Projektowanie i Budowa Sieci Komputerowych(wyk cz2), Komputer artykuły

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
PROJEKTOWANIE I BUDOWA
SIECI KOMPUTEROWYCH
SIECI KOMPUTEROWYCH
Wykład II dla studentów
„Informatyki stosowanej”
sem. VII
Specjalizacja SIECI
Prowadzący:
Prof. dr hab. inż. Jerzy Lipski
e-mail lipski@archimedes.pol.lublin.pl
PROJEKTOWANIE I BUDOWA
Topologia okablowania
informacje o:
z
Ilości węzłów w segmencie;
z
Maksymalnej liczby segmentów
możliwych do połączenia za pomocą
regeneratorów;
z
odległości krytycznych węzłów
sieciowych;
z
Rodzaju wymaganego kabla;
z
Jak trzeba zakończyć linię.
Topologia czyli kształt sieci zawiera
Topologia liniowa
Parametry liniowej topologii sieci
z
Maksymalna prędkość przesyłu 10 Mbps;
z
Stosuje kable koncentryczne RG-58 lub RG-58/CU i
złącza BNC;
z
Wymaga zastosowania 50 Ω złącza kończącego na
końcach segmentu;
z
Obsługuje maksymalnie 30 węzłów sieciowych na
segment;
z
Segmenty nie powinny być dłuższe niż 185 m;
z
Przy zastosowaniu regeneratorów może być do 5
segmentów w tym tylko 3 z węzłami (po 30 węzłów);
z
Węzły powinny być oddzielone co najmniej 0,5 m
odcinkiem kabla.
Topologia gwiazdy
[ Pobierz całość w formacie PDF ]