Protezy szkieletowe [renfert.com], Stomatologia, protezy ruchome

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Protezy szkieletow
e
Analiza, planowanie
i wykonanie
Zespół techników dentystycznych
fi rmy Renfert
Nowości dla Techników Dentystycznych
Protezy szkieletowe
Szanowni czytelnicy,
Obecnie a i w przeszłości proteza częściowa jest najczęściej stosowaną formą
leczenia protetycznego. Oferuje ona prawie wszystkie możliwości uzupełnienia
braków zębowych o zróżnicowanych kosztach i różnorodnych rozwiązaniach.
Aby oddać całą różnorodność tego tematu, poświęcono mu wiele obszernych
książek i publikacji. To dobrze, ponieważ są one niezbędne jako poradniki a także
jako źródło wiedzy dla dalszego doskonalenia zawodowego.
Jednak wiele z nich z powodu swej złożoności i wielkości odstrasza od tego
tematu. Jest to szkodliwe i niepotrzebne, ponieważ precyzyjnie wykonana proteza
szkieletowa to nie jest dzieło czarownicy. Dlatego też fi rma Renfert chciałaby
w swoim następnym elementarzu przybliżyć Państwu wiadomości o protezach
szkieletowych. Świadomie koncentrujemy się na szeroko rozpowszechnionej
klamrowej protezie szkieletowej. Na całym świecie stanowi ona podstawę
dla różnorodnych, pewnych i jednocześnie korzystnych cenowo uzupełnień
protetycznych.
Tak jak w poprzednich elementarzach Renferta autorzy nie kładą zbytniego nacisku
na pokazywanie przesadnego perfekcjonizmu w codziennych pracach. O wiele
ważniejsze jest dla nas korzystne dla laboratorium zarządzanie jej przedziałem
czasowym.
Krok po kroku objaśniamy czytelnikowi pojedyncze etapy od analizy przez
planowanie do wykonania zaplanowanej pracy; w wypróbowany sposób wraz ze
szczegółowymi ilustracjami, które same wyjaśniają sposób wykonania pracy.
Jak to często bywa planowanie stanowi podstawę szybkiego i precyzyjnego
wykonania protezy, do tego rozdziału przywiązujemy szczególną wagę.
Tak, więc gorąco polecamy „Elementarz wykonywania protez szkieletowych”
fi rmy Renfert wszystkim, którzy właśnie zaczynają pracę, którzy czują się jeszcze
niepewnie jak i tym, którzy po prostu chcą doskonalić swoje umiejętności.
Wiele radości z lektury życzy
Wasz zespół redakcyjny fi rmy Renfert
1
Spis treści
Spis treści
1
Wykonywanie modeli.............................................................. 4
2
Sytuacja wyjściowa ................................................................. 5
3
Przygotowanie modelu......................................................6–11
4
Przygotowanie modelu żuchwy ...................................... 12–13
5
Powielanie ..................................................................... 14–17
6
Modelowanie ................................................................ 18–23
7
Przygotowanie do odlewu ............................................. 24–27
8
Obróbka ........................................................................ 28–36
A
Dodatek......................................................................... 37–61
Klasy Kennedyego ........................................................................... 37
Podstawowe kształty........................................................................ 38
Statyka ..................................................................................... 39–41
Rodzaje klamer ......................................................................... 42–43
Przykładowe rozwiązania.......................................................... 44–45
Produkty Renferta ..................................................................... 46–61
2
Klasy Kennedyego
Model użyty w naszym przypadku jest
podgrupą II klasy Kennedyego.
W jaki sposób określane są cztery
podstawowe grupy klasy Kennedyego
możecie zobaczyć na stronie 37.
Podstawowe kształty
W naszym przypadku płyta podstawowa
jest ukształtowana jako poprzeczny
pasek.
Na stronie 38 możecie Państwo zobaczyć
inne rozwiązanie płyt podstawowych.
Statyka
1
Skompensowanie sił utrzymania i
stabilnego podparcia jest podstawowym
warunkiem poprawnego wykonania
protezy szkieletowej. Na stronie 39
pokazane są poszczególne kroki analizy
modelu.
2
Ramię siły | Ramię obciążane
2
Rodzaje klamer
W następującym przypadku zostaną
użyte klamra G i dwie klamry E jako
odmiana klamer podwójnych.
Dalsze rodzaje klamer i ich zastosowanie
możecie zobaczyć na stronie 42 – 43.
3
1
[ Pobierz całość w formacie PDF ]