Proste przykłady PLC, Elektronika, PLC

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Systemy wbudowane
Laboratorium
Wybrane funkcje logiczne
Wprowadzenie
L1
L2
A
W
X0
Y0
B
X1
Nazwa
Oznaczenia
W
A
X0
B
X1
W
Y0
Zygmunt Kubiak
Sterowniki PLC - Wprowadzenie do programowania (1)
Proste przykłady
Załączenie jednego z dwóch (lub obu) przełączników
A lub B
powoduje
zapalenie żarówki
W
. Zgaszenie żarówki wymaga stanu wyłączenia obu
wyłączników. W rezultacie funkcję
W
możemy zapisać następująco:
W = A OR B
lub
NOT W =NOT A AND NOT B
, tzn.
W = NOT (NOT A AND NOT B)
Korzystając z praw de Morgana można wykazać, ze obydwa wyrażenia
są tożsame.
Program PLC zapisany w języku LD nie wymaga komentarza. Do
realizacji zadania wykorzystano pierwszą wersję równania.
1
Systemy wbudowane
Laboratorium
Wybrane funkcje logiczne
Wprowadzenie
L1
L2
A
B
W
Nazwa
Oznaczenia
X0
X1
Y0
A
X0
B
X1
W
Y0
W
Zygmunt Kubiak
Sterowniki PLC - Wprowadzenie do programowania (2)
Proste przykłady
Rozwiązanie pokazane na rysunku stosowane jest np. w sprzęcie
gospodarstwa domowego, wymagającego szczególnego bezpieczeństwa
użytkowania – załączenie urządzenia wymaga naciśnięcia dwóch
przełączników.
Tylko załączenie obu przełączników
A i B
powoduje zapalenie żarówki
W
.
Zgaszenie żarówki wymaga stanu wyłączenia przynajmniej jednego
wyłączników. W rezultacie funkcję
W
możemy zapisać następująco:
W = A AND B
lub
NOT W =NOT A OR NOT B
, tzn.
W = NOT (NOT A OR NOT B)
Korzystając z praw de Morgana można wykazać, ze obydwa wyrażenia
są tożsame.
Program PLC zapisany w języku LD nie wymaga komentarza. Do
realizacji zadania wykorzystano pierwszą wersję równania.
2
Systemy wbudowane
Laboratorium
Wybrane funkcje logiczne
Wprowadzenie
L1
L2
A
W
Nazwa
Oznaczenia
X0
Y0
A
X0
W
Y0
W
Zygmunt Kubiak
Sterowniki PLC - Wprowadzenie do programowania (3)
Proste przykłady
Przełącznik
A
posiada styk normalnie zwarty. Naciśnięcie przełącznika
powoduje zgaszenie żarówki
W
. W rezultacie funkcję
W
możemy zapisać
następująco:

W = NOT A
Program PLC zapisany w języku LD nie wymaga komentarza.
3
Systemy wbudowane
Laboratorium
Wybrane funkcje logiczne
Wprowadzenie
L1
L2
A
W
X0
Y0
B
X1
W
Nazwa
Oznaczenia
A
X0
Lub
B
X1
W
Y0
W
Zygmunt Kubiak
Sterowniki PLC - Wprowadzenie do programowania (4)
Proste przykłady
Zgaszenie żarówki wymaga stanu naciśnięcia obu wyłączników. Żarówka
jest zapalona, gdy co najwyżej jeden z przełączników
A lub B
został
naciśnięty
W
. W rezultacie funkcję
W
możemy zapisać następująco:

W = NOT A OR NOT B
lub

NOT W = A AND B
, tzn.
W = NOT (A AND B)
Korzystając z praw de Morgana można wykazać, ze obydwa wyrażenia
są tożsame.
Program PLC zapisany w języku LD nie wymaga komentarza. Do
realizacji zadania wykorzystano pierwszą wersję równania.
4
Systemy wbudowane
Laboratorium
Wybrane funkcje logiczne
Wprowadzenie
L1
L2
A
B
W
X0
X1
Y0
W
Nazwa
Oznaczenia
Lub
A
X0
B
X1
W
W
Y0
Zygmunt Kubiak
Sterowniki PLC - Wprowadzenie do programowania (5)
Proste przykłady
Naciśnięcie jednego z dw

ch (lub obu) przełącznik

w
A lub B
powoduje
zgaszenie żar

wki
W
. Zapalenie żar

wki wymaga stanu zwolnienia obu
przełącznik

w. W rezultacie funkcję
W
możemy zapisać następująco:
Ω
W = NOT A AND NOT B
lub
Ω
NOT W = A OR B
, tzn.
W = NOT (A OR B)
Korzystając z praw de Morgana można wykazać, ze obydwa wyrażenia
są tożsame.
Program PLC zapisany w języku LD nie wymaga komentarza. Do
realizacji zadania wykorzystano pierwszą wersję r

wnania.
5
[ Pobierz całość w formacie PDF ]