii Mleka
1
 Układ pracy
1.
Lokalizacjaisytuacjaprawnazakłau
2.
Sposóbpozyskiwaniaizapłatyza
mleko
3.
Opis technologicznyprodukcjiwyrobów
1.
Urządzenieisprzęt
2.
Schemat blokowy
HACCP
3.
Opisczynności
4.
Schemat produkcyjny
(przygotowany w programie CAD)
2
Układ pracy
5.
Bilansesurowcaiproduktów
6.
Opakowania,materiałypomocnicze,
magazynowanie
7.
HACCP,zapewnianiejakościiinne
systemy
8.
Rozplanowanie urządzeńmleczarskich
9.
Zużyciewody,energiiiinnych
czynnikówenergetycznych
3
Układ pracy
10.
Gospodarka produktami ubocznymi
11.
Wykaz maszyniurządzeń
12.
Harmonogram pracy urządzeń
13.
Zatrudnianie i harmonogram pracy
14.
Mycie i dezynfekcja
15.
Gospodarkaściekami
16.
Rozplanowanieurządzeńmleczarskich
4
Założenia wstępne
Moc przerobowa –
500 tys. dm
3
mleka
Tłuszcz
4,0 %
Białko
3,2 %
Kazeina
2,6 %
B. serwatkowe
0,6 %
Laktoza
4,6 %
Popiół
0,7 %
Gęstośćmleka
1,028 g/cm
3
Gęstośćosocza 1,035
g/cm
3
Gęstośćtłuszczu0,930
g/cm
3
5
[ Pobierz całość w formacie PDF ]