Projektowanie przekładni łańcuchowej, Podstawy Konstrukcji Maszyn, Przekładnia pasowa

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Przekładnia łańcuchowa, PN-81/M-84100
Obliczenia przekładni łańcuchowych napędowych z łańcuchami rolkowymi. Prędkość obrotowa koła
napędzanego jest najwyżej równa prędkości obrotowej koła napędzającego (reduktor)
1.
OBLICZENIA
1.1 Dane założeniowe
Ustalenie danych założeniowych:
- moc przenoszona, N
- prędkość obrotowa koła napędzającego, n
1
- prędkość obrotowa koła napędzanego, n
2
- przełożenie, u
- przybliżony rozstaw osi, a
- maksymalna szerokość łańcucha, b
- maksymalna średnica wierzchołków koła napędzającego, d
a1
- maksymalna średnica wierzchołków koła napędzanego, d
a2
- współczynnik uwzględniający warunki pracy maszyn, f
1
- współczynnik uwzględniający liczbę zębów, f
2
1.2. Obliczenia wstępne
1.2.1. Tok obliczeń wstępnych.
- określenie liczby zębów kół łańcuchowych,
- wstępny dobór łańcucha,
- obliczenie średnic kół łańcuchowych,
- obliczenie liczby ogniw łańcucha,
- sprawdzenie rozstawu osi.
1.2.2. Określenie liczby zębów kół łańcuchowych
1.2.2.1. Określenie liczby zębów koła napędzającego, z
1
Liczba zębów koła napędzającego (mniejszego) nie powinna być mniejsza od 12. Dla dużej pewności pracy nie
mniej niż 19.
1.2.2.2. Określenie liczby zębów koła napędzanego, z
2
Koło napędzane (większe)
z
2
= u*z
1
, gdzie u = n
1
/n
2
.
Zalecane przełożenia i liczby zębów w tab. 1
Tablica 1
z
2
z
1
95
76
57
38
25
23
21
19
17
15
12
u
12
-
6,33
4,75
3,17
2,08
1,92
1,75
1,58
1,42
1,25
1
15
6,33
5,07
3,8
2,53
1,67
1,53
1,4
1,27
1,13
1
-
17
5,59
4,47
3,35
2,24
1,47
1,35
1,24
1,12
-
-
-
19
5
4
3
2
1,32
1,21
1,11
1
-
-
-
21
4,52
3,62
2,71
1,81
1,19
1
-
-
-
-
-
23
4,13
3,3
2,48
1,65
1,09
-
-
-
-
-
-
25
3,8
3,04
2,28
1,52
1
-
-
-
-
-
-
1.2.2.3. Określenie wsp. uwzględniającego liczbę zębów f
2
, rys 1 w normie (tab. 2)
 Tabela 2. Przykładowe wartości f
2
z
1
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
f
2
2,0
1,25
0,95
0,75
0,61
0,52
0,45
0,4
0,35
0,32
0,28
0,27
0,25
1.2.3. Wstępny dobór łańcucha
1.2.3.1. Określenie wsp. uwzględniającego warunki pracy maszyn – wg tab. 3
Napęd jednostajny
f
1
=1,0
Napęd niejednostajny
f
1
=1,5
Napęd z przerwami
f
1
=2,0
Sprężarki odśrodkowe
Sprężarki odśrodkowe 3-
cylindrowe
Sprężarki odśrodkowe 1 i 2
cylindrowe
Obrabiarki do obróbki drewna
Młyny kulowe
Młyny płytowe
Obrabiarki – napęd główny
Ciągarki do drutu
Maszyny cegielniane
1.2.3.2. Moc skorygowana N
s
Dla warunków pracy odbiegających od danych (norma)
N
s
= N *f
1
*f
2
gdzie N – moc przenoszona założona
1.2.3.3. Wybór łańcucha
Wybór łańcucha z PN-77/M-84165, PN-78/M-84167 lub PN-77/M-84168, w zależności od wielkości mocy
przenoszonej założonej lub skorygowanj i prędkości obrotowej koła napędzającego, przeprowadza się zgodnie
z wykresami na rys.2 i 3 (norma)
Przykład, dla N=6kW i n=400obr/min, 212B; 12B; S45; S52; S55 (jednorzędowy). Na podstawie tych oznaczeń
i norm PN-77/M-84165, PN-78/M-84167 lub PN-77/M-84168 odczytujemy parametry łańcucha: podziałkę,
szerokość, obciążenie zrywające P
r
.
1.2.3.4. Smarowanie
W zależności od prędkości liniowej łańcucha v i jego numeru należy dobrać odpowiedni zakres smarowania wg
rys.4 (norma), oznaczony liczbą od 1 do 4.
v = (p*z*n)/60000
gdzie:p – podziałka w mm, z – liczba zębów, n- prędkośc obrotowa w obr/min
1.2.4. Obliczenie średnic kół łańcuchowych
Podziałowej i wierzchołków - przeprowadza się zgodnie z PN-73/M-84161 i PN/79/M-84163
Średnica podziałowa: d=p*X (X z norm)
Średnica wierzchołków: d
a max
=d+1,25*p-d
1
, gdzie d
1
średnica rolki łańcucha (z norm).
1.2.5. Obliczenie liczby ogniw łańcucha
Dla równej liczby zębów kół z1=z2=z
k = 2*(a/p)+z
Dla nierównej liczby zębów kół (z2>z1)
 k = 2*(a/p)+(z1+z2)/2+(f3*p)/a
gdzie a – przybliżony rozstaw osi (założony)
p –podziałka
f3 – wsp. wg. f3 = ((z2-z1)^2)/(4*pi^3)
Liczba ogniw powinna być liczbą całkowitą i parzystą.
1.2.6.
Obliczenie rozstawu osi
Dla równej liczby zębów kół z1=z2=z
a = (k-z)/2*p
Dla nierównej liczby zębów kół (z2>z1)
a = [2*k-(z1+z2)]*f4*p
f4 – wsp. wg. tabeli (norma)
Przykład:
(k-z1)/(z2-z1)
f4
(k-z1)/(z2-z1)
f4
13
0,24991
2
0,24421
12
0,24990
1.5
0,23648
11
0,24988
1.3
0,22793
10
0,24983
1.2
0,21990
5
0,24937
1,1
0,20549
4
0,24896
1,06
0,19564
3
0,24795
1.2
Obliczenia sprawdzające
- obliczenie prędkości liniowej łańcucha
- napiecia łańcucha
- sprawdzenie wsp. bezpieczeństwa na zrywanie
- obliczenie wymaganej wielkości zwisu łańcucha w przekładni
1.2.1. Napięcie statyczne łańcucha
P
st
=(100*N)/v
1.2.3. Napięcie dynamiczne
P
d
=P
st
*f
1
Siła odśrodkowa
P
f
=mv^2, gdzie m – masa 1 m łańcucha
1.2.4. Całkowite napięcie łańcucha
P
cst
=P
st
+P
d
1.2.5. Całkowite napięcie łańcucha dynamiczne
P
cd
=P
d
+P
f
 1.2.6. Sprawdzenie wsp. bezpieczeństwa
1.2.6.1 Na zrywanie przy obciążeniu statycznym
g
st
=P
r
/P
cst
, gdzie P
r
– obciążenie zrywające
g
st
>7 (warunek)
1.2.6.2. Na zrywanie przy obciążeniu dynamicznym
g
d
=P
r
/P
cd
g
d
>=5 (warunek)
1.4 Obliczenie wielkości zwisu minimalnej łańcucha
f
min
=0,01*a
[ Pobierz całość w formacie PDF ]