Protokol Dyplomatyczny Miedzy tradycja a nowoczesnoscia e 026v, e

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->PROTOKÓŁDYPLOMATYCZNYMIĘDZY TRADYCJĄ A NOWOCZESNOŚCIĄKup książkęTOMASZ ORŁOWSKIPROTOKÓŁDYPLOMATYCZNYMIĘDZY TRADYCJĄ A NOWOCZESNOŚCIĄWARSZAWA 2015POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCHKup książkęZdjęcia i ilustracjeWydawca wyraża podziękowanie Warszawskiej Fabryce Platerów HEFRA S.A.oraz projektantom mody „PLICH” i „Pierre Cardin Paris”za bezpłatne udostępnienie zdjęć.Ilustracje i źródła wykorzystane w tej pozycji bez wskazaniapochodzą ze zbiorów autora.Projekt okładkiRedakcja i korektaKatarzyna Staniewska, Maria Konopka-WichrowskaRedakcja technicznaDorota Dołęgowska© Copyright by Polski Instytut Spraw Międzynarodowych 2015ISBN 978-83-64895-71-5WydawcaPolski Instytut Spraw Międzynarodowychul. Warecka 1a, 00-950 Warszawa,tel. 22 556 80 51, faks 22 556 80 99publikacje@pism.pl, www.pism.plDruk i oprawaCentrum Poligrafii Sp. z o.o., ul. Łopuszańska 53, 02-232 WarszawaKup książkęNależy zawsze pamiętać, że protokół jest środkiemprowadzącym do celu, a nie celem samym w sobie.Sir Ivor RobertsDyplomaci nie powinni w żadnych okolicznościachuchybiać regułom protokołu i wymogom obyczaju.Paulo CoelhoKlasą jest przestrzegać etykiety i lekceważyć konwenanse.Jerzy WaldorffKup książkę [ Pobierz całość w formacie PDF ]