Proste życie z dziećmi, Książki

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->Joanna Wilgucka-Drymajłopomysłów50Proste życiez dziećmi50 pomysłów na uproszczenie życia rodzicai dobre relacje w rodzinieDarmowa publikacja dostarczona przezPositive Life Sp. z o.o.Copyright by Positive Life Sp. z o.o. & Joanna Wilgucka-Drymajło, Warszawa 2014Positive Life Sp. z o.o.ul. Bernardyńska 22/1202-904 Warszawawww.stressfree.plAutorka oraz Positive Life Sp. z o.o. dołożyli wszelkich starań, by informacje zawarte w tejpublikacji były rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkodywynikające z niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych w niniejszej publikacjilub jej użytkowania.Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody PositiveLife Sp. z o.o. Zabrania się jej odsprzedaży.Wszelkie prawa zastrzeżone.All rights reserved.StressFree.pl– żyj świadomie i z pasją!Inspirujemy ciekawymi pomysłami, edukujemy ekologiczniei nie tylko, pomagamy rozprawiać się ze stresem i codzien-nymi kłopotami.Uczymy, jak budować dobre relacje w rodzinie.Znajdzieszu nas pomysły na ciekawe spędzanie czasu, upraszczaniesobie życia, przepisy na smaczne i zdrowe potrawy. Kochamyalternatywną edukację, permakulturę, ekologiczne kosme-tyki, pomysły na „coś z niczego” i „zrób to sam”. Uśmiechamysię do życia.Dołącz do nas nahttps://www.facebook.com/StressFreeplProste życie z dziećmi3Spis treściUPRASZCZAMY RELACJE RODZINNETwoja postawa ma znaczenie...................................................6Tego warto uczyć dzieci ...........................................................12Dbamy o komunikację...............................................................16UPRASZCZAMY ŻYCIE CODZIENNEJedzenie i zakupy........................................................................22Ubrania i zabawki.......................................................................25Atrakcje i media...........................................................................29Nawyki...........................................................................................32ZAkOńCZENIEDODAtEk SPECJALNYWarsztaty internetowe dla CiebieZrelaksowanaMama.pl|ProsteZycie.plProste życie z dziećmi4Nasza misja- Proste życie z dziećmi!Życie rodzica jest skomplikowane i wymagające. Na wiele codziennych kłopotów niemamy wpływu. Jest jednak sporo spraw, gdzie to od naszej decyzji, organizacji czasu,zajęć i przestrzeni zależy, jak będzie wyglądał dzień naszej rodziny oraz to, czy pojawiąsię zgrzyty w relacjach między jej członkami.Często wystarczą małe zmiany, by zniknęło wiele z tych „drobiazgów”, które czynią na-szą codzienność stresującą i dostarczają nam regularnej dawki frustracji.Dbajmy o to, by dążyć do jak największej prostoty:  ograniczajmy niepotrzebne wydatki,czynności, zadania. Wybierajmy to, co istotne dla rodziny - to na czym chcemy się sku-pić, co jest dla nas wartościowe. Przekazujmy dzieciom tylko takie wzorce, które budująw rodzinie zgodę i poczucie jedności. Zadbajmy o dobre relacje pomiędzy nami. To za-procentuje lepszym życiem!Niech nie przeraża Cię ilość poniższych zaleceń. Nie proponuję, żeby je wszystkie naraz wprowadzić w życie. To by dopiero była komplikacja, a przecież chcemy większejprostoty!Wybierz tylko te, które mogą sprawdzić się w Twojej rodzinie i uczynić jej życie prost-szym i szczęśliwszym.Do dzieła - trzymam za Was kciuki!:)Warsztaty internetowe dla CiebieZrelaksowanaMama.pl|ProsteZycie.plProste życie z dziećmi5UpraszczamyrelacjerodzinneWarsztaty internetowe dla CiebieZrelaksowanaMama.pl|ProsteZycie.pl [ Pobierz całość w formacie PDF ]