Protokół badania sekcyjnego- rafał., Weterynaria Lublin, Weterynaria 1, Weterynaria Sądowa, Protokoły

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->Protokół badania sekcyjnegoJakub Iwanickiul. Owocowa 14/726-600 RadomLublin 12.03.2012Formuła wstępuNa zlecenie Sądu Rejonowego w Radomiu ul. Józefa Piłsudskiego 10 (L.dz. 1036/2012)przeprowadziłem w dniu 11.03.2012 o godzinie 11.00, w lecznicy „Dobra karma” badanie sekcyjnepsa rasy Gończy polski, w wieku 4 lat, płci męskiej, maści czarnej z podpalaniem brązowo-czerwonym, będącego własnością pana Witolda Paczowicza, zamieszkałego w Jedlni Letnisko, ul.Kozienicka 19, 26-630 Jedlnia Letnisko.Przy badaniu byli obecni: właściciel zwierzęcia i stażysta Bartosz Górski zamieszały w Radom, ul.Kwiatowa 3, 26-600 Radom.Stan faktyczny- visum repertumI Oględziny zewnętrzne:1.Oznaki śmierci- plamy pośmiertne, zachowane stężenie pośmiertne, oziębieniezwłokPowłoki zewnętrzne:a.skóra: ciągłość skóry po lewej stronie ciała zaburzona na wysokości 2-3przestrzeni międzyżebrowej (kierunek doczaszkowo- boczny), widoczna ranawlotowa kształtu owalnego o postrzępionych brzegach, otoczona rąbkiemzabrudzenia ( kształtu koncentrycznego) i rąbkiem kontuzyjnym. Skóraoddzielona od żeber. W sąsiedztwie głównego otworu wlotowego, widocznemałe ranki ze śrucinami ( średnica rozrzutu prochu 65 cm)b.widoczne błony śluzowe naturalnych otworów ciała: błona śluzowa jamyustnej miernie pigmentowana, a w miejscach niepigmentowanych miernieprzekrwiona, błona śluzowa przedsionka jamy nosowej pigmentowana,spojówki miernie przekrwione. Odbyt zwarty, okolica nieznacznie zawalanakałemc.zewnętrzne narządy płciowe: błona śluzowa napletka blado różowaII Oględziny wewnętrzne:Tkanka podskórna, mięśnie, krew: tkanka podskórna miernie otłuszczona,wilgotna, z widocznymi odłamami śrutowymi ( w ilości 8). Mięśnie szkieletoweprawidłowo wykształcone konsystencji zwartej( z wyjątkiem mięśnimiędzyżebrowych przestrzeni 2 i 3 o zaburzonej strukturze w okolicy ranywlotowej).Po przecięciu naczyń półpłynna, lakowata krew.2.Narządy jamy brzusznej:a) jama otrzewna wypełniona dużą ilością krwistego płynu.1.2.b) Dwunastnica, jelito czcze i biodrowe wypełnione ciemną treścią z dodatkiemżółci. Błona śluzowa jelit cienkich bez cech zmian patologicznych. Węzłychłonne krezkowe niezmienione, kształtu prawidłowego.c) Trzustka prawidłowej wielkości, bladoróżowa.d) Wątroba prawidłowej budowy, kształt zachowany, ostre kontury, nieznacznieprzekrwiona.e) Śledziona miernie powiększona, przekrwiona.f) Nerki prawidłowej budowy, gładkie, lśniące.g) Pęcherz moczowy zawiera mocz.3.Narządy szyi:a.Język, podniebienie, migdałki: mięsnie języka prawidłowo wykształcone,barwy szaroczerwonej. Podniebienie o prawidłowej budowie. Migdałkinormalnej konsystencji, na przekroju wilgotne.b.Przełyk: błona śluzowa bez zmian, budowa fizjologicznac.Krtań i tchawica: Chrząstki odpowiednio wykształcone. Krtań i tchawicawypełnione pienistą wydzieliną z domieszką krwiNarządy klatki piersiowej:a.Opłucna: obie jamy opłucnowe zawierają dużą ilość krwistego płynu (około35 cm3), opłucna żebrowa i płucna o przerwanej ciągłościb.Płuca: zaburzona budowa płata przedniego i tylnego płuca lewego (zatartekontury- postrzępione), zalane krwią. Płaty płuca prawego o prawidłowychkonturach, silnie przekrwionec.Serce: worek osierdziowy o przerwanej ciągłości, zalany krwistym płynem.Serce- brak prawidłowej struktury, rozerwane komory i przedsionki, obecnośćskrzepów krwi. Widoczny kanał postrzałowy.5.OUN:a.Mózg: prawidłowa budowa półkul z wykształconymi fałdami kory,nieznaczne wybroczyny i nastrzykanie naczyń. Pozostałe struktury nieodbiegają makroskopowo od stanu prawidłowegob.Rdzeń: brak zmian patologicznych.c.Nerwy: zachowana ciągłość i prawidłowa struktura.6.Układ ruchu:a.Kręgosłup: zmiany w obrębie żeber 2 i 3go, widoczne odpryski i złamania popostrzałoweb.Kości: prawidłowo rozwiniętec.Stawy: Prawidłowa zawartość płynu stawowego. Zachowana ciągłość torebkistawowej.Na tym badanie sekcyjne zakończono.4.Podpisy świadków:Weterynarii:Podpis i pieczęć LekarzaInformacje dodatkoweWykonano zdjęcie RTG – cień wskazujący na pocisk po stronie przeciwnej do rany wlotowej nawysokości serca w przestrzeni międzyżebrowej 4-5, z obecnymi śrucinamiZabezpieczono wycinek skóry, kształtu kwadratu obejmujący ranę postrzałową z zachowanymmarginesem.Zabezpieczono pocisk i wypreparowane śruciny.OrzeczenieNa podstawie przeprowadzonej sekcji a w szczególności na podstawie zmian wyszczególnionych podpunktami: I2a, II 4a, II4b, II4c, II6 ( co stanowi: przerwanie ciągłości skóry i widoczna rana wlotowa,przerwana opłucna żebrowa i płucna, zniszczone płaty przedni i tylni lewego płuca, rozerwane komoryi przedsionki, złamane 2 i 3 żebro z odpryskami kostnymi) oraz informacji dodatkowych rozpoznaję usekcjonowanego zwierzęcia śmierć w wyniku postrzału.Orzeczenie niniejsze wydaję według najlepszej swej wiedzy i sumienia.Podpis i pieczęć LekarzaWeterynarii:Formuła o zapłatęZa wykonanie sekcji policzam sobie kwotę …. zł na podstawie karty pracy biegłego iprzedstawionego rachunku. [ Pobierz całość w formacie PDF ]