Protetyk słuchu - errata, Egzamin zawodowy - Informatory dla techników i szkół policealnych 2011

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Errata do informatora dla zawodu
Protetyk słuchu 322[17]
str. 25:
3. ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU
3.1.Organizacja i przebieg
Ostatni akapit
Jest:
Powinno być:
Etap praktyczny egzaminu trwa 240
minut. W ciągu tego czasu musisz
wykonać zadanie egzaminacyjne, które
obejmuje opracowanie projektu realizacji
określonych prac.
Opracowanie projektu musi być
poprzedzone wnikliwą i staranną analiza
treści zadania oraz załączników
stanowiących jej uzupełnienie. Wyniki tej
analizy decydują o zawartości projektu,
tym samym o jakości wyniku rozwiązania
zadania. Informacje zawarte w projekcie
można przedstawić w dowolny sposób, np.
tekstu z elementami graficznymi, można
również do opracowania projektu
wykorzystać komputer znajdujący się na
stanowisku egzaminacyjnym.
Etap praktyczny egzaminu trwa 240
minut. W ciągu tego czasu musisz
wykonać zadanie egzaminacyjne, które
obejmuje opracowanie projektu realizacji i
wykonanie określonych prac.
Opracowanie projektu zajmie Ci około
połowy czasu przeznaczonego na
egzamin. Drugą część czasu musisz
wykorzystać na wykonanie prac, które
będą określone w projekcie oraz na ocenę
ich jakości. Nie powinieneś rozpoczynać
rozwiązywania zadania egzaminacyjnego
od wykonania prac, ponieważ zadanie
egzaminacyjne może być tak zbudowane,
że z projektu będzie wynikać rodzaj,
zakres oraz sposób i warunki wykonania
tych prac. Również w projekcie może być
określony efekt tych prac.
Opracowanie projektu musi być
poprzedzone wnikliwą i staranną analizą
treści zadania oraz załączników
stanowiących jej uzupełnienie. Wyniki tej
analizy decydują o zawartości projektu,
tym samym o jakości wyniku rozwiązania
zadania. Informacje zawarte w projekcie
można przedstawić w dowolny sposób,
np. tekstu z elementami graficznymi,
można również do opracowania projektu
wykorzystać komputer znajdujący się na
stanowisku egzaminacyjnym.
[ Pobierz całość w formacie PDF ]