Promocja w sieci Internet, Studia Eli, Praca dyplomowa, Motywacja

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
t
AKADEMIA GìRNICZO Î HUTNICZA
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
ZAKŁAD MARKETINGU I ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ
PIOTR POZNAŃSKI
PROMOCJA W SIECI INTERNET
Promotor:
dr WIT SEWERA
Krakw 1999
Pragnę złożyć podziękowania
mojemu Promotorowi,
dr Witowi Sewerze
za poświęcony czas
oraz cenne rady związane
z niniejszą pracą.
2
t
Spis treści:
1. Promocja jako integralna część marketingu mix ....................................................................5
2. Internet jako medium promocyjne........................................................................................42
3. Instrumenty promocji w Internecie...........................................................................................
Dodatek A - Słownik ..............................................................................................................122
Dodatek C Î Cenniki reklam i wyniki badań portali Onet i Wirtualna Polska ......................150
Wstęp
Wstęp
Zbliżający się koniec wieku jest czasem kojarzony ze zmianami i przyszłością. Koniec
dwudziestego stulecia to schyłek ery postindustrialnej. Wydajne linie produkcyjne
i nowoczesne systemy zarządzania są w stanie wyprodukować praktycznie każdą ilość
wyrobw. Kraje wysokorozwinięte borykają się notorycznie z problemem nadprodukcji
zarwno w przemyśle, jak i rolnictwie.
Dziedziną, ktra przez ostanie lata przeżywa szczeglnie gwałtowny rozwj jest
informatyka. O ile w latach osiemdziesiątych i początku dziewięćdziesiątych głwny nacisk
położony był na komputeryzację, o tyle ostatnie dziesięć lat upłynęło pod znakiem Internetu,
Sieci oplatającej prawie cały świat, ktra sprawiła, że swobodny przepływ informacji jest
teraz prosty i tani jak nigdy dotąd. Choć już teraz mwi się o Internecie, jako o fakcie
dokonanym, to nie należy zapominać, że największą jego zaletą jest dynamiczny rozwj.
Ostatnie statystyki mwią o podwajaniu liczby użytkownikw co kilkanaście miesięcy.
Nawet jeśli trend ten ulegnie spowolnieniu, to trudno oceniać dziś jaką formę może przybrać
Internet za parę lat. Pewnym jest, że lokomotywą jego rozwoju jest biznes.
Tam, gdzie są pieniądze, są i ludzie chcący je zarabiać. Internet, ze względu na swą
specyfikę, jest miejscem wyjątkowo wyrwnującym szanse w konkurowaniu. Nie trzeba być
dużym i bogatym przedsiębiorstwem, aby sprzedać produkt i cieszyć się zaufaniem milionw
użytkownikw. Oczywiście w miarę wkraczania coraz większej ilości firm do tego
wirtualnego świata, coraz trudniej będzie małym i z natury rzeczy słabszym firmom. Dziś
jednak, wiele dużych organizacji, mimo dużego doświadczenia marketingowego pozostaje w
tyle. Winny jest temu konserwatyzm i niechęć do zrozumienia odmiennego charakteru
Internetu.
Praca podzielona została na trzy części (rozdziały). W pierwszej zamieszczono
podstawowy zakres wiedzy marketingowej dotyczącej zagadnień promocji. Celem tego
rozdziału jest podkreślenie wagi promocji oraz zwrcenie uwagi na integralność wszystkich
składnikw polityki marketingowej w działalności formy. Druga część poświęcona jest
Internetowi. Znajdują się tam: historia powstania i geneza rozwoju tej sieci, wybrane
statystyki, jak rwnież omwienie istotnych z marketingowego punktu widzenia cech
Internetu. Lektura tego rozdziału powinna uzmysłowić specyficzny charakter i wyjątkowość
tego medium. W części trzeciej przedstawiono wykorzystywane w Internecie instrumenty
promocji. Szczeglny nacisk położono na najczęściej wykorzystywane narzędzia oraz
 Wstęp
konieczność planowania całościowej polityki promocji. Na samym końcu zamieszczono
słownik pojęć, ułatwiający poruszanie się w internetowej nomenklaturze, przykładowe
cenniki i wyniki badań dwch największych polskich portali oraz wywiad z jednym z
czołowych polskich ekspertw z dziedziny promocji w Internecie.
Całość zamieszczonych w pracy informacji pozwoli, jak sądzę, udowodnić
następującą tezę.
áInternet jest nowym, ciągle ewoluującym medium promocyjnym, ktre dzięki swoim
specyficznym cechom i szerokim możliwościom wykorzystania, znacząco wpłynie w
najbliższych latach na politykę promocji prowadzoną przez przedsiębiorstwa.Ñ
Praca powstała w oparciu o skąpą polską literaturę dotyczącą powyższego tematu,
informacje z zagranicznych serwisw internetowych, materiały i doświadczenia zdobyte
podczas praktyki w Internetowym Domu Mediowym oraz rozmowy z ekspertami.
5
[ Pobierz całość w formacie PDF ]