protokół ćwiczenie 16, analityka medyczna UMP 2014, chemia fizyczna, ćwiczenia

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->PROTOKÓŁImię i nazwisko:................................................................. Data:.....................................Ćwiczenie 16Wyznaczenie punktu izoelektrycznego żelatynyCel ćwiczenia: ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Wynikiczas wypływużelatyny [s]1.2.3.4.5.6.Parametry prostej I:Współczynnik kierunkowy (a) = ................................Współczynnik przesunięcia (b) = ..............................Współczynnik korelacji (r) = ....................................Obliczenia punktów teoretycznych:x1= ………………x2= ………………y1= ………………y2= ………………ηwzgpH1Parametry prostej II:Współczynnik kierunkowy (a) = ................................Współczynnik przesunięcia (b) = ..............................Współczynnik korelacji (r) = ....................................Obliczenia punktów teoretycznych:x1= ………………x2= ………………y1= ………………y2= ………………Wyznaczony punkt izoelektryczny (PI): ………………Załączniki:a) wykres zależności ηwzg= f (t), wykonany na papierze milimetrowym, zzaznaczoną wartości PIWnioski:2 [ Pobierz całość w formacie PDF ]